ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ υπ’ αριθμ. 25 TOY ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Στην Αθήνα και στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υποβρύχιας Δραστηριότητας και Αθλητικής Αλιείας, την Τετάρτη 28 του μηνός Ιουλίου του έτους 2010 στις 7.00 μ.μ. συγκλήθηκε νόμιμα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 16 του καταστατικού αυτού.

Σε σύνολο 17 ταμειακώς τακτοποιημένων μελών παρέστησαν τα παρακάτω ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη: 1. Καμπάνης Νίκος, 2. Σμυρνιώτης Δημήτρης, 3. Κόλλιας Δημήτρης, 4. Δερτιλής Λάμπρος, 5. Δούναβης Γεώργιος, 6. Παπακωνσταντής Κωνσταντίνος, 7. Μακρής Κων/νος, 8. Γιάνκος Εμμανουήλ, 9. Μαρίνης Σπυρίδων, 10. Νταής Κων/νος και δια εξουσιοδοτήσεως (εκπροσωπήθηκε από το Ν. Καμπάνη) ο 11. Σαραντινός Νικόλαος δηλαδή σύνολικά 11 και επομένως  υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού και η Γ.Σ. προχωρεί στην ημερησία διάταξη.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου Νίκος Καμπάνης αναλαμβάνει χρέη προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και το μέλος Γιώργος Δούναβης, χρέη Γραμματέα.

Μετά από χαιρετισμό ο πρόεδρος προχώρησε στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

 Θέμα μόνο: Πρόταση για τη θέσπιση κυρώσεων στον Κανονισμό Πανελληνίου Πρωταθλήματος υ/β αλιείας για την παράβαση των διατάξεων του ΠΔ 373/1985 και ιδίως τη χρήση υποβρυχίου φωτός.

Ο πρόεδρος ανέφερε ότι το ζήτημα ανέκυψε στην τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής Υ/Β Αλιείας της Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Α. μετά από πρόταση του Μανώλη Γιάνκου και ο ίδιος θέλησε να δει τη γνώμη των περισσότερων μελών μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για να διαπιστώσει αν υπάρχει έδαφος για αλλαγή στα του πανελληνίου πρωταθλήματος ή όχι. Η πλειοψηφία των μελών τάχθηκε υπέρ της πρότασης του Μ. Γιάνκου και έτσι ο πρόεδρος πήρε την απόφαση να συγκαλέσει συνέλευση για το ζήτημα. Ο πρόεδρος ανέπτυξε τα επιχειρήματα υπέρ και κατά της πρότασης ως εξής: Υπέρ: Θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το θεσμό μελλοντικά να είναι θωρακισμένος από κατηγορίες ότι παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία. Κατά: Θα υπάρχει επηρεασμός του αγωνιστικού αποτελέσματος και κατ’ επέκταση και στην επιλογή της εθνικής ομάδας. Μετά από διαλογική συζήτηση η Γ.Σ. με ψήφους 6 υπέρ και 5 κατά αποφάσισε υπέρ της πρότασης και συγκεκριμένα ότι θα πρέπει ρητά να διευκρινισθεί ότι  η παραβίαση του Π.Δ. 373/1985 περί ερασιτεχνικής αλιείας, όπως αυτό ισχύει για την αθλητική αλιεία (άρθρο 4), θα επιφέρει και αθλητικές κυρώσεις, και συγκεκριμένα ακύρωση του αθλητή που δεν την εφαρμόζει στο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Η Γ.Σ. αποφάσισε επίσης ότι η θέση του Π.Σ.Α.Υ.Κ. σχετικά με τη χρήση υποβρυχίου φωτός στο σημερινό ψαροτούφεκο είναι ότι αυτή επιβάλλεται για πολλούς λόγους, πλην όμως, ότι όσο η νομοθεσία το απαγορεύει, δεν πρέπει το επίσημο πρωτάθλημα να αγνοεί την απαγόρευση αυτή. Για το λόγο αυτό, και παρά τις βέβαιες επιπτώσεις που η απόφαση θα επιφέρει στο εθνικό πρωτάθλημα, αλλά πολύ περισσότερο στην εθνική ομάδα, η πλειοψηφία των μελών επέλεξε να εισηγηθεί την επίσημη εναρμόνιση του πρωταθλήματος με τη νομοθεσία.

Εκτός ημερησίας διατάξεως, ο πρόεδρος πληροφορεί τη συνέλευση ότι η διοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος 2010 στην Κάρυστο κινδυνεύει από έντονες αντιδράσεις επαγγελματιών αλιέων, οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν θα επιτρέψουν την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Ο διοργανωτής Γλαύκος είχε απευθυνθεί στους επαγγελματίες ψαράδες πριν κάνει αίτημα για την άδεια και βέβαια, έχει ήδη λάβει νόμιμη άδεια για το πρωτάθλημα. Δεν είναι γνωστό το ποιοι υποδαύλισαν την αντίδραση αυτή των επαγγελματιών της Καρύστου, όμως τελικά το ζητούμενο είναι να είναι ο θεσμός καλοδεχούμενος σε μια περιοχή και να μην δημιουργεί αντιδράσεις. Για το λόγο αυτό ήδη ο διοργανωτής αναζητεί ήδη νέο τόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Η πλειοψηφία των μελών αντέτειναν ότι είναι απαράδεκτο να αλλάξει ο τόπος διεξαγωγής επειδή κάποιοι θεωρούν ότι η θάλασσα είναι ιδιοκτησία τους και ζήτησε να επιμείνει ο διοργανωτής καλώντας όλους τους αρμόδιους τοπικούς φορείς σε ενημερωτική σύσκεψη.

Μή υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, σε αυτό το σημείο ελύθη η συνεδρίασης της Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.                          Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

Νικόλαος Καμπάνης                           Γιώργος Δούναβης