ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ υπ’ αριθμ. 24 TOY ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

 

Στην Αθήνα και στα γραφεία του σωματείου «ΓΛΑΥΚΟΣ», την Πέμπτη, 19 του μηνός Mαΐου του έτους 2010 στις 9.30 μ.μ. συγκλήθηκε νόμιμα η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 16 του καταστατικού αυτού. Σε σύνολο 12 ταμειακώς τακτοποιημένων μελών παρέστησαν αυτοπροσώπως τα παρακάτω ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη: 1. Καμπάνης Νίκος, 2. Δερτιλής Λάμπρος, 3. Σιδέρης Ιωάννης, 4. Γιάνκος Εμμανουήλ, 5. Δούναβης Γεώργιος, 6. Ντουνιάογλου Βλαδίμηρος, 7. Μακρής Κωνσταντίνος, 8. Περιστέρης Εμμανουήλ 9. Δεγαϊτας Ιωάννης, 10. Μπαρσάκης Δημήτριος, 11. Γραμματάς Ευστράτιος και 12. Δημόπουλος Κων/νος δηλαδή σύνολικά 12 και επομένως  υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού και η Γ.Σ. προχωρεί στην ημερησία διάταξη.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου Νίκος Καμπάνης αναλαμβάνει χρέη προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και το μέλος Γιώργος Δούναβης, χρέη Γραμματέα.

Θέμα πρώτο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από την ευθύνη τους και έγκριση του ισολογισμού και απολογισμού του έτους 2009.

Ο Πρόεδρος ανέφερε στη Συνέλευση ότι από 1.1.2009 έως το τέλος του έτους 2009, τα έσοδα και τα έξοδα του Σωματείου παρουσίασαν τον εξής ισολογισμό:

 

Έσοδα:                                   Έξοδα:

 

€ 6.295,50                               € 7.208,91

 

Ταμείο 31.12.2008                 Ταμείο 31.12.2009

 

€ 9.140,47                               € 8.227,06

 

Σύνολο                                    Σύνολο

Ενεργητικού                           Παθητικού

 

€ 15.435,97                             € 15.435,97

 

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό του Σωματείου και τον απολογισμό για τη χρήση 2009 και απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

Θέμα δεύτερο: Στελέχωση της Επιτροπής Υποβρύχιας Αλιείας της Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Α.

Ο πρόεδρος ανέφερε στη Συνέλευση ότι μετά τις πρόσφατες εξαγγελίες του νέου ΓΓΑ κ. Μπιτσαξή, τα αθλήματα της Ελληνική Ομοσπονδία Υποβρύχιας Δραστηριότητας Αθλητικής Αλιείας και Τεχνικής Κολύμβησης στο εξής θα χαρακτηρίζονται Αθλήματα Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας με Αθλητική Αναγνώριση και δεν θα χρηματοδοτούνται καθόλου από την πολιτεία, παρά μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα τους παρέχονται εγκαταστάσεις για τη διενέργεια πρωταθλημάτων ή άλλων επιλεγμένων δράσεων.

Λόγω των εξελίξεων αυτών η Γ.Σ. της Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Τ.Κ. της 20.3.2010 αποφάσισε την εγκατάλειψη του αθλήματος της Τεχνικής Κολύμβησης, το οποίο δεν μπορεί να συντηρηθεί χωρίς κρατική χρηματοδότηση και την αντίστοιχη τροποποίηση της επωνυμίας της Ομοσπονδίας. Το άθλημα αυτό υπήχθη ήδη στην Ελληνική Κολυμβητική Ομοσπονδία (Κ.Ο.Ε.) για να επιβιώσει. Στην ίδια Γ.Σ. η Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Α., όπως πλέον θα λέγεται, αποφάσισε και σχετική τροποποίηση του καταστατικού της, η οποία επάγεται πλέον και δικαίωμα ψήφου για όλα τα σωματεία που έχουν αθλητική αναγνώριση από τη ΓΓΑ και βέβαια 10 αθλητές σε οποιουσδήποτε αγώνες και πρωταθλήματα της Ομοσπονδίας (Αθλητική Αλιεία, Υποβρύχια Σκοποβολή, Άπνοια, Υποβρύχια Πλεύση και Προσανατολισμός).

Κατόπιν των εξελίξεων αυτών, και για να είναι δυνατή η επιβίωση της Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Α. συστήνονται επιτροπές αθλημάτων, οι οποίες θα επιμεληθούν την καλλιέργειά τους και θα φροντίσουν να προσπορίζουν τους απαραίτητους πόρους για το σκοπό αυτό, αλλά και θα συμβάλουν στα λειτουργικά έξοδα της Ομοσπονδίας. Για την Επιτροπή Υ/Β Αλιείας η οικονομική συμβολή θα είναι ύψους € 200 μηνιαίως. Η Ομοσπονδία προσκάλεσε τον Π.Σ.Α.Υ.Κ. να προτείνει τα μέλη της νέας 5μελούς Επιτροπής Υποβρύχιας Αλιείας, η οποία θα έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη για το ψαροτούφεκο. Ταυτόχρονα, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον κ. Ξιάρχο, ο οποίος ουσιαστικά καταρτίζει την πολιτική της Ομοσπονδίας, για τα θέματα των αγώνων σκοποβολής, στους οποίους μετέχει ο Γλαύκος και άλλοι όμιλοι της Ομοσπονδίας, αν και διοργανώνονται από ομίλους μη μέλη, ο τελευταίος ξεκαθάρισε στον πρόεδρο ότι αυτό θα πρέπει να σταματήσει και εξουσιοδότησε τον πρόεδρο να ενσωματώσει στην επιτροπή αυτή και το άθλημα της υποβρύχιας σκοποβολής, το οποίο είναι μικρό και δεν θα μπορούσε να συμβάλει στα λειτουργικά έξοδα από μόνο του.

Το μέλος Γιώργος Δούναβης ζήτησε τη δημιουργία υποεπιτροπής σκοποβολής, η οποία θα λαμβάνει τις αποφάσεις για εισηγήσεις προς το ΔΣ της Ομοσπονδίας, οι οποίες θα περνούν μέσω της Επιτροπής Υ/Β Αλιείας δίχως να τροποποιούνται. Ο πρόεδρος απάντησε ότι ούτως ή άλλως μόνο άτομα με πείρα στο συγκεκριμένο άθλημα θα μπορούσαν να εκπονούν εισηγήσεις, άρα η συγκεκριμένη επιλογή ήταν μονόδρομος, αλλά ότι χρειάζονται στην επιτροπή Υ/Β Αλιείας κάποιοι αθλητές που

θα μπορούν να δίνουν διευκρινίσεις επί των εισηγήσεων της σκοποβολής. Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι έχει προσκληθεί από το σύλλογο «Αλιότις» του Πύργου Ηλείας να παρευρεθεί σε αγώνα υ/β σκοποβολής την προσεχή Κυριακή 23 Μαΐου 2010. Με την ευκαιρία αυτή θα ενημερώσει και τους συμμετέχοντες για τις εξελίξεις στην Ομοσπονδία και τις δυνατότητες που παρέχονται πλέον στο ωραίο αυτό άθλημα να χρησιμοποιήσει το υφιστάμενο αθλητικό σύστημα και να προσδώσει έτσι κύρος στους αγώνες που γίνονται.

Μετά από συζήτηση, και αφού διαπιστώθηκε ζωηρό ενδιαφέρον για συμμετοχή στην επιτροπή Υ/Β Αλιείας της Ομοσπονδίας,  η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να  επεκτείνει τον αριθμό των μελών της από 5 σε 8 και εξέλεξε τους:

  1. Δήμο Μπουφίδη (Ν.Α.Ο.Καλαμαριάς), πρόεδρος
  2. Χαράλαμπο Πλαστουργό (Γλαύκος), αντιπρόεδρος
  3. Γιώργο Δούναβη (Ν.Ο. Σύρου) γραμματέας
  4. Νίκο Καμπάνη (Α.Ο. Αλιάς Πορτοχελίου), ταμίας
  5. Κώστα Μακρή (Ν.Ο. Σύρου), μέλος
  6. Ανδρέα Κωστανάσιο (Γλαύκος), μέλος
  7. Μανώλη Γιάνκο (Ο.Ε.Α.Ν.Α. Βόλου), μέλος
  8. Λάμπρο Δερτιλή (Ν.Ο. Κέκρωψ), μέλος

για να στελεχώσουν την ανωτέρω επιτροπή.

Θέμα τρίτο: Ευρωαφρικανικό Πρωτάθλημα 2011

Ο πρόεδρος ανέφερε στη Συνέλευση ότι ο Ναυτικός Όμιλος Σύρου εξέφρασε το Μάρτιο την επιθυμία να ζητήσει από την Ομοσπονδία την ανάληψη της διοργάνωσης του 28ου Ευρωαφρικανικού Πρωταθλήματος Υποβρύχιας Αλιείας 2011. Η ανάθεση του πρωταθλήματος αυτού θα γινόταν στην Ομοσπονδία μας από την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Υποβρύχιας Δραστηριότητας (“CONFEDERATION MONDIALE DES ACTIVITES SUBAQUATIQUES” εν συντομία “C.M.A.S.”).

Ο Π.Σ.Α.Υ.Κ. κινητοποιήθηκε και ήλθε σε επαφή με τον κ. A. Cruz, πρόεδρο της Επιτροπής Υ/Β Αλιείας της CMAS, ο οποίος ήταν πολύ θετικός και επισήμανε ότι το πρωτάθλημα είναι ακόμη διαθέσιμο, αφού για διάφορους λόγους, δεν έχει ανατεθεί ακόμα σε κανέναν.

Δυστυχώς, ο Ν.Ο.Σ., μετά από επικοινωνία του με τον πρόεδρο, απέσυρε το ενδιαφέρον του λόγω έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού με διάθεση να αναλάβει τόσο μεγάλο φόρτο εργασίας.

Ο πρόεδρος αναφέρει στη Συνέλευσει ότι διεξάγει συζυτήσεις με τον Α.Ο. Αλιάς Πορτοχελίου για την ανάληψη της συγκεκριμένης διοργάνωσης.

Θέμα τέταρτο: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2010

Ο πρόεδρος ενημερώνει τη Συνέλευση ότι ο Γλαύκος που έγινε μέλος της Ομοσπονδίας και είναι ο μόνος σύλλογος που μπορεί να διοργανώσει άρτια το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2010. Ο Γλαύκος έχει κάνει ήδη επαφές με την Κάρυστο και οι συζητήσεις βρίσκονται σε καλό δρόμο. Πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής είναι η 30ή Οκτωβρίου, καθώς το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2010 θα διεξαχθεί στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου του 2010.

Θέμα πέμπτο: Εθνική Ομάδα

Ο πρόεδρος αναφέρει στα μέλη ότι ο Μανώλης Γιάνκος (Ο.Ε.Α.Ν.Α.Βόλου) δήλωσε κώλυμα λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων και έτσι τα μέλη της επιτροπής εκλεκτόρων, επέλεξαν να εισηγηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Α. να κληθούν στην εθνική ομάδα υποβρύχιας αλιείας οι κάτωθι αθλητές: 1) Ιωάννης Σιδέρης (Α.Ο. Αλιάς Πορτοχελίου) ημερ/νία  γέννησης 15-2-1975, 2) Κωνσταντίνος Μακρής (Ν.Ο. Σύρου) ημερ/νία  γέννησης 12-2-1972, 3) Λάμπρος Δερτιλής (Ν.Α.Ο. Κέκρωψ) ημερ/νία  γέννησης 14-4-1977 και 4) Νικόλαος Σαραντινός (Ν. Ο. Χανίων) 4-4-1982. Ακόμα θα συνοδεύσουν την ομάδα οι Ανδρέας Κωστανάσιος, Κώστας Κονταξής και Πάνος Ραβάνης, οι οποίοι θα είναι χειριστές.

Η ομάδα θα αναχωρήσει οδικώς στις 25 Αυγούστου 2010 με τρία αυτοκίνητα και τρία σκάφη και θα επιβιβαστεί σε ferry boat για το δρομολόγιο Πάτρας – Βενετίας. Η επιστροφή της στην Πάτρα θα είναι στις 22 Σεπτεμβρίου. Η εταιρεία Minoan Lines έκανε έκπτωση στην εθνική μας περίπου 2.300 ευρώ, χάρη στην παρέμβαση του Νίκου Σαραντινού και την ευνοϊκή στάση της εταιρείας. Παρά ταύτα, ο προϋπολογισμός της αποστολής είναι αρνητικός κατά 1.600 ευρώ, ενώ η χορηγός εταιρεία Olympic δεν δείχνει ικανή να καταβάλει τη συμφωνημένη χορηγία, αφού οφείλει ακόμα την περσινή.

Θέμα έκτο: Προτάσεις για εκδηλώσεις που θα αποφέρουν έσοδα στο άθλημα.

Ο πρόεδρος αναφέρει στα μέλη ότι είναι μεν νωρίς, αλλά ότι θα πρέπει να αρχίζουν να σκέφτονται για τρόπους και εκδηλώσεις, οι οποίες θα φέρουν έσοδα στο άθλημα για να μπορέσει να πραγματοποιήσει τους σκοπούς του. Εκτός των άλλων, θα απαιτηθεί για του χρόνου κονδύλιο 2.400 ευρώ για τα λειτουργικά της Ομοσπονδίας και θα πρέπει να τα εξοικονομήσει ο ΠΣΑΥΚ και η Επιτροπή Υ/Β Αλιείας. Ο πρόεδρος προέτρεψε τα μέλη να επεξεργασθούν ολοκληρωμένες προτάσεις για την εξασφάλιση εσόδων όπως: Εκδρομές ψαρέματος με τους πρωταθλητές Ελλάδας ή την Εθνική Ομάδα, χοροεσπερίδες, σχολεία, συνεργασία με CAAN. Ακόμα η εξέταση της εισαγωγής πανελληνίου πρωταθλήματος Ναυτικών Ομίλων και η εισαγωγή παραβόλου συμμετοχής στο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Η Συνέλευση συζήτησε το ζήτημα, αλλά το συμπέρασμα ήταν ότι χωρίς ολοκληρωμένες προτάσεις δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση για το θέμα αυτό.

Εκτός ημερησίας διατάξεως, ο πρόεδρος ανέφερε στα μέλη ότι ο Γιάννης Σιδέρης άσκησε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ για να ακυρωθεί η σιωπηρή άρνηση της ΓΓΑ να τον συμπεριλάβει όπως προβλέπει ο νόμος στον ειδικό πίνακα που τηρείται στη ΓΓΑ για τους αθλητές που πέτυχαν εξαιρετικές διακρίσεις. Ο Γ. Σιδέρης εξασφάλισε βεβαίωση για τη διάκρισή του από τον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής της CMAS κ. A. Cruz και έτσι παρακάμφθηκε η Ομοσπονδία, η οποία αρνήθηκε να εκδόσει τη σχετική βεβαίωση για τη διάκριση του Σιδέρη στο Παγκόσμιο της Βενεζουέλας. Η συνέλευση ομόφωνα δήλωσε πως στηρίζει τις νόμιμες ενέργειες του Γιάννη Σιδέρη και ότι είναι διατεθειμένη να δεχθεί τις συνέπειες που αυτές μπορεί να έχουν στις σχέσεις του Συνδέσμου με την Ομοσπονδία. 

Επιπλέον, ο πρόεδρος ενημέρωσε τη Συνέλευση ότι με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 του νέου Φορολογικού νόμου 3842/2010 καταργήθηκε η έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των δωρεών προς αθλητικά σωματεία από τη χρήση 2010. Προσωρινά, λοιπόν, αντιμετωπίστηκε πρόβλημα με τους χορηγούς της Ομοσπονδίας για το έτος 2010, αφού οι συμβάσεις τους μιλούσαν για δωρεές. Ευτυχώς, μετά από έρευνα που έγινε, διαπιστώθηκε ότι η ΕΟΥΔΑΑ έχει βιβλία και στοιχεία ΦΠΑ και μπορεί να κόβει τιμολόγια χορηγιών, αρκεί να καταβληθεί και ο σχετικός ΦΠΑ. Ο πρόεδρος επικοινώνησε με την εταιρεία Αφοί Ιωνά Ο.Ε. και πιστοποίησε ότι δε θα υπάρξει πρόβλημα με το ποσό της δωρεάς.

Τέλος, ο πρόεδρος ενημέρωσε τη Συνέλευση ότι ήδη ανέβηκε το επίσημο site του προσεχούς παγκοσμίου πρωταθλήματος της Κροατίας με διεύθυνση http://www.spearfishingwc.com/ , ενώ την 1η Ιουνίου 2010 με την επέτειο των 10ων γενεθλίων του Π.Σ.Α.Υ.Κ., θα βγει στον αέρα η ανανεωμένη ιστοσελίδα του Συνδέσμου μας για την οποία έχει γίνει ιδιαίτερη προσωπική προσπάθεια από τον πρόεδρο. Στη σελίδα έχουν προστεθεί στοιχεία και για τα 39 επίσημα πανελλήνια πρωταθλήματα, από το 1956 που ξεκίνησαν ως σήμερα, με ημερομηνίες, τόπο διεξαγωγής, μεγαλύτερο ψάρι, φωτογραφίες και πλήρη τελική κατάταξη αθλητών και ναυτικών ομίλων, καθώς και πολλά στατιστικά.

Ακόμη, υπάρχουν όλες οι συμμετοχές της εθνικής μας ομάδας σε όλα τα τουρνουά του πλανήτη, με τη θέση που κατέλαβε αυτή και ατομικά τα μέλη της, όλα τα Παγκόσμια και Ευρωαφρικανικά Πρωταθλήματα, στατιστικά Διεθνών Πρωταθλημάτων και πίνακες με τα διεθνή ατομικά μετάλλια κάθε χώρας σε Παγκόσμια και Ευρωαφρικανικά πρωταθλήματα.

Κατάλογος με αθλητικά σωματεία – μέλη της ομοσπονδίας, οδηγίες για την ίδρυση αθλητικού σωματείου, κανονισμοί αγώνων (εγχώριοι και διεθνείς), σύνδεσμοι με όλα τα διεθνή sites για το αγωνιστικό ψαροτούφεκο, τα αποτελέσματα και των 4 κυπέλλων νέων, και βέβαια galleries με πολλές φωτογραφίες και όλα τα νέα και οι ανακοινώσεις για τα τεκταινόμενα και τις αγωνιστικές εκδηλώσεις στο χώρο του αγωνιστικού ψαροτούφεκου είναι πλέον προσβάσιμα με ένα κλικ στο ποντίκι του υπολογιστή.

Για τον Π.Σ.Α.Υ.Κ. η πλήρης αποκατάσταση της ιστορίας του αθλήματος υπήρξε από την αρχή της ζωής του διαρκής προτεραιότητα και η νέα σελίδα είναι ανάγλυφη αποτύπωση της αρχής αυτής και σηματοδοτεί το πέρασμα του συνδέσμου στη δεύτερη δεκαετία της ζωής του.

Μή υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, σε αυτό το σημείο ελύθη η συνεδρίαση της Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.                                     Ο Γραμματέας της Γ.Σ.
Νικόλαος Καμπάνης                                      Γιώργος Δούναβης