ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ υπ’ αριθμ. 34 TOY ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Στην Αθήνα και στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υποβρύχιας Δραστηριότητας και Αθλητικής Αλιείας, την Τετάρτη, 22 του μηνός Απριλίου του έτους 2015 στις 21.00 μ.μ. συγκλήθηκε νόμιμα η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 16 του καταστατικού αυτού. Σε σύνολο 17 ταμειακώς τακτοποιημένων μελών παρέστησαν τα παρακάτω ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη: 1. Καμπάνης Νίκος, 2. Δερτιλής Λάμπρος, 3. Γιάνκος Εμμανουήλ, 4. Μακρής Κωνσταντίνος, 5.Κωστανάσιος Αντρέας, 6. Μαρίνης Σπυρίδων, 7. Δούναβης Γιώργος, 8. Σιδέρης Γιάννης (εξουσιοδότηση Ν. Καμπάνης), 9. Κόλλιας Δημήτρης, 10. Σωτήραλης Γεώργιος, 11. Μπαρσάκης Δημήτρης, 12. Βλαχόπουλος Πέτρος, 13. Γκαρούτσος Βασίλειος και 14. Καββαδίας Γεράσιμος (εξουσιοδότηση Δημήτρης Μπαρσάκης) δηλαδή σύνολικά 14 και επομένως υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού και η Γ.Σ. προχωρεί στην ημερησία διάταξη.
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου Νίκος Καμπάνης αναλαμβάνει χρέη προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και το μέλος Σπύρος Μαρίνης, χρέη Γραμματέα.

Θέμα πρώτο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από την ευθύνη τους και έγκριση του ισολογισμού και απολογισμού του έτους 2014.
Ο Πρόεδρος ανέφερε στη Συνέλευση ότι από 1.1.2013 έως το τέλος του έτους 2013, τα έσοδα και τα έξοδα του Σωματείου παρουσίασαν τον εξής ισολογισμό:

Ισολογισμός Π.Σ.Α.Υ.Κ. 2014

Έσοδα: Έξοδα:

€ 3.365,00 € 6.107,64

Ταμείο 31.12.2013 Ταμείο 31.12.2014

€ 30,07 € -2.712,57

Σύνολο Σύνολο
Ενεργητικού Παθητικού

€ 3.395,07 € 3.395,07

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό του Σωματείου και τον απολογισμό για τη χρήση 2014 και απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

Θέμα δεύτερο: Απολογισμός Κυπέλλων Εθνών Mali Losinj και Μαγιόρκα

Ο πρόεδρος ανέφερε στη Γ.Σ. ότι ήτανε επιτυχείς οι συμμετοχές στα τουρνουά εθνών που συμμετείχε η εθνική ομάδα τον περασμένο χειμώνα και ότι πρόσφεραν πολύτιμη εμπειρία στους δύο νέους αθλητές που συμμετείχαν. Στα κύπελλα αυτά εκτός από την αγωνιστική παρουσία, ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι δημόσιες σχέσεις που συνάπτονται και η εξοικείωση με τόπους, οι οποίοι συνήθως φιλοξενούν και μεγάλους αγώνες. Π.χ. το Ευρωαφρικανικό του 2017 θα γίνει στο Mali Losinj, ενώ και στη Μαγιόρκα με βεβαιότητα θα διεξαχθεί κάποιο μεγάλο πρωτάθλημα στο μέλλον. Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι οι Περούλης και Καββαδίας είχαν πολύ καλή παρουσία στην Κροατία, τόσο αγωνιστικά, όσο και εκτός νερού. Στη Μαγιόρκα η ομάδα ήθελε να είναι δεύτερη, αλλά δεν τα κατάφερε μένοντας στην Τρίτη θέση του βάθρου. Ο πρόεδρος πιστεύει ότι το 2016 θα είναι ευκαιρία για την εθνική να κάνει μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο τουρνουά αυτό, αφού πλέον γνωρίζει πολύ καλά τον τόπο και τις συνθήκες.

Θέμα τρίτο: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2015.

Ο πρόεδρος επισήμανε στα μέλη ότι η άδεια διεξαγωγής του ατομικού πανελληνίου πρωταθλήματος στον Άη Στράτη θα εκδοθεί εντός της επομένης εβδομάδας, αλλά και ότι θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να μετάσχουν να κλείσουν εγκαίρως εισιτήρια με το φέρρυ και δωμάτιο στο νησί, καθώς λόγω έργων, τα οποία γίνονται στο νησί, η ζήτηση είναι αυξημένη. Το τηλέφωνο της υπεύθυνης για τη διαμονή των αθλητών στον Άη Στράτη είναι 2254093329 (Τζούλια). Τέλος, ο πρόεδρος επισήμανε ότι δεν θα πρέπει κανείς να ψαρέψει πριν και μετά το πρωτάθλημα, ώστε να μη δοθεί λανθασμένη εντύπωση στους κατοίκους του νησιού για τους λόγους για τους οποίους διοργανώνεται εκεί το πρωτάθλημα.

Θέμα τέταρτο: Αποστολή Εθνικής Ομάδας στο ΧΧΧ Ευρωαφρικανικό Πρωτάθλημα της Ισπανίας (Cadiz)

Ο πρόεδρος ενημέρωσε τη συνέλευση ότι ήδη κατέβαλε το παράβολο συμμετοχής της εθνικής ομάδας ύψους € 4.200 στους διοργανωτές. Το παράβολο ισχύει για τέσσερις αθλητές, τον αρχηγό και ένα μέλος ακόμη για ημιδιατροφή και διαμονή τις 4 ημέρες του αγώνα. Όταν επιλεγεί η ομάδα, θα πρέπει να γίνει συντονισμός με τους αθλητές και τους χορηγούς τους για να γίνουν οι ανάλογες κρατήσεις για την προετοιμασία και ο επιμερισμός του παραβόλου στους 4 αθλητές. Το πρωτάθλημα θα λάβει χώρα στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου 2015 και η ιστοσελίδα του πρωταθλήματος είναι η εξής: http://ceapescasubmarina.com/.

Θέμα πέμπτο: Πρόταση μέλους για αλλαγές στον κανονισμό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος (ατομικό) από το 2016.

Το μέλος Γιάννης Δεγαΐτας έχει αποστείλει στον πρόεδρο το εξής θέμα για τη Γ.Σ.:

Πρόταση τροποποίησης του κανονισμού Πανελλήνιου Πρωταθλήματος με
σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, μείωσης της ψαλίδας μεταξύ των αθλητών που ψαρεύουν βαθιά με εκείνων που ψαρεύουν ρηχά, ρύθμιση που να ευνοεί τους αθλητές που δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πολυήμερη αναγνώριση (προσέλκυση αθλητών στο Πανελλήνιο), προσαρμογή σε αριθμό και είδος ψαριών, αύξηση της ευελιξίας, αντίληψης, στρατηγικής και δυνατότητα επιλογής εξομοίωσης του πρωταθλήματος με τον εκάστοτε διεθνή αγώνα (όσο είναι αυτό δυνατό). Η άποψη του Γ. Δεγαΐτα είναι ότι μέχρι στιγμής στην Ελλάδα επικρατεί η άποψη ότι αυτός που ψαρεύει 40-45 μέτρα είναι ο καλύτερος ψαράς. Υπάρχουν ψαράδες των 20-25 μέτρων που είναι εξίσου καλοί σε αντίληψη και στρατηγική και ίσως απέδιδαν καλύτερα σε έναν διεθνή αγώνα. Πρέπει να επιτραπεί σε αυτές τις δύο διαφορετικές δυνατότητες να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες. Ο Γ. Δεγαΐτας επισημαίνει ότι το top 20 των διεθνών ψαράδων που επικρατούν στο παγκόσμιο στερέωμα δεν ψαρεύουν βαθύτερα των 25-30 μέτρων και όμως όταν έρχεται η στιγμή της ζυγαριάς όλοι μένουν με ανοιχτό το στόμα πώς τα κατάφεραν. Ο Γ. Δεγαΐτας θεωρεί ότι αποθαρρύνονται οι νέοι αθλητές στην Ελλάδα που ίσως θέλουν να έλθουν στο άθλημα, φοβούμενοι να ανταγωνιστούν την εγχώρια elite, μη έχοντας το απαραίτητο βάθος. Τέτοιοι αθλητές δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλοί ψαράδες και δεν πρόκειται να εξελιχθούν σε καλούς αθλητές. Η στρατηγική του βάθους σε περιορίζει σε αριθμό βουτιών και σε αριθμό ψαριών κάτι που έχει αποδειχθεί ότι δεν ευνοεί στους περισσότερους διεθνείς αγώνες. Η πρόταση για την αντιμετώπιση των ανωτέρω είναι ομάδες των 5 ψαριών ανα είδος εκτός των μαύρων ψαριών που θα είναι 3 (ένας ροφός και 2 στήρες η σφυρίδες) με το κλείσιμο κάθε γκρούπ θα υπάρχει μπόνους. Πρώτο γκρούπ 1000, δεύτερο 3000, τρίτο 6000 κ.ο.κ.. Η πρόταση του Γ. Δεγαΐτα παραπέμφθηκε σε επόμενη Γ.Σ. για να παρευρίσκεται και ο ίδιος.

Θέμα έκτο: Κανονισμός Εθνικής Ομάδας

Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι με βάση την υφιστάμενη εμπειρία από αποστολές 15 ετών και ενόψει της υφιστάμενης κατάστασης από πλευράς χορηγιών, παρίσταται ανάγκη να υπάρξει μία έγγραφη βάση για τι πλαίσιο συνύπαρξης και συμπεριφοράς των μελών μιας αποστολής εθνικής ομάδας Υ/Β Αλιείας. Συνεπώς πρότεινε στη Συνέλευση να συζητήσει κατ’ άρθρο τον εξής κανονισμό:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Υ/Β ΑΛΙΕΙΑΣ

1. ΑΘΛΗΤΕΣ
Οι αθλητές της εθνικής ομάδας επιλέγονται με το εκάστοτε σύστημα ανάλογα με την εκάστοτε ισχύουσα απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Υ.Δ.Α. Η επιλογή των αθλητών γίνεται στο χρόνο που η Ε.Ο.Υ.Δ.Α. κρίνει ως εύλογο για την προετοιμασία της αποστολής ή την προετοιμασία της ομάδας, με σειρά προτεραιότητας και σε περίπτωση κωλύματος βασικού αθλητή ή αναπληρωματικού (όπως αυτοί ορίζονται με την εκάστοτε προκήρυξη κάθε διεθνή αγώνα), τη θέση του κωλυόμενου καταλαμβάνει ο επόμενος κατά σειρά επιλογής. Στις μεγάλες (παγκόσμια και ευρωαφρικανικά) διεθνείς διοργανώσεις που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα, η κλήση στην εθνική θα γίνεται τουλάχιστον ένα έτος πριν από τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος και για κάθε βασικό αθλητή της προκήρυξης, η Ε.Ο.Υ.Δ.Α. θα καλεί στην αποστολή και έναν αναπληρωματικό. Σε κάθε, όμως, περίπτωση, για να παραμείνει στην αποστολή της εθνικής ομάδας αθλητής ή αναπληρωματικός, θα πρέπει κατά το χρόνο διεξαγωγής του διεθνούς πρωταθλήματος να πληροί όλες τις προϋποθέσεις κλήσης του στην εθνική ομάδα ανάλογα με το σύστημα που εκάστοτε ισχύει.

Το άρθρο αυτό συζητήθηκε και εκφράστηκαν ανησυχίες από τα μέλη για την τελευταία παράγραφο με τα ζεύγη αθλητών, καθώς σε συνδυασμό με το άρθρο 9 του κανονισμού δεν θεωρήθηκε ότι οι αθλητές σήμερα έχουν την ωριμότητα να συνυπάρξουν αρμονικά σε μια προετοιμασία πρωταθλήματος στην Ελλάδα με ορισμένα τα ζεύγη απευθείας από τους εκλέκτορες. Η Γ.Σ. εισηγήθηκε στον πρόεδρο να επιλεγούν 3 βασικοί και τρεις αναπληρωματικοί αθλητές με κατατακτήρια σειρά και οι συνδιασμοί στην προετοιμασία να γίνουν εθελοντικά από τους αθλητές (αν γίνουν). Ο πρόεδρος αντέλεξε ότι σε όλες τις μεγάλες ομάδες τα ζευγάρια είναι δεδομένα και ότι οι εκλέκτορες τα ορίζουν δεσμευτικά εξασφαλίζοντας συνέχεια της προετοιμασίας και του αποτελέσματος. Μετά από τόσους κόπους δεν θα είναι νοητό να αφεθεί ένα παγκόσμιο στην Ελλάδα στην «τύχη» του επειδή δεν έχουν την απαραίτητη ωριμότητα οι αθλητές μας. Πάντως, ο πρόεδρος επιφυλάχθηκε να συζητήσει την τελική μορφή του άρθρου αυτού με την ομάδα που θα επιλεγεί τον Ιούνιο του 2010 για το παγκόσμιο του 2016 με τον τρόπο που ζήτησε η Γ.Σ., δηλαδή 3 βασικοί και 3 αναπληρωματικοί με σειρά κατάταξης.

2. ΒΟΗΘΟΙ
Οι αθλητές της εθνικής ομάδας, εφόσον αναλαμβάνουν το σχετικό κόστος, είναι ελεύθεροι να επιλέγουν βοηθούς για την προετοιμασία τους για τους διεθνείς αγώνες. Είναι επιθυμητό, οι αθλητές να επιλέγουν βοηθούς από τον κατάλογο των επιλαχόντων αθλητών, αντί για τρίτους, ώστε περισσότεροι αθλητές να κερδίζουν διεθνή εμπειρία. Οι βοηθοί είναι υποχρεωμένοι να σεβασθούν τον παρόντα κανονισμό, άλλως οι αθλητές που τους επέλεξαν είναι υποκείμενοι σε πειθαρχικές συνέπειες.

Το άρθρο αυτό έγινε ομόφωνα δεκτό από τη Γ.Σ.

3. ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Η αποστολή της εθνικής ομάδας για κάποιον διεθνή αγώνα σχεδιάζεται και συγκροτείται από την Ε.Ο.Υ.Δ.Α., ανάλογα με τις οικονομικές της δυνατότητες. Οι αθλητές και οι βοηθοί είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν το σχεδιασμό της αποστολής (μετακινήσεις, διαμονή, διατροφή, σκάφη αναγνώρισης) και μόνο με σχετική άδεια μπορούν να αποκλίνουν από το σχεδιασμό αυτόν. Εφόσον οι αθλητές επιθυμούν να προετοιμασθούν επί μακρότερο χρονικό διάστημα από το προγραμματισθέν από την Ε.Ο.Υ.Δ.Α., μπορούν να το πράξουν κατόπιν αδείας, η άρνηση της οποίας από πλευράς της Ομοσπονδίας θα πρέπει να βασίζεται μόνο σε σπουδαίο λόγο. Κατά τη διάρκεια της αποστολής όλοι οι μετέχοντες (αθλητές και βοηθοί) μετέχουν συντεταγμένα σε όλες τις επίσημες εκδηλώσεις της διεθνούς διοργάνωσης. Εφόσον το αποφασίσει ο αρχηγός της αποστολής, οι αθλητές της εθνικής ομάδας είναι υποχρεωμένοι να δώσουν συνέντευξη σε διεθνή ή εγχώρια μέσα ενημέρωσης πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά το πρωτάθλημα και να μετάσχουν σε οποιεσδήποτε προσπάθειες βιντεοσκόπησης του πρωταθλήματος από διεθνή ή εγχώρια μέσα ενημέρωσης, εφόσον αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με την αγωνιστική τους προσπάθεια. Ακόμα και όταν η Ε.Ο.Υ.Δ.Α. δεν συμμετέχει οικονομικά στην υλοποίηση της συμμετοχής της εθνικής ομάδας, η ευθύνη του σχεδιασμού, της συγκρότησης και της εικόνας της αποστολής είναι δική της και εφόσον ο συντονισμός των αθλητών δεν είναι εφικτός, η τελική απόφαση για όλα τα θέματα της αποστολής ανήκει σε αυτήν, καθώς η Ε.Ο.Υ.Δ.Α. είναι αυτή που φέρει την ευθύνη για την εικόνα της εθνικής ομάδας στο εξωτερικό και οφείλει να περιφρουρήσει την εικόνα αυτή με κάθε τρόπο.
4. ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ
Εφόσον η Ε.Ο.Υ.Δ.Α. παρέχει στους αθλητές και στους βοηθούς τους επίσημη εμφάνιση εθνικής ομάδας, οι αθλητές και οι βοηθοί είναι υποχρεωμένοι να τον παραλάβουν από τα γραφεία της Ομοσπονδίας και να φορούν τις εμφανίσεις αυτές φροντίζοντας για ομοιομορφία σε όλες τις επίσημες εκδηλώσεις της διοργάνωσης στην οποία συμμετέχουν. Εφόσον η Ε.Ο.Υ.Δ.Α. δεν έχει επίσημους χορηγούς, οι οποίοι έχουν δικαίωμα προβολής μέσω του ρουχισμού της εθνικής ομάδας και εφόσον η Ε.Ο.Υ.Δ.Α. δεν βαρύνεται αποκλειστικά με όλα τα έξοδα της αποστολής, οι αθλητές και οι βοηθοί έχουν δικαίωμα να επιθέσουν στον επίσημο ρουχισμό της εθνικής ομάδας τα λογότυπα των χορηγών τους με τρόπο διακριτικό, ο οποίος δεν θα αλλοιώνει το χαρακτηριστικό της ομοιομορφίας της εμφάνισης της ομάδας όταν αυτή βρίσκεται στις επίσημες εκδηλώσεις της διοργάνωσης, στην οποία συμμετέχει.

Το άρθρο αυτό έγινε ομόφωνα δεκτό από τη Γ.Σ.

5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Οι αθλητές και οι βοηθοί τους είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν και να προβάλλουν τον εξοπλισμό των χορηγών της Ε.Ο.Υ.Δ.Α.. Οι αθλητές της εθνικής ομάδας είναι επίσης υποχρεωμένοι να μετέχουν σε φωτογραφήσεις ή παρουσιάσεις ομάδας και να μεταβαίνουν στα περίπτερα εκθέσεων των χορηγών της εθνικής εντός της Ελληνικής επικράτειας. Εφόσον η Ε.Ο.Υ.Δ.Α. δεν έχει επίσημους χορηγούς, οι οποίοι έχουν δικαίωμα προβολής μέσω του εξοπλισμού της εθνικής ομάδας και εφόσον η Ε.Ο.Υ.Δ.Α. δεν βαρύνεται αποκλειστικά με όλα τα έξοδα της αποστολής, οι αθλητές και οι βοηθοί έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν ή προβάλουν τον εξοπλισμό της αρεσκείας τους στο διεθνές πρωτάθλημα. Εφόσον η Ε.Ο.Υ.Δ.Α. βαρύνεται αποκλειστικά με όλα τα έξοδα της αποστολής, είναι στη διακριτική ευχέρεια της να απαιτήσει από τους αθλητές και τους βοηθούς να αφαιρέσουν τα εμπορικά διακριτικά από τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν στο διεθνές πρωτάθλημα.

Το άρθρο αυτό έγινε ομόφωνα δεκτό από τη Γ.Σ.

6. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
Ο αναπληρωματικός αθλητής οφείλει να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο να αγωνισθεί στο διεθνές πρωτάθλημα, αλλά ταυτόχρονα να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια στην προετοιμασία όλων ανεξαιρέτως των βασικών αθλητών. Ο αναπληρωματικός αθλητής θα επιλέξει σε συνεργασία με τον αρχηγό της αποστολής τον τρόπο, με τον οποίον θα εκπληρώσει καλύτερα τα ανωτέρω. Εφόσον ο αναπληρωματικός αθλητής έχει μεταβεί στην αποστολή με δικά του έξοδα, είναι στην απόλυτη κρίση του με ποιο τρόπο θα προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο να αγωνισθεί στο πρωτάθλημα και δεν υποχρεούται να παράσχει βοήθεια στους βασικούς αθλητές.

Το άρθρο αυτό έγινε ομόφωνα δεκτό από τη Γ.Σ.

7. ΑΡΧΗΓΟΣ
Ο αρχηγός της αποστολής ορίζεται από την Ε.Ο.Υ.Δ.Α. και έχει όλη την ευθύνη σχεδιασμού της αποστολής. Επιτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τον κανονισμό του διεθνή αγώνα και σε αυτόν αναφέρονται όλα τα μέλη της αποστολής. Ο αρχηγός της αποστολής επιβαίνει στις βάρκες αναγνώρισης των αθλητών, εφόσον εκείνοι το επιθυμούν, όμως δεν δέχεται υποδείξεις για το τι θα κάνει στην αναγνώριση, ούτε σε ποιες βάρκες και με ποιον αθλητή θα μεταβεί και πότε. Ο αρχηγός της αποστολής έχει αρμοδιότητα να δώσει άδεια στους αθλητές και βοηθούς να απέχουν από προγραμματισμένη εκδήλωση της διεθνούς διοργάνωσης ή της εθνικής ομάδας εσωτερικά. Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισμού, ο αρχηγός εισηγείται στο Δ.Σ. της Ε.Ο.Υ.Δ.Α. την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων στους αθλητές. Ο αρχηγός, πάντως, δεν έχει αρμοδιότητα να αντικαταστήσει βασικούς αθλητές με τον αναπληρωματικό παρά μόνο λόγω ασθένειας ή ατυχήματος και δεν αποβάλει κανέναν από την αποστολή, καθώς έχει την ευθύνη της μέχρι την επιστροφή της.

Το μέλος Μ. Γιάνκος εισηγήθηκε ότι όταν η Ε.Ο.Υ.Δ.Α. δεν συμμετέχει οικονομικά στην υλοποίηση της συμμετοχής της εθνικής ομάδας, οι επιλογές του σχεδιασμού της αποστολής (ταξίδι, διαμονή και υλικοτεχνική υποδομή) να είναι προαιρετικές για τα μέλη της.
Το άρθρο αυτό με την εισήγηση του Μ. Γιάνκου έγινε ομόφωνα δεκτό από τη Γ.Σ.

8. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ
Στα πρωταθλήματα που η επίσημη βαθμολογία είναι μόνο ατομική, οι αθλητές της εθνικής ομάδας δεν είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, όσον αφορά τη θάλασσα, αλλά έχουν υποχρέωση να παρέχουν αμέριστη βοήθεια στους συναθλητές τους, όσον αφορά την πληροφόρηση γύρω από τις τράπεζες του αγώνα, τις απαγορευμένες περιοχές, τα αλιεύματα, τα υλικοτεχνικά μέσα προετοιμασίας (μετακινήσεις, εξοπλισμός, σκάφη) ώστε η ομάδα να έχει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες προετοιμασίας. Όσον αφορά την αγωνιστική τακτική, οι αθλητές μπορούν να επιζητούν τη βοήθεια του αρχηγού σε περίπτωση που πιστεύουν ότι οι συμβουλές ή ο συντονισμός του θα αποβούν κερδοφόρα για τη συνολική ανεπίσημη βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας, στην οποία η Ε.Ο.Υ.Δ.Α. αποδίδει ιδιαίτερη σημασία. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι βοηθοί των αθλητών ή/και ο αναπληρωματικός είναι υποχρεωμένοι να επικοινωνούν με τον αρχηγό στην πρώτη δυνατή ευκαιρία και να του μεταφέρουν όλες τις τεχνικές πληροφορίες, οι οποίες έχουν σημασία και θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αγωνιστική τακτική των συναθλητών τους. Στο τέλος του πρωταθλήματος, όλοι οι αθλητές θα πρέπει να παραδώσουν ηλεκτρονικό αρχείο με τα στίγματα της προετοιμασίας τους για φύλαξη στην Ε.Ο.Υ.Δ.Α. στον αρχηγό της αποστολής. Η Ομοσπονδία οφείλει να μην παραδώσει τα στίγματα αυτά σε οποιονδήποτε τρίτο, αθλητή ή μη, αλλοδαπό ή Έλληνα χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του αθλητή που τα παρέδωσε για φύλαξη.

Ο Μ. Γιάνκος εισηγήθηκε να μην υπάρχει υποχρέωση παροχής υλικοτεχνικής βοήθειας μεταξύ των μελών, καθώς κάτι τέτοιο θα απέβαινε επιζήμιο για τους επιμελείς έναντι των αμελών. Από την άλλη πλευρά ο πρόεδρος αντέλεξε ότι συμβαίνουν ατυχήματα και αμέλειες των τοπικών βαρκάρηδων, όπως πρόσφατα στο Περού με Ρίγγα και Μπαρσάκη. Ο Δ. Κόλλιας εισηγήθηκε αντί υποχρέωσης παράδοσης των στιγμάτων να υπάρξει υποχρέωση για τήρηση ηλεκτρονικού αντιγράφου. Ο πρόεδρος αντέλεξε ότι δεν μπορείς να υποχρεώσεις κάποιον να κρατάει αντίγραφο…
Το άρθρο αυτό αποσύρθηκε από τον πρόεδρο για να αναδιατυπωθεί σε επόμενη Γ.Σ.

9. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Όταν ένα διεθνές πρωτάθλημα διεξάγεται στην Ελλάδα, κάθε βασικός αθλητής οφείλει να συνεργασθεί κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του με έναν αναπληρωματικό αθλητή, τουλάχιστον μέχρι του χρονικού σημείου μέχρι του οποίου πρέπει να δηλωθούν οριστικά οι αθλητές της εθνικής ομάδας στο διεθνές πρωτάθλημα (σήμερα ισχύει 15 ημέρες πριν) και υπό την προϋπόθεση ότι ο αθλητής αυτός δεν δηλώθηκε ως επίσημος αναπληρωματικός (αν δηλώθηκε η συνεργασία θα συνεχισθεί και μετά το χρονικό αυτό σημείο). Στην προετοιμασία αυτή πρέπει να ληφθεί πρόνοια, ώστε ο αναπληρωματικός αθλητής να συνδράμει τα μέγιστα το βασικό αθλητή στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία του, αλλά και ώστε ο αναπληρωματικός αθλητής να είναι σε θέση να αντικαταστήσει το βασικό αθλητή σε περίπτωση που αυτός για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατόν να αγωνισθεί στο διεθνές πρωτάθλημα. Ο αναπληρωματικός αθλητής έχει υποχρέωση απόλυτης εχεμύθειας προς τον βασικό αθλητή, όσον αφορά όλα τα θέματα της προετοιμασίας.

Το άρθρο αυτό συζητήθηκε έντονα σε συνδυασμό με το άρθρο 1 με κατάληξη όσα αναφέρονται κάτω από το άρθρο αυτό. Πάντως, ο πρόεδρος επιφυλάχθηκε να συζητήσει την τελική μορφή του άρθρου αυτού με την ομάδα που θα επιλεγεί τον Ιούνιο του 2010 για το παγκόσμιο του 2016 με τον τρόπο που ζήτησε η Γ.Σ., δηλαδή 3 βασικοί και 3 αναπληρωματικοί με σειρά κατάταξης.

Θέμα έβδομο: Κανονισμός – Τράπεζες – Οργανωτική Επιτροπή Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2016 στη Σύρο.

Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι το πρέπει να δραστηριοποιηθούν στον καθορισμό των τραπεζών του παγκοσμίου πρωταθλήματος 2016 και ιδιαίτερα για το ποιες πρέπει να είναι οι βασικές τράπεζες και ποια η αναπληρωματική. Ο πρόεδρος θα ήθελε να τελειώνει με τον ειδικό κανονισμό του αγώνα και την ιστοσελίδα του πρωταθλήματος όσο γίνεται νωρίτερα.

Θέμα όγδοο: Παρουσία εκλεκτόρων στο ατομικό πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Το μέλος Δημήτρης Μπαρσάκης κατέθεσε την πρόταση να παρίστανται τουλάχιστον δύο εκλέκτορες στα πανελλήνια πρωταθλήματα σε σκάφη επιτροπής, ώστε να είναι σε θέση να κρίνουν καλύτερα τους αθλητές αλλά για να δώσουν λίγη παραπάνω αίγλη με την παρουσία τους που τόσο την έχει ανάγκη το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Η πρόταση περιλαμβάνει και αποκλεισμό εκλέκτορα από τις επόμενες υποψηφιότητες αν δεν εμφανίστηκε στο πρωτάθλημα δύο συνεχόμενες φορές.

Μετά από έντονη διαλογική συζήτηση, η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή με ισχύ από το έτος 2017 και μετά. Στο μεταξύ θα προταθεί από τον πρόεδρο στους υφιστάμενους εκλέκτορες να προσπαθήσουν να παρευρεθούν στο επόμενο πανελλήνιο πρωτάθλημα και ο ΠΣΑΥΚ να προσπαθήσει να τους καλύψει τα βασικά έξοδα διαμονής.
Μή υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, σε αυτό το σημείο ελύθη η συνεδρίαση της Γ.Σ.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

Νικόλαος Καμπάνης Σπύρος Μαρίνης