Στη Γ.Σ. της 14 Δεκεμβρίου 2015 εξελέγη το νέο διοικητικό συμβούλιο του Π.Σ.Α.Υ.Κ. του οποίου η θητεία θα είναι 3ετής.
Η σύνθεσή του έχει ως εξής:

Γιώργος Δούναβης, πρόεδρος, τηλ. 6977997478.

Γγιώργος Σωτήραλης, γραμματέας, τηλ. 6974920874.

Ανδρέας Κωστανάσιος, ταμίας, τηλ. 6934115504.

Σπύρος Μαρίνης, μέλος, τηλ. 6974373105.

Γιώργος Χρίστης, μέλος, τηλ. 6970042564.