ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ υπ’ αριθμ. 30 TOY ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Στην Αθήνα και στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υποβρύχιας Δραστηριότητας και Αθλητικής Αλιείας, την Τετάρτη, 7 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012 στις 20.00 μ.μ. συγκλήθηκε νόμιμα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 16 του καταστατικού αυτού. Σε σύνολο 11 ταμειακώς τακτοποιημένων μελών παρέστησαν αυτοπροσώπως τα παρακάτω ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη: 1. Καμπάνης Νίκος, 2. Δερτιλής Λάμπρος, 3. Γιάνκος Εμμανουήλ, 4. Μακρής Κωνσταντίνος, 5. Μπαρσάκης Δημήτριος, 6. Κωστανάσιος Αντρέας και 7. Γκαρούτσος Βασίλειος, ενώ με εξουσιοδότηση παρέστη ακόμη ο 8. Δούναβης Γεώργιος (εκπροσωπήθηκε από τον Ν. Καμπάνη) δηλαδή σύνολικά 8 και επομένως  υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού και η Γ.Σ. προχωρεί στην ημερησία διάταξη.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου Νίκος Καμπάνης αναλαμβάνει χρέη προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και το μέλος Δημήτρης Μπαρσάκης, χρέη Γραμματέα.

 

Θέμα πρώτο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.


Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως αναφέρει στη Συνέλευση ότι η θητεία του Δ.Σ. λήγει την 26η Νοεμβρίου 2012 και τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν να παραιτηθούν από τα αξιώματά τους προκειμένου να εκλεγεί το νέο Δ.Σ. στην παρούσα συνέλευση. Προ της παραιτήσεως των μελών του το Δ.Σ. προκήρυξε έκτακτη Γ.Σ. με πρώτο ζήτημα ημερησίας διατάξεως το παρόν περί διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.. Στο σημείο αυτό τα μέλη του Δ.Σ. κατέθεσαν στον πρόεδρο της Συνελεύσεως τις επιστολές παραίτησης τους. Τα μέλη του Δ.Σ. Δούναβης και Δεγαϊτας είχαν ήδη αποστείλει τις επιστολές παραίτησης τους προ της διεξαγωγής της συνελεύσεως στον Πρόεδρο του Δ.Σ.. Οι μοναδικοί υποψήφιοι για το νέο Δ.Σ. του σωματείου είναι οι κάτωθι:
1. Νίκος Καμπάνης

2. Ανδρέας Κωστανάσιος

3. Γιώργος Δούναβης

4. Κώστας Μακρής

5. Μανώλης Γιάνκος
Υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή ανακηρύχθηκαν οι κάτωθι:
1. Δημήτρης Μπαρσάκης

2. Βασίλης Γκαρούτσος

3. Λάμπρος Δερτιλής

 

Μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων εξελέγη από τη Γ.Σ. τριμελής Εφορευτική επιτροπή αποτελούμενη από τους Δημήτρη Μπαρσάκη, Βασίλη Γκαρούτσο και Λάμπρο Δερτιλή και διενεργήθηκε μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού.
Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή ανακοίνωσε στη Γ.Σ. τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Για το Δ.Σ. οι υποψήφιοι έλαβαν:
1. Νίκος Καμπάνης ψήφους 8

2. Ανδρέας Κωστανάσιος ψήφους 8

3. Γιώργος Δούναβης ψήφους 8

4. Κώστας Μακρής ψήφους 8

5. Μανώλης Γιάνκος ψήφους 8

 

 

Για το Δ.Σ. συνεπώς εξελέγησαν οι Νίκος Καμπάνης, Ανδρέας Κωστανάσιος, Γιώργος Δούναβης, Κώστας Μακρής και Μανώλης Γιάνκος.

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα όπως σύσωμο το Δ.Σ. του Π.Σ.Α.Υ.Κ. αποτελέσει τη νέα Επιτροπή Υ/Β Αλιείας της ΕΟΥΔΑ.
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή οι υποψήφιοι έλαβαν:
1. Δημήτρης Μπαρσάκης ψήφους 8

2. Βασίλης Γκαρούτσος ψήφους 8

3. Λάμπρος Δερτιλής ψήφους 8

 

 

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν οι Δημήτρης Μπαρσάκης, Βασίλης Γκαρούτσος και Λάμπρος Δερτιλής.

 

Θέμα δεύτερο: Εκλογή Εκλεκτόρων Εθνικής Ομάδας

 

Ο πρόεδρος ενημέρωσε τη συνέλευση ότι η θητεία των εκλεκτόρων έληξε και ότι θα πρέπει να ανανεωθεί. Ανακοίνωσε στα μέλη ότι έχει ήδη στα χέρια του τις εξής υποψηφιότητες: 1.Γιώργος Δούναβης, Νίκος Καμπάνης, Δημήτρης Κόλλιας. Ο πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη αν υπάρχουν επιπλέον υποψηφιότητες και δεν έλαβε επιπλέον τέτοιες και η Γ.Σ. προχώρησε σε μυστική ψηφοφορία για την εκλογή των εκλεκτόρων.

Τα αποτελέσματα είχαν ως ακολούθως: Ν. Καμπάνης 8 ψήφους, Γ. Δούναβης 8 ψήφους, Δ. Κόλλιας 8 ψήφους. Συνεπώς νέοι εκλέκτορες εθνικής ομάδας για τα επόμενα δύο χρόνια είναι οι Ν. Καμπάνης, Δ. Κόλλιας και Γ. Δούναβης.

 

Θέμα τρίτο: Έγκριση σχεδίου ίδρυσης σεμιναρίων υποβρυχίου αλιείας στην Ε.Ο.Υ.Δ.Α.

 

Ο πρόεδρος ενημέρωσε τη συνέλευση ότι όπως είναι γνωστό εδώ και 2 χρόνια γίνεται προσπάθεια από τα μέλη Δούναβη, Δερτιλή και Γιάνκο για καταγραφή των αναγκών και σύνταξη οργανογράμματος για τη δημιουργία Σεμιναρίων Υ/Β Αλιείας μέσα στους κόλπους της Ομοσπονδίας. Το συγκεκριμένο εγχείρημα είναι το μόνο που μπορεί να δώσει σταθερά έσοδα στο άθλημα. Για το συγκεκριμένο εγχείρημα έχει γίνει επαφή με την επιτροπή Άπνοιας της Ομοσπονδίας και συγκεκριμένη πρόταση για στελέχωση των Σεμιναρίων και καταμερισμού των εσόδων μεταξύ των επιτροπών. Η πρόταση περιλαμβάνει καταλογισμό του συνόλου των εσόδων από εκπαίδευση Άπνοιας και Υ/Β Αλιείας στις υποχρεώσεις συνεισφοράς των δύο επιτροπών στα λειτουργικά της Ομοσπονδίας (σήμερα € 350 μηνιαίως η Άπνοια – αναστολή για την Υ/Β Αλιεία) και εφόσον υπάρχει πλεόνασμα διανομή σε ποσοστό 50% – 50% μεταξύ των δύο επιτροπών. Το Συμβούλιο Σεμιναρίων θα απαρτίζεται από τους Νίκο Κουκούλα, Απόστολο Μπέλλο, Βασίλη Ζωνομέση, Ρομπέρτο Κάλιτς και Εμμανουήλ Γιάνκο. Αναπληρωματικά μέλη θα είναι οι Γιώργος Δούναβης και Λάμπρος Δερτιλής. Η συμφωνία δεν έχει επέλθει ακόμα, αλλά αν τελικά ματαιωθεί αυτή οριστικά, η Επιτροπή Υ/Β Αλιείας είναι διατεθειμένη να προχωρήσει το εγχείρημα και χωρίς τη συμβολή της επιτροπής Άπνοιας, κάτι βεβαίως που απευχόμαστε.

 

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση επί της οποίας γίνονται οι διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή Άπνοιας της ΕΟΥΔΑ για τη δημιουργία Σεμιναρίων Υ/Β Αλιείας.

 

Ο πρόεδρος στη συνέχεια προτείνει προς έγκριση από τη Συνέλευση του προσχεδίου οργάνωσης των Σεμιναρίων Υ/Β Αλιείας για την περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία με την επιτροπή Άπνοιας της Ομοσπονδίας:

 

«Οργάνωση Δομή Σεμιναρίων Ψαροτούφεκου Ε.Ο.Υ.Δ.Α.

  1. Συμβούλιο Σχολής Υ/Β Αλιείας

Το Συμβούλιο της Σχολής θα απαρτίζεται από τρία μέλη, τα οποία θα διορίζει η Επιτροπή Υ/Β Αλιείας της Ομοσπονδίας αφού προκηρύξει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αξιολογήσει όλες τις υποψηφιότητες που πληρούν τα τυπικά προσόντα. Όλα τα μέλη του συμβουλίου θα πρέπει να είναι εκπαιδευτές ελεύθερης κατάδυσης και να έχουν θέση στην πρώτη εξάδα ομαδικού ή ατομικού πανελληνίου πρωταθλήματος υ/β αλιείας. Οι αρμοδιότητές του θα είναι να επεξεργάζεται και να επικαιροποιεί την ύλη των σχολείων Υ/Β Αλιείας, να δέχεται αιτήσεις εκπαιδευτών με προσόντα να εκπαιδεύουν υποψήφιους νέους εκπαιδευτές και να προκηρύσσει τα σχολεία εκπαιδευτών (ή και ερασιτεχνικά που θα λαμβάνουν χώρα στην Ομοσπονδία ή κατά παραγγελία από κάποιο όμιλο – μέλος της Ομοσπονδίας) ορίζοντας παράλληλα και τους εγκεκριμένους εκπαιδευτές, οι οποίοι θα διενεργούν το σχολείο (υποχρεωτική κυκλικότητα) Υ/Β Αλιείας. Οι αποφάσεις του θα υποβάλλονται προς έγκριση στην επιτροπή Υ/Β αλιείας της ΕΟΥΔΑ. Ευθύνη του Συμβουλίου θα είναι σε συντονισμό με τη Γραμματεία της Ομοσπονδίας και όλη η παρακολούθηση του μηχανισμού εκπόνησης και αποστολής των κατάλληλων διπλωμάτων, πτυχίων, καρτών που απαιτούνται για τα σχολεία που διενεργούνται από την ΕΟΥΔΑ ή τους ιδιώτες εκπαιδευτές, καθώς και η αρχειοθέτηση των σχετικών εγγράφων.

  1. Σχολεία Εκπαιδευτών

Ι.  Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών Υ/Β Αλιείας

Τα σχολεία εκπαιδευτών Υ/Β Αλιείας θα διενεργούνται από εκπαιδευτές με τα κάτωθι προσόντα:

Α. Θέση στην πρώτη εξάδα ομαδικού ή ατομικού πανελληνίου πρωταθλήματος υ/β αλιείας.

Β. Εκπαιδευτής εκπαιδευτών CMAS (ή crossover AIDA, Apnea Academy, FDI κτλ.) στην ελεύθερη κατάδυση.

Γ. Μη ύπαρξη ποινικής καταδίκης σε σχέση με την αλιευτική, η ενάλια αρχαιολογική νομοθεσία.

Δ. Μη ύπαρξη διοικητικής επιβολής ποινής σχετικά με υποβρύχια αλιεία με καταδυτική συσκευή ή νύχτα

Το Συμβούλιο Σχολής είναι υποχρεωμένο να δέχεται υποψηφιότητες εκπαιδευτών εκπαιδευτών, να τις αξιολογεί και να εγκρίνει αυτές που πιστοποιούνται με τα ανωτέρω προσόντα.

ΙΙ. Υποψήφιοι Εκπαιδευτές Υ/Β Αλιείας

Τα σχολεία εκπαιδευτών Υ/Β Αλιείας παρακολουθούνται από υποψήφιους που έχουν τα κάτωθι προσόντα:

Α. Απόφοιτους 3ου επιπέδου Υ/Β Αλιείας ΕΟΥΔΑ ή θέση στην πρώτη εξάδα ομαδικού ή ατομικού πανελληνίου πρωταθλήματος υ/β αλιείας.

Β. Εκπαιδευτής CMAS (ή crossover AIDA, Apnea Academy, FDI κτλ.) στην ελεύθερη κατάδυση.

Γ. Μη ύπαρξη ποινικής καταδίκης σε σχέση με την αλιευτική, η ενάλια αρχαιολογική νομοθεσία.

Δ. Μη ύπαρξη διοικητικής επιβολής ποινής σχετικά με υποβρύχια αλιεία με καταδυτική συσκευή ή νύχτα.

Ε. Πιστοποιητικό γνώσεων ναυαγοσωστικής.

  1. Σχολεία ερασιτεχνικά Υ/Β Αλιείας

Ι. Εκπαιδευτές Υ/Β Αλιείας

Τα ερασιτεχνικά σχολεία Υ/Β Αλιείας των διαφόρων επιπέδων θα διενεργούνται από εκπαιδευτές με τα κάτωθι προσόντα:

Α. Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών

Β. Απόφοιτους σχολείου εκπαιδευτών ΕΟΥΔΑ

ΙΙ. Υποψήφιοι μαθητές Υ/Β Αλιείας

Τα ερασιτεχνικά σχολεία Υ/Β Αλιείας παρακολουθούνται από υποψήφιους που έχουν τα κάτωθι προσόντα:

Α. Αθλητικό δελτίο ΕΟΥΔΑ σε ισχύ (ιατρική βεβαίωση).

Β. Πτυχείο 1ου ή 2ου επιπέδου CMAS (ή crossover AIDA, Apnea Academy, FDI κτλ.) στην ελεύθερη κατάδυση.

  1. Ύλη (3 ερασιτεχνικά και 1 επαιδευτικό επίπεδο).

Ι. Θεωρία

Εξοπλισμός, Σκάφος – από ακτή, ρηχό, βαθύ, τεχνικές, σταθερά – εναλλασσόμενα, καιρός – ρεύμα, ψάρια, προπόνηση, διατροφή, ασφάλεια, συντήρηση αλιευμάτων.

Η ύλη θα εκπονηθεί από το Συμβούλιο Σχολής σε συνεργασία με όλους όσους επιθυμούν να συμπράξουν.

ΙΙ. Θάλασσα

Τα πρακτικά μαθήματα θα περιλαμβάνουν ανάλογα με το επίπεδο: Αγκυροβολία σκάφους, είσοδο από την ακτή, σημαδούρα, ρηχό ψάρεμα, καρτέρι, δοκιμές όπλων, ψαχτήρι, πλανάρισμα, σημάδια, οδηγίες για την επόμενη βουτιά (περιγραφή βυθού) για το ζευγάρι, πλευστότητα, βαθύ ψάρεμα, εναλλασσόμενα»

 

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την ανωτέρω πρόταση οργάνωσης των Σεμιναρίων Υ/Β Αλιείας για την περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία με την επιτροπή Άπνοιας της Ομοσπονδίας.

 

Θέμα τέταρτο: Απολογισμός Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2012.

Ο Πρόεδρος ανέφερε στη Συνέλευση ότι η ομάδα του Παγκοσμίου 2012 πήγε πολύ καλά και ότι αξίζει συγχαρητηρίων, παρότι «έπεσε» δύο θέσεις από την 4η του 2010 και παρότι είχε πραγματική ευκαιρία να κάνει ιστορική διάκριση. Κατά τα λοιπά οι αθλητές χρειάστηκε και αυτή τη χρονιά να βάλουν το χέρι στην τσέπη για την προετοιμασία τους, αφού τα χρήματα των χορηγιών και του ΠΣΑΥΚ δεν επαρκούσαν για να καλυφθεί το κόστος μιας άρτιας προετοιμασίας. Η αποστολή στοίχισε περίπου € 12.400, εκ των οποίων τα € 2.000 + προσωπικά έξοδα έβαλαν οι ίδιοι οι αθλητές από την τσέπη τους. Τέλος, ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στη βοήθεια που προσέφερε ο Γ. Στούπας, ο οποίος ακολούθησε την αποστολή και βοήθησε την προετοιμασία του Δημήτρη Μπαρσάκη, αλλά και όλη την ομάδα.

 

Θέμα πέμπτο: Έγκριση πρότασης μέλους για τα κριτήρια επιλογής των αθλητών στην εθνική ομάδα.

 

Ο πρόεδρος ανέφερε ότι ο Μ. Γιάνκος κατέθεσε μια συμπληρωματική πρόταση στην πρόταση που έχει εγκριθεί από τη Γ.Σ. του ΠΣΑΥΚ η οποία λέει ότι αθλητής που δεν πήρε μέρος σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα άλλα εκπροσώπησε την εθνική ομάδα εκείνη την χρονιά , έχει το δικαίωμα να μεταφέρει αυτούσιο το ποσοστό του από τον διεθνή αγώνα στην λίστα των 10 για την επιλογή της εθνικής ομάδας της επόμενης χρονιάς. Αυτή η δυνατότητα παρέχεται στον αθλητή μόνο μία φορά ανά δύο επιλογές εθνικής ομάδας για διεθνείς αγώνες. Ο Μ. Γιάνκος πρότεινε εκτός από τα Ευρωαφρικανικά και τα Παγκόσμια πρωταθλήματα, ο κανόνας να ισχύσει και για άλλα εγκεκριμένα από την CMAS ατομικά διεθνή πρωταθλήματα. Μετά από έντονη διαλογική συζήτηση, η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση.

 

Θέμα έκτο: Έγκριση πρότασης μέλους για να επιτραπούν στον κανονισμό του πανελληνίου πρωταθλήματος τα μουγκριά και οι σμέρνες.

Μετά από πρόταση του μέλους Ανδρέα Κωστανάσιου, εγκρίθηκε ομόφωνα από τη συνέλευση να επιτραπεί στον κανονισμό του Πανελληνίου πρωταθλήματος να αλιεύονται έως τρία μουγκριά ή/και σμέρνες (μέγιστος μικτός αριθμός τα 3
ψάρια) ανά ημέρα ανά αθλητή με ελάχιστο μετρήσιμο βάρος τα 2 κιλά και ποινή
για ψάρια κάτω των 2/3 του επιτρεπόμενου βάρους τους 400/500 πόντους (ανάλογα αν το ελάχιστο βάρος των υπόλοιπων ψαριών είναι 400 γρ. ή 500 γρ). Οι πόντοι
που θα λαμβάνουν τα ανωτέρω αλιεύματα θα είναι 800/1000 (ανάλογα αν το ελάχιστο βάρος των υπόλοιπων ψαριών είναι 400 γρ. ή 500 γρ) εφόσον είναι έγκυρα,
ανεξαρτήτως βάρους και δεν θα δικαιούνται πριμ για κάθε έγκυρο αλίευμα, παρά
μόνον πριμ είδους. Εφόσον υπάρχουν και τα δύο είδη (σμέρνα – μουγκρί) και τα
δύο θα λαμβάνουν το πριμ είδους.

Θέμα έβδομο: Χρήση φακού στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα.

Ο πρόεδρος της Συνέλευσης  ανέφερε ότι το μέλος Ανδρέας Κωστανάσιος του είχε ζητήσει να επαναφέρει προς συζήτηση το ζήτημα του φακού στα πανελλήνια πρωταθλήματα. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν από τα μέλη κυρίως οι εξής απόψεις: 1) Ότι θα είναι πισωγύρισμα να ανατραπεί μια κατάσταση που οι ίδιοι οι αθλητές δημιούργησαν χωρίς προφανή λόγο, αφού μόνο θετικές συνέπειες είχε η μη χρήση του φακού στα τρία πρωταθλήματα που ήδη διεξήχθησαν. Οι ναυτικοί όμιλοι είναι ιδιαίτερα πρόθυμοι να αναλάβουν να διοργανώσουν τα πρωταθλήματα, αφού κανείς δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι θα γίνει ζημιά στα ιχθυαποθέματα, αγωνιστικά δεν φαίνεται να υπάρχουν αστάθμητες επιπτώσεις, υπάρχει πλέον πλουραλισμός στις τεχνικές ψαρέματος στο πρωτάθλημα και το σημαντικότερο, κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει ή και να τιμωρήσει πλέον τους αθλητές για παραβίαση της αλιευτικής νομοθεσίας. 2) Υπάρχει ζήτημα ασφάλειας, καθώς χωρίς το φακό οι αθλητές «τραβούν» τις βουτιές τους με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν. 3) Εφόσον στο εξωτερικό οι περισσότεροι αγώνες γίνονται με χρήση φακού, η απαγόρευσή του θα επηρεάσει το αγωνιστικό αποτέλεσμα και κατ’ επέκταση και την επιλογή της εθνικής ομάδας. Μετά από διαλογική συζήτηση η Γ.Σ. με ψήφους 3 υπέρ και 5 κατά, αποφάσισε κατά της πρότασης και συγκεκριμένα ότι δεν θα πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός του πανελληνίου πρωταθλήματος.

 

Θέμα όγδοο: Έγκριση πρότασης μέλους για διεξαγωγή του πανελληνίου πρωταθλήματος χωρίς σκάφη.

 

Ο πρόεδρος της Συνελεύσεως αναφέρει ότι δύο μέλη είχαν προτείνει να σκεφθεί ο Σύνδεσμος μήπως πρέπει να διοργανωθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα χωρίς σκάφη, ώστε να επιτραπεί σε περισσότερους να μετάσχουν. Μετά από έντονη διαλογική συζήτηση, η πρόταση απορρίφθηκε ομόφωνα από τη Συνέλευση, αφού επικράτησε η άποψη ότι όσο οι διεθνείς αγώνες διεξάγονται με σκάφη, θα ήταν λάθος να μείνουν οι δικοί μας αθλητές πίσω σε εμπειρία σχετικά με τη συμμετοχή σε τέτοιους αγώνες.

 

Θέμα ένατο: Εγγραφή νέων μελών τα οποία δεν θα πληρούν τις προϋποθέσεις για αυτοδίκαιη εγγραφή στον ΠΣΑΥΚ.

Ο πρόεδρος αναφέρει ότι μετά την ενεργοποίηση της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 3 του καταστατικού, η οποία έχει ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση μετά από πρόταση δύο Μελών του Σωματείου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών, μπορούν να γίνουν μέλη του Σωματείου και πρόσωπα που δεν πληρούν την προϋπόθεση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου» για αθλητές που έχουν λάβει μέρος σε έναν αγώνα με έγκριση της Ομοσπονδίας, προτείνεται η εγγραφή του νέου μέλους Βασίλη Γκαρούτσου, ο οποίος έχει ήδη λάβει μέρος σε δύο αγώνες με έγκριση της Ομοσπονδίας, Αλκυόνη 2011 και Σ.Φ.Υ.Δ. Βόλου Ιάσων 2011. Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή από τη Συνέλευση.

 

 

Εκτός ημερησίας διατάξεως, ο πρόεδρος αναφέρει στα μέλη ότι το 2013 θα λάβουν χώρα οι εκθέσεις DEEPEX και NATEX, τον Ιανουάριο και τον Απρίλιο αντίστοιχα και ότι αν ο Σύνδεσμος θέλει να έχει δικό του περίπτερο, θα πρέπει κάποια από τα μέλη να αναλάβουν την εκπόνηση t-shirt και την όλη επιμέλεια του περιπτέρου. Τα μέλη Κώστας Μακρής και Αντρέας Κωστανάσιος ανέλαβαν να διεκπεραιώσουν όλες τις εργασίες που απαιτούνται για το περίπτερο του Συνδέσμου στην ανωτέρω έκθεση. Επίσης, ότι δεν υπάρχει ακόμα Ναυτικός Όμιλος που να ενδιαφέρθηκε για τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα 2013. Ο πρόεδρος ανέφερε ακόμα ότι λόγω της οικονομικής κρίσης, η οποία θα εμποδίσει πολλούς να συμμετάσχουν, αλλά και των πενιχρών οικονομικών του συλλόγου, δεν θα διεξαχθεί εφέτος αυθύπαρκτη διοργάνωση του Κυπέλλου Νέων, αλλά θα αθλοθετηθεί το 7ο Κύπελλο αυτό για την καλύτερη ομάδα της κατάταξης του 18ο Κυπέλλου Αλκυόνη 2013 που θα αποτελείται από αθλητές μη έχοντες λάβει μέρος σε πανελλήνιο πρωτάθλημα υ/β αλιείας. Η 18η Αλκυόνη θα διοργανωθεί από το Γλαύκο στις 17 Φεβρουαρίου 2013 στην ευρύτερη περιοχή των Μεθάνων. Τέλος, ο πρόεδρος ανέφερε ότι η IFSUA δεν δέχεται συνδρομή 600 ευρώ και εμμένει στις € 3.000 για την Ομοσπονδία, οπότε δεδομένης της οικονομικής κατάστασης δεν φαίνεται πιθανό η Ελλάδα να συνδράμει αυτήν την προσπάθεια.

 

Μή υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, σε αυτό το σημείο ελύθη η συνεδρίαση της Γ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.                                     Ο Γραμματέας της Γ.Σ.
Νικόλαος Καμπάνης                                      Γιώργος Δούναβης