ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ υπ’ αριθμ. 31 TOY ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

 

Στην Αθήνα και στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υποβρύχιας Δραστηριότητας και Αθλητικής Αλιείας, την Τετάρτη, 4 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013 στις 21.00 μ.μ. συγκλήθηκε νόμιμα η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 16 του καταστατικού αυτού. Σε σύνολο 14 ταμειακώς τακτοποιημένων μελών παρέστησαν αυτοπροσώπως τα παρακάτω ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη: 1. Καμπάνης Νίκος, 2. Δερτιλής Λάμπρος, 3. Γιάνκος Εμμανουήλ, 4. Μακρής Κωνσταντίνος, 5. Μπαρσάκης Δημήτριος, 6. Κωστανάσιος Αντρέας, 7. Μαρίνης Σπυρίδων, 8. Δούναβης Γιώργος, 9. Σιδέρης Γιάννης, 10. Αντωνάκης Χάρης, 11. Γκαρούτσος Βασίλης, 12. Νταής Κώστας και 13. Κόλλιας Δημήτρης δηλαδή σύνολικά 13 και επομένως  υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού και η Γ.Σ. προχωρεί στην ημερησία διάταξη.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου Νίκος Καμπάνης αναλαμβάνει χρέη προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και το μέλος Σπύρος Μαρίνης, χρέη Γραμματέα.

 

Θέμα πρώτο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από την ευθύνη τους και έγκριση του ισολογισμού και απολογισμού του έτους 2012.

Ο Πρόεδρος ανέφερε στη Συνέλευση ότι από 1.1.2012 έως το τέλος του έτους 2012, τα έσοδα και τα έξοδα του Σωματείου παρουσίασαν τον εξής ισολογισμό:

 

Ισολογισμός Π.Σ.Α.Υ.Κ. 2012

 

Έσοδα:                         Έξοδα:

 

€ 12.295,13                           € 13.421,06

 

Ταμείο 31.12.2011     Ταμείο 31.12.2012

 

€   316,29                               €      -809,64

 

Σύνολο                          Σύνολο

Ενεργητικού                         Παθητικού

 

€ 12.611,42                           € 12.611,42

 

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό του Σωματείου και τον απολογισμό για τη χρήση 2012 και απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

 

Θέμα δεύτερο: Απολογισμός Ευρωαφρικανικού Πρωταθλήματος 2013

 

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στην πρόσφατη επιτυχία της εθνικής ομάδας και ειδικά του Μανώλη Γιάνκου στο πρόσφατο πρωτάθλημα της Φινλανδίας. Λίγο – πολύ ο τρόπος που ήλθε η επιτυχία είναι γνωστός σε όλους και δείχνει ότι σε βυθούς που είναι άγνωστοι στις παραδοσιακές δυνάμεις του αθλήματος, με καλή προετοιμασία και αφοσίωση στο στόχο οι Έλληνες ψαροτουφεκάδες μπορούν όχι μόνο να κερδίζουν, αλλά ακόμα και να πετυχαίνουν διαφορές από τους συναδέλφους τους. Ο πρόεδρος έδωσε συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη για τη στήριξη που παρέχουν τόσα χρόνια στην ομάδα, αλλά και στα μέλη της αποστολής για τη μεγάλη επιτυχία και ευχήθηκε να ακολουθήσουν και άλλες.

 

Θέμα τρίτο: Απολογισμός Ατομικού και Ομαδικού Πανελληνίου Πρωταθλήματος 2013

 

Στον απολογισμό των εθνικών πρωταθλημάτων, ο πρόεδρος στάθηκε στο ζήτημα με τις χορηγίες, το οποίο δημιουργήθηκε στο ομαδικό πρωτάθλημα του Βόλου, λόγω της ύπαρξης κεντρικού χορηγού που έδωσε μεγαλύτερο ποσό από τους υπόλοιπους και υπήρξε προβληματισμός στους διοργανωτές σχετικά με την προβολή που θα έπρεπε να έχει σε συνδυασμό με τη διάταξη του κανονισμού για το μέγεθος των λογοτύπων στις στολές κατάδυσης. Μετά από διαλογική συζήτηση, η συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να καταργηθεί η σχετική διάταξη για τις διαστάσεις των λογοτύπων από τον κανονισμό του πρωταθλήματος, ώστε να μπορούν οι αθλητές να εξευρίσκουν χορηγίες ευκολότερα, πάρα τον αντίθετο προβληματισμό που εκφράστηκε για το κατά πόσον θα είναι εύκολο να διοργανώνονται αγώνες χωρίς χορηγούς, αφού αυτοί τελικά δεν προβάλλονται επαρκώς… Ο πρόεδρος ανέλαβε να εισηγηθεί στην ΕΟΥΔΑ την τροποποίηση του κανονισμού των πανελληνίων πρωταθλημάτων.

 

 

Θέμα τέταρτο: Σεμινάρια Υ/Β Αλιείας της ΕΟΥΔΑ

 

Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι το θέμα έχει «βαλτώσει», καθώς ο πρόεδρος της ΕΟΥΔΑ επιμένει να συμπεριληφθεί και ο Στ. Μπακανδρέας στο συμβούλιο σεμιναρίων, κάτι που μέχρι τώρα δεν γίνεται αποδεκτό από την πλευρά των υπολοίπων μελών, τα οποία έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να δεχθούν παρεμβάσεις στο ζήτημα αυτό από την Ομοσπονδία. Ο πρόεδρος επισημαίνει ότι η Ομοσπονδία είναι ανακόλουθη στο θέμα αυτό, αφού έχει αποφασίσει ήδη για τη σύνθεση του συμβουλίου και επανέφερε το θέμα χωρίς πραγματική αιτία. Ο πρόεδρος διατύπωσε προς τα μέλη τη γνώμη ότι ίσως πρέπει να γίνει κάποιος συμβιβασμός με το ΔΣ της Ομοσπονδίας, το οποίο ελέγχεται από τον πρόεδρο, ώστε να δοθεί λύση στο αδιέξοδο. Ομόφωνα τα μέλη εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να διαπραγματευθεί την καλύτερη δυνατή λύση, ώστε τα σεμινάρια να διοργανωθούν κεντρικά από την Ομοσπονδία και να μην υπάρξει «διάσπαση» στο μέτωπο αυτό, καθώς θα χαθεί η αξιοπιστία του θεσμού.

 

Θέμα πέμπτο: Πρόταση μέλους για κατάργηση εναλλασσομένων βαρών στο Ατομικό Πρωτάθλημα

 

Ο Γ. Σιδέρης ανέπτυξε στα μέλη την άποψη ότι τα εναλλασσόμενα είναι μια τεχνική επικίνδυνη, αλλά και ανασχετική της προόδου ενός αθλητή. Υποστήριξε ότι στο εξωτερικό η τεχνική χρησιμοποιείται σπάνια και δεν αποδίδει στους εκεί αγώνες, με αποτέλεσμα οι δικοί μας αθλητές να μην είναι απόλυτα εξοικειωμένοι με τα σταθερά βάρη και να μειονεκτούν. Ο Γ. Σιδέρης τελείωσε την αναφορά του υπογραμμίζοντας ότι κάνει την πρόταση επειδή ο ίδιος διαπίστωσε από πρώτο χέρι πόσο ανέβηκαν οι επιδόσεις του όταν άρχισε να ψαρεύει αποκλειστικά με σταθερά, και ότι είναι πεπεισμένος ότι το ίδιο θα συμβεί και στους υπόλοιπους. Ο πρόεδρος ανέπτυξε την άποψη ότι τα εναλλασσόμενα ήρθαν στην Ελλάδα από τους διεθνείς αγώνες και ότι απλώς οι αγώνες δεν διεξαγονται πια βαθιά στο εξωτερικό. Ο πρόεδρος διατύπωσε την άποψη ότι τα εναλλασσόμενα είναι ασφαλέστερα γι’ αυτούς που τα χρησιμοποιούν στο προσωπικό τους ψάρεμα και εντείνουν την πίεση που νιώθουν οι κορυφαίοι αθλητές μας στο πρωτάθλημα, αφού γνωρίζουν ότι τα ψάρια τους κινδυνεύουν και από κάποιον μέτριο αθλητή, που όμως μπορεί να τα πλησιάσει με τα εναλλασσόμενα. Ο Λ. Δερτιλής είπε ότι θεωρεί τα εναλλασσόμενα «ζαβολιά» και θα ήθελε να καταργηθούν. Ο Δ. Μπαρσάκης δήλωσε ότι θεωρεί την υποχρέωση να ψαρέψει κανείς με σταθερά επικίνδυνοι, καθώς πολλοί θα επιχειρήσουν πράγματα εκτός των πραγματικών τους δυνατοτήτων. Μετά από έντονη διαλογική συζήτηση για το τι σημαίνει πλήρης κατάργηση αυτής της τεχνικής και το τι συνέπειες θα έχει, ο Γ. Σιδέρης απέσυρε την πρόταση, την οποία όμως επανέφερε ο Δ. Κόλλιας. Η πρόταση τέθηκε σε ψηφοφορία, αλλά έτυχε μόνο 4 ψήφων σε σύνολο 13 παρόντων μελών, οπότε απορρίφθηκε.

 

Θέμα έκτο: Πρόταση μέλους για σημάνσεις Ιχθυοκαλλιεργειών στις τράπεζες αγώνα με συγκεκριμένα στίγματα GPS

 

Ο πρόεδρος πρότεινε στα μέλη, οι μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών, οι οποίες βρίσκονται εντός τραπεζών αγώνα, να αποκλείονται από την τράπεζα με σειρά συγκεκριμένων με μικρή απόσταση μεταξύ τους στιγμάτων γύρω από αυτές, ώστε να γίνεται απολύτως σαφές το όριο της τράπεζας ως προς τις ιχθυοκαλλιέργειες. Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή και ο πρόεδρος ανέλαβε να εισηγηθεί στην ΕΟΥΔΑ την τροποποίηση του κανονισμού των πανελληνίων πρωταθλημάτων.

 

Θέμα έβδομο: Πρόταση μέλους να καθιερωθεί κάθε δεύτερο χρόνο ατομικό πανελλήνιο με κολύμβηση

 

Η πρόταση τέθηκε σε ψηφοφορία, αλλά έτυχε μόνο 5 ψήφων σε σύνολο 13 παρόντων μελών, οπότε απορρίφθηκε.

 

Θέμα όγδοο: Πρόταση μέλους οι προτάσεις για να συζητηθούν να κατατίθενται εγγράφως με σύντομο αιτιολογικό 2 εβδομάδες προ της Γ.Σ.

 

Η πρόταση τέθηκε σε ψηφοφορία, και έγινε ομόφωνα δεκτή από τη συνέλευση.

 

Θέμα ένατο: Πρόταση μέλους το πρωτάθλημα να διεξάγεται σε δύο μονομερούς αγώνες με χρονική απόσταση μεταξύ τους

 

Η πρόταση τέθηκε σε ψηφοφορία, αλλά έτυχε μόνο 2 ψήφων σε σύνολο 13 παρόντων μελών, οπότε απορρίφθηκε.

 

Θέμα δέκατο: Πρόταση μέλους το ποσοστό του ομαδικού πρωταθλήματος να διαιρείται δια δύο και να συμπεριλαμβάνεται στην κατάταξη των 10 για την επιλογή της εθνικής.

 

Η πρόταση τέθηκε σε ψηφοφορία, αλλά δεν έτυχε ούτε μίας ψήφου, οπότε απορρίφθηκε.

 

Θέμα ενδέκατο: Εκθέσεις 2014

 

Ο πρόεδρος ανακοίνωσε τις ημερομηνίες των καταδυτικών εκθέσεων 2014 (27- 30 Μαρτίου και 4-7 Απριλίου 2014) και παρακάλεσε τα μέλη να συνεννοηθούν ώστε ο Σύνδεσμος να έχει παρουσία και στις δύο και να μπορέσει να ενισχυθεί οικονομικά για να βγάλει μια πολύ δύσκολη χρονιά…

 

Θέμα δωδέκατο: Χορηγίες Εθνικής Ομάδας 2014

 

Ο πρόεδρος ανακοίνωσε στα μέλη, ότι ο μέχρι σήμερα κύριος χορηγός της ομάδας έκανε μια πολύ υψηλή οικονομική πρόταση συνεργασίας στο Μ. Γιάνκο και ότι ο πρόεδρος θεώρησε αυτονόητο να του επιτρέψει τη σύναψη ανεξάρτητης σύμβασης χορηγίας με το σκεπτικό ότι ο Μ. Γιάνκος έχει συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό και οικονομικά, αλλά και αγωνιστικά στις προετοιμασίες και διακρίσεις της ομάδας (πρόπερσι έδωσε € 3.000 ως χορηγός και πέρσι € 2.000 δεσμευόμενος ατομικά για ένα έτος με το χορηγό της ομάδας) και έχει ξοδέψει τόσα προσωπικά χρήματα για τις προετοιμασίες, ώστε να θεωρείται παράλογο να εμμείνει ο ΠΣΑΥΚ στο ζήτημα των ομαδικών χορηγιών. Το ύψος των χορηγιών αυτών τα τελευταία χρόνια είχε καταπέσει στις € 3.000, ποσό με το οποίο ούτε το παράβολο του αγώνα δεν ήταν σε θέση η ομάδα να καλύψει… Ο πρόεδρος πιστεύει ότι ήρθε η ευκαιρία και η ώρα να ακολουθήσουμε το σύστημα των ισχυρών χωρών του αθλήματος, οι οποίες επιτρέπουν τις ατομικές χορηγίες στους αθλητές τους. Την ίδια εισήγηση είχε κάνει ο πρόεδρος και στον Γ. Σιδέρη, όταν βολιδοσκοπήθηκε από τη Mares το 2010 και θεωρεί ότι είναι το σωστό, τώρα που κάποιοι αθλητές μας έδειξαν ότι μπορούν να κερδίζουν στους διεθνείς αγώνες. Παρά ταύτα, ο πρόδρος ζήτησε την έγκριση του σώματος για την απόφαση αυτή και η Συνέλευση την παρείχε ομόφωνα.

 

Θέμα δέκατο τρίτο: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2014.

 

Ο πρόεδρος ανέφερε στη Συνέλευση ότι το ατομικό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πρέπει να διεξαχθεί και εφέτος νωρίς, καθώς πρέπει να δοθεί σε όλους η ευκαιρία να διεκδικήσουν ποσοστό που θα τους δίνει δικαίωμα συμμετοχής στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2014 στο Περού. Οι κενές ημερομηνίες, λόγω εκθέσεων, Πάσχα και απαγόρευσης του Μαΐου είναι 13-14 και 26-27 Απριλίου 2014. Υποψήφιος διοργανωτής είναι μόνον ο Ν.Α.Ο. Κερκύρας. Τα μέλη δήλωσαν την προτίμησή τους για την ημερομηνία 26-27 Απριλίου 2014. Τα περισσότερα μέλη εξέφρασαν την ανησυχία ότι η Κέρκυρα είναι μακριά και τα έξοδα τόσο μεγάλα, ώστε  το πρωτάθλημα δεν θα έχει ικανοποιητικές συμμετοχές.

 

Θέμα δέκατο τέταρτο: Πρόταση μέλους οι δύτες ασφαλείας να μην φορούν γάντια.

 

Ο Ανδρέας Κωστανάσιος διατύπωσε τη γνώμη ότι οι δύτες ασφαλείας βοηθούν τους αθλητές με κύριο παράπτωμα αυτό της ανέλκυσης του έρματος. Πρότεινε, συνεπώς, να μη φοράνε γάντια οι δύτες ασφαλείας, ώστε να είναι δυσχερές σε αυτούς να παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους. Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή και ο πρόεδρος ανέλαβε να εισηγηθεί στην ΕΟΥΔΑ την τροποποίηση του κανονισμού του ατομικού πανελληνίου πρωταθλήματος.

 

Θέμα δέκατο πέμπτο: Πρόταση μέλους να καταργηθεί ο ροφός στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα.

 

Η πρόταση αποσύρθηκε χάριν της προτάσεως στο θέμα δέκατο κατωτέρω.

 

Θέμα δέκατο έκτο: Πρόταση μελών ο ροφός να μετράει από 5-7 κιλά (και όχι ως 10) στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα.

 

Ο πρόεδρος είπε στη συνέλευση ότι μετά την οριστική κατάργηση του φακού στο πανελλήνιο πρωτάθλημα και την υιοθέτηση του μικρότερου ορίου των 400 γραμμαρίων στα μικρά ψάρια, ίσως είναι ώρα να μειωθεί το πλεονέκτημα του μεγάλου ροφού ή κάποιου πελαγίσιου, αφού χωρίς το φακό είναι μειωμένες οι δυνατότητες ισοσκελισμού της βαθμολογίας των 10.000 πόντων. Μετά από διαλογική συζήτηση, η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή με την τροποποίηση τα ψάρια να μετρούν έως τα 6 κιλά και ο ροφός να ξεκινάει από τα 4 κιλά και ο πρόεδρος ανέλαβε να εισηγηθεί στην ΕΟΥΔΑ την τροποποίηση του κανονισμού των πανελληνίων πρωταθλημάτων.

 

Θέμα δέκατο έβδομο: Πρόταση μέλους να αποφασισθεί κώδικας δεοντολογίας, ώστε τα μέλη να μην μεταφέρουν τις διαφωνίες τους στα μέσα ενημέρωσης (social media, ηλεκτρονικά περιοδικά, έντυπο τύπο), αλλά αυτές να παραμένουν εντός των τειχών.

 

Η πρόταση τέθηκε σε ψηφοφορία και έγινε ομόφωνα δεκτή από τη συνέλευση.

 

Θέμα δέκατο όγδοο: Πρόταση μέλους να δοθεί ένα οριστικό τέλος στο ζήτημα του φακού, όσο αυτός απαγορεύεται από το νόμο.

 

Η συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα ότι δεν μπορεί να αποφασίζει επί θεμάτων, τα οποία ρυθμίζονται δεσμευτικά από το νόμο.

 

Μή υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, σε αυτό το σημείο ελύθη η συνεδρίαση της Γ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.                                     Ο Γραμματέας της Γ.Σ.
Νικόλαος Καμπάνης                                      Σπύρος Μαρίνης