Στατιστικά Ελλ. πρωτ/ματος
 Στατ. Διεθν. Πρωτ/των
 Κύπελλα Ναυτ. Ομίλου Σύρου