ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ υπ’ αριθμ. 32 TOY ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Στην Αθήνα και στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υποβρύχιας Δραστηριότητας και Αθλητικής Αλιείας, την Τετάρτη, 14 του μηνός Μαΐου του έτους 2014 στις 21.00 μ.μ. συγκλήθηκε νόμιμα η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 16 του καταστατικού αυτού. Σε σύνολο 17 ταμειακώς τακτοποιημένων μελών παρέστησαν αυτοπροσώπως τα παρακάτω ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη: 1. Καμπάνης Νίκος, 2. Δερτιλής Λάμπρος, 3. Γιάνκος Εμμανουήλ (εξουσιοδότηση Ν. Καμπάνης), 4. Μακρής Κωνσταντίνος, 5.Κωστανάσιος Αντρέας, 6. Μαρίνης Σπυρίδων, 7. Δούναβης Γιώργος, 8. Σιδέρης Γιάννης, 9. Κόλλιας Δημήτρης, 10. Χάλαρης Τάσος, 11. Δεγαΐτας Ιωάννης (εξουσιοδότηση Γιάννης Σιδέρης), 12. Περιστέρης Εμμανουήλ, 13. Ζωνομέσης Βασίλης, 14. Σωτήραλης Γεώργιος, 15. Ντουνιάογλου Βλαδίμηρος, 16. Σαραντινός Νικόλαος (εξουσιοδότηση Λάμπρος Δερτιλής) και 17. Παπακωνσταντής Κωνσταντίνος (εξουσιοδότηση Γιώργος Δούναβης) δηλαδή σύνολικά 17 και επομένως υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού και η Γ.Σ. προχωρεί στην ημερησία διάταξη.
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου Νίκος Καμπάνης αναλαμβάνει χρέη προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και το μέλος Σπύρος Μαρίνης, χρέη Γραμματέα.

Θέμα πρώτο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από την ευθύνη τους και έγκριση του ισολογισμού και απολογισμού του έτους 2013.
Ο Πρόεδρος ανέφερε στη Συνέλευση ότι από 1.1.2013 έως το τέλος του έτους 2013, τα έσοδα και τα έξοδα του Σωματείου παρουσίασαν τον εξής ισολογισμό:

Ισολογισμός Π.Σ.Α.Υ.Κ. 2013

Έσοδα: Έξοδα:

€ 5.748,10 € 4.908,39

Ταμείο 31.12.2012 Ταμείο 31.12.2013

€ -809,64 € 30,07

Σύνολο Σύνολο
Ενεργητικού Παθητικού

€ 4.938,46 € 4.938,46

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό του Σωματείου και τον απολογισμό για τη χρήση 2013 και απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

Θέμα δεύτερο: Απολογισμός Ατομικού Πανελληνίου Πρωταθλήματος 2014

Ο πρόεδρος επισήμανε ότι το κλίμα στο πανελλήνιο πρωτάθλημα της Κέρκυρας δεν ήταν αυτό που έπρεπε. Ότι ενώ δημιουργήθηκαν θέματα εφαρμογής κανονισμών, ουδείς υπέβαλε ένσταση με αποτέλεσμα να μην εκτονωθεί η ένταση και να γίνει ο ίδιος αποδέκτης παραπόνων, ενώ στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα δεν είχε καμία άλλη αρμοδιότητα πλην του συμμετέχοντος αθλητή. Υπήρχε αλυτάρχης και οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να έχουν αποταθεί σε αυτόν. Οι γκρίνιες από το συγκεκριμένο πρωτάθλημα έφεραν νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, τα οποία θα συζητηθούν κατωτέρω. Κατά τα λοιπά έγινε ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα με μεγάλο ενδιαφέρον και διακρίθηκαν σε αυτό δύο νέοι αθλητές, οι οποίοι αποτελούν ελπίδα για το μέλλον.

Θέμα τρίτο: Σεμινάρια Υ/Β Αλιείας της ΕΟΥΔΑ

Δεν υπήρξε νέα εξέλιξη επί του θέματος αυτού.

Θέμα τέταρτο: Ομαδικό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2014

Το πρωτάθλημα αυτό προτίθεται να διοργανώσει ο Ν.Ο. Σύρου το Σεπτέμβριο.

Απολογισμός Ευρωαφρικανικού Πρωταθλήματος 2013

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στην πρόσφατη επιτυχία της εθνικής ομάδας και ειδικά του Μανώλη Γιάνκου στο πρόσφατο πρωτάθλημα της Φινλανδίας. Λίγο – πολύ ο τρόπος που ήλθε η επιτυχία είναι γνωστός σε όλους και δείχνει ότι σε βυθούς που είναι άγνωστοι στις παραδοσιακές δυνάμεις του αθλήματος, με καλή προετοιμασία και αφοσίωση στο στόχο οι Έλληνες ψαροτουφεκάδες μπορούν όχι μόνο να κερδίζουν, αλλά ακόμα και να πετυχαίνουν διαφορές από τους συναδέλφους τους. Ο πρόεδρος έδωσε συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη για τη στήριξη που παρέχουν τόσα χρόνια στην ομάδα, αλλά και στα μέλη της αποστολής για τη μεγάλη επιτυχία και ευχήθηκε να ακολουθήσουν και άλλες.
Θέμα πέμπτο: Αποστολή της Εθνικής Ομάδας στο προσεχές παγκόσμιο πρωτάθλημα του Περού.

Ο πρόεδρος ενημέρωσε τη συνέλευση για τις ενέργειές του σχετικά με την αποστολή της εθνικής ομάδας στο προσεχές παγκόσμιο πρωτάθλημα του Περού.

Θέμα έκτο: Συμμετοχή της Εθνικής Ομάδας σε άλλα διεθνή επίσημα τουρνουά κατά το έτος 2014

Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι το 2014 θα λάβουν χώρα και άλλοι διεθνείς αγώνες στο Peniche της Πορτογαλίας (Σεπτέμβριος) και στο Mali Losinj της Κροατίας (Δεκέμβριος) και πρότεινε σε όσους βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα της κατάταξης να ενδιαφερθούν εγκαίρως να μετάσχουν σε κάποιον από αυτούς τους αγώνες.

Θέμα έβδομο: Ανάληψη διοργάνωσης Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Υ/Β Αλιείας από την Ε.Ο.Υ.Δ.Α.

Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι το Δ.Σ. της CMAS την Πέμπτη 8.5.2014 επικύρωσε την εισήγηση της επιτροπής Υ/Β Αλιείας της παγκόσμιας ομοσπονδίας και παρά την απέλπιδα προσπάθεια του Πορτογάλου εκπροσώπου να ανατρέψει την εισήγηση αυτή υπέρ της χώρας της υποψηφιότητας της χώρας του, με μεγάλη πλειοψηφία αποφάσισε υπέρ της υποψηφιότητας της χώρας μας να διοργανώσει το XXX Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υ/Β Αλιείας το έτος 2016 (Σύρος).

Ήδη το πρωτάθλημα του 2016 ανέβηκε στην ιστοσελίδα της παγκόσμιας ομοσπονδίας στο http://www.cmas.org/events?year=2016

Σε 28 μήνες από σήμερα, η χώρα μας θα να γίνει μέρος της παγκόσμιας αγωνιστικής ιστορίας του ψαροτούφεκου.

Θέμα όγδοο: Συμμετοχή γυναικών στο ατομικό πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Ο πρόεδρος ενημερώνει τη συνέλευση ότι τίθεται εκ νέου ζήτημα της μικτής συμμετοχής ανδρών γυναικών στο πρωτάθλημα που άνοιξε και πάλι μετά την προτροπή μελών του ΠΣΑΥΚ προς το Μ. Περιστέρη να μετάσχει στο πρωτάθλημα παρά τη διαφωνία του και την τελική απόφαση της ΕΟΥΔΑ επί του θέματος και την απάντησή του, η οποία αναγνώστηκε σε μέλη του ΠΣΑΥΚ στην Κέρκυρα. Μετά από έντονη διαλογική συζήτηση αποφασίσθηκε ομόφωνα από τη Γ.Σ. να προκηρύσσεται πανελλήνιο πρωτάθλημα γυναικών κάθε έτος, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις γυναίκες που ενδιαφέρονται να μετέχουν εκεί και να πάψουν να δημιουργούνται θέματα με τη συμμετοχή μελών του σωματείου στο πρωτάθλημα ανδρών, τα οποία διαφωνούν επί της αρχής με τη συμμετοχή γυναικών στο ίδιο και το αυτό ατομικό πρωτάθλημα.

Θέμα ένατο: Πρόταση μέλους για τον κανονισμό του πανελληνίου πρωταθλήματος.

Το μέλος του ΠΣΑΥΚ Λάμπρος Δερτιλής είχε θέσει θέμα ως προς το πέρασμα αθλητών από την τράπεζα των αγώνων πριν τον αγώνα και τη συμπεριφορά τους κατά το πέρασμα αυτό. Ο Λ. Δερτιλής πιστεύει ότι θα πρέπει να προβλέπεται από τον κανονισμό, να μην σταματά κανείς μέσα στην τράπεζα του αγώνα σε περίπτωση αναγκαστικής προσπέλασης της, αλλιώς να ακολουθείται ομαδική πορεία με σκάφος της επιτροπής. Η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα ότι όταν η διέλευση των αθλητών προς το σημείο συγκέντρωσης πριν την εκκίνηση του αγώνα γίνεται μέσα από την τράπεζα, ύστερα από άδεια του αλυτάρχη, η διέλευση αυτή πρέπει να είναι συνεχής χωρίς στάσεις η έρευνα του βυθού με βαθύμετρο.

Θέμα δέκατο: Πρόταση μέλους για τον κανονισμό του πανελληνίου πρωταθλήματος.

Το μέλος του ΠΣΑΥΚ Λάμπρος Δερτιλής είχε θέσει θέμα ως προς βάρκες φίλα προσκείμενες προς αθλητές και την ελεύθερη κυκλοφορία τους μέσα στην τράπεζα του αγώνα. Ο Λ. Δερτιλής εισηγήθηκε ότι δεν πρέπει να γίνεται, ακόμα και αν έχουν τις αγνότερες των προθέσεων. Είναι κάτι που θα πρέπει να προβλέπεται από τον κανονισμό και να απαγορεύεται, γιατί αφήνει υπόνοιες για διάφορους τύπους συνεργασίας με τον εκάστοτε αθλητή. Η Γ.Σ. αποφάσισε με ψήφους 12 υπέρ και οι αθλητές να απαγορεύεται να βοηθούνται στην προσπάθειά τους για τη σύλληψη των ψαριών από οποιονδήποτε τρίτο εντός ή εκτός του σκάφους του. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, θα απαγορεύονται η πληροφόρηση του αθλητή από τρίτους για τις κινήσεις των άλλων αθλητών μέσα στην τράπεζα του αγώνα, ανέλκυση του έρματος και η όπλιση του όπλου από τρίτους.

Θέμα ενδέκατο: Πρόταση μέλους για τον κανονισμό του πανελληνίου πρωταθλήματος.

Το μέλος του ΠΣΑΥΚ Λάμπρος Δερτιλής είχε θέσει θέμα απόστασης του δύτη ασφάλειας στα ρηχά καρτερία( 5 μέτρα και ρηχοτερα). Ο Λ. Δερτιλής εισηγήθηκε ότι επειδή είναι και κριτής ο δύτης ασφαλείας θα πρέπει να υπάρχει. Θα μπορούσε να τοποθετηθεί στη βάρκα και ότι ψάρι πιάνει ο αθλητής να το πηγαίνει στην βάρκα στον κριτή του. Μια άλλη σκέψη θα ήταν να είναι τοποθετημένος ακριβώς στην σημαδούρα του αθλητή, να κράτα χρόνο και αν χρειαστεί να επέμβει. Το ίδιο σωτήριος θα είναι με αυτούς που προσπαθούν να κάνουν ασφάλεια σε αυτούς που βουτάνε 40… Η Γ.Σ. αποφάσισε με ψήφους 11 υπέρ ότι εφόσον ο αθλητής επιθυμεί να αλιεύσει με τη μέθοδο του καρτεριού σε βάθη μικρότερα των 5 μέτρων, μπορεί να ζητήσει από το δύτη ασφαλείας να βρίσκεται κατά τη διάρκεια της κατάδυσης του δίπλα στη σημαδούρα, ώστε να μην παρεμποδίζεται η προσπάθειά του.

Θέμα δωδέκατο: Κατάργηση Δύτη Ασφαλείας

Το μέλος του ΠΣΑΥΚ Γιάννης Σιδέρης έθεσε θέμα κατάργησης του δύτη ασφαλείας, καθώς εκτός όλων των άλλων (δεν υφίσταται σε κανέναν άλλο διεθνή ή εθνικό κανονισμό) είναι πολύ δαπανηρή η συμμετοχή του. Μετά από έντονη διαλογική συζήτηση, η πρόταση έτυχε μόνο 6 ψήφων και απορρίφθηκε από τη Γ.Σ.
Μή υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, σε αυτό το σημείο ελύθη η συνεδρίαση της Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

Νικόλαος Καμπάνης Σπύρος Μαρίνης