Από αριστερά Σπύρος Μακρής, Γιώργος Σαρρής και Γιώργος Σκιαδόπουλος