ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ υπ’ αριθμ. 6 TOY ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

 

Στην Αθήνα και στα γραφεία του σωματείου «ΓΛΑΥΚΟΣ», την Τρίτη, 29 του μηνός Μαΐου του έτους 2001 στις 9.30 μ.μ. συγκλήθηκε νόμιμα η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 16 του καταστατικού αυτού.

Σε σύνολο 20 ταμειακώς τακτοποιημένων μελών παρέστησαν αυτοπροσώπως τα παρακάτω ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη: 1. Καμπάνης Νίκος, 2. Σμυρνιώτης Δημήτρης, 3. Κουτσούγερας Γεώργιος, 4. Ιωάννου Γιώργος, 5. Δερτιλής Λάμπρος, 6. Περιστέρης Εμμανουήλ, 7. Κόλλιας Δημήτριος, 8. Καράμπελας Ιωάννης, 9. Ζωνομέσης Βασίλειος, 10. Γιάνκος Εμμανουήλ, 11. Βλατάκης Εμμανουήλ, ενώ με εξουσιοδότηση παρέστησαν ακόμη ο 12. Μπίμπας Βασίλειος (εκπροσωπήθηκε από τον Ν. Καμπάνη), 13. Τσέντας Δημήτριος (εκπροσωπήθηκε από τον Ε. Γιάνκο) και 14. Μούκας Λάζαρος (εκπροσωπήθηκε από τον Ε. Περιστέρη) δηλαδή σύνολικά 14 και επομένως  υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού και η Γ.Σ. προχωρεί στην ημερησία διάταξη.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου Νίκος Καμπάνης αναλαμβάνει χρέη προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και ο Γραμματέας του Δ.Σ. Δημήτρης Σμυρνιώτης, χρέη Γραμματέα.

Μετά από χαιρετισμό, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη προ ημερησίας διατάξεως για κάποιες προτάσεις που απευθύνθηκαν στο Σύνδεσμο από την ΕΟΥΔΑΑΤΚ. Συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία πρότεινε στο Σύνδεσμο την υπό την αιγίδα της ίδρυση Σχολείων Ψαροντούφεκου. Μετά από σύντομη συζήτηση, η Συνέλευση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Σύνδεσμος θα πρέπει να ανταποκριθεί στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας, εφόσον αυτή εγγυηθεί και υλοποιήσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις υλικοτεχνικής υποδομής. Ο Πρόεδρος εξουσιοδοτήθηκε από τη Γ.Σ. να απαντήσει εγγράφως στην Ομοσπονδία σχετικά.

Επίσης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για μια δεύτερη πρόταση της Ομοσπονδίας σχετικά με τη συμμετοχή των μελών του Συνδέσμου στην επάνδρωση Κέντρου Θαλάσσιας Διάσωσης στον Άγιο Κοσμά υπό την Αιγίδα της. Η πρόταση αφορά μελλοντικό σχέδιο της Ομοσπονδίας. Μετά από σύντομη συζήτηση, η Γ.Σ. κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι εφόσον υλοποιηθεί η δημιουργία του ανωτέρω κέντρου, τα μέλη του Συνδέσμου προτίθενται να συμμετάσχουν ενεργά.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη, ότι πλην του Ν.Ο. Λεγραινών, κανείς άλλος ναυτικός όμιλος δεν είχε μέχρι εχθές, ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας που είχε θέσει η ΕΟΥΔΑΑΤΚ, εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ανάληψη της διοργάνωσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος 2001. Μετά από συζήτηση, η Γ.Σ. αποφάσισε τα μέλη του Συνδέσμου να επικοινωνήσουν με τα σωματεία ΣΦΥΚΘ, Ναυτίλος Λάρισας, Ν.Ο. Σητείας και Ν.Ο.Σύρου για να βολιδοσκοπήσουν τις δυνατότητες που έχουν για ανάληψη της διοργάνωσης του αγώνα, ώστε αυτός να μη διεξαχθεί για 3η φορά μέσα σε 4 χρόνια στην Αττική.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη, ότι ο Κανονισμός του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, που του εδόθη την προηγουμένη ημέρα από την Ομοσπονδία ήταν ο παλαιός, αυτός δηλαδή του 2000 και ότι τίποτα δεν είχε αλλάξει η Ομοσπονδία εφέτος. Το καλό ήταν ότι ούτε πέρισυ είχε αναγραφεί στον κανονισμό η ύπαρξη ορίου απόστασης μεταξύ των αθλητών (αν και εφαρμόσθηκε τέτοιο), επομένως το κύριο αίτημα του Συνδέσμου για κατάργηση της απόστασης μεταξύ των διαγωνιζομένων δεν θίγεται.

Τέλος, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στα μέλη, ότι κατόπιν έρευνας που διενήργησε μέσω ταξιδιωτικού πρακτορείου, τα έξοδα της αποστολής της Εθνικής Ομάδας στη Σαρδηνία θα ανέλθουν για έξι άτομα σε περίπου 3 εκατομμύρια δρχ. Τα έξοδα αναλύονται ως εξής: 1.300.000 δρχ. ναύλα, 700.000 δρχ. διαμονή και 1.000.000 δρχ. διατροφή + καύσιμα. Γίνεται διαπραγμάτευση με την Ομοσπονδία (κ. Α. Πάσχο, που αναλαμβάνει εν λευκώ τα θέματα ψαροντούφεκου) να καλύψει το παράβολο συμμετοχής (562.237 δρχ.) και τα ναύλα.

Μετά από σύντομη διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, των οποίων άλλαξε τη χρονική σειρά σε σχέση με τη δημοσιευθείσα πρόσκληση, καθώς το πρώτο θέμα θα απαιτούσε πολύ χρόνο.

Θέμα πρώτο: Έγκριση πρότασης μελών του Σωματείου για τις ελάχιστες προϋποθέσεις αποστολής Εθνικής Ομάδας σε διεθνή αγώνα.

Η Γ.Σ. επιβεβαίωσε την απόφαση της προηγουμένης εκτάκτου Γ.Σ. (27.3.2001), να μην μετάσχουν μέλη του σωματείου σε αποστολή Εθνικής Ομάδος στο μέλλον, στην οποία δεν θα έχουν εξασφαλισθεί οι οικονομικές προϋποθέσεις από όπου και αν αυτές προέρχονται για την επάνδρωσή της με τουλάχιστον τέσσερις αθλητές από αυτούς που κατά σειρά έχουν δικαίωμα συμμετοχής και δεν κωλύονται από άλλο πρόβλημα στη συμμετοχή τους πλην του οικονομικού.

Η Γ.Σ. έκρινε ότι δεν μπορεί να προστεθεί άλλος περιορισμός στα μέλη του Συνδέσμου σχετικά με τη συμμετοχή τους στην Εθνική Ομάδα, πέρα από τον ήδη αποφασισθέντα, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε σβαρά προβλήματα που σήμερα δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν.

Θέμα δεύτερο: Προτάσεις χορηγιών για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ή/και την αποστολή της εθνικής ομάδας στο εξωτερικό.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για τις επαφές που έκανε με κάποιους επιχειρηματίες ή στελέχη εταιριών σχετικά με τη χορηγία της αποστολής της Εθνικής ομάδας στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα μίλησε με στέλεχος της εταιρίας LOUIS HOTELS, η οποία έδειξε αρκετό ενδιαφέρον και επιφυλάχθηκε να απαντήσει. Μίλησε επίσης με στέλεχος της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία απέρριψε όμως εξαρχής την πρόταση. Επαφή έγινε και με τον Επιχειρηματία κ. Πηρούνια που έχει κάποιες εταιρίες λιπαντικών, και ο οποίος υποσχέθηκε ότι θα κάνει ότι του είναι δυνατόν για να ενισχύσει την προσπάθεια. Ενημερωτικό φυλλάδιο του σωματείου για το Πανελήνιο Πρωτάθλημα και την Εθνική Ομάδα, ο Πρόεδρος έχει αποστείλει στις εταιρίες PANAFON και ΜΕΛΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, ενώ επαφές με την Κυπριακή ξενοδοχειακή εταιρία AKS έχει κάνει το μέλος του σωματείου Βασίλης Μπίμπας. Επίσης τηλεφωνική επικοινωνία έγινε και με τον κ. Γεώργιο Άνινο Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΙΝΤΡΑΚΟΜ, ο οποίος είναι ψαροκυνηγός και έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Παρά τις επαφές, ο Πρόεδρος αναφέρει στη Συνέλευση ότι κανείς χορηγός δεν έχει δεσμευτεί για οποιαδήποτε συμφωνία και προέτρεψε τα μέλη να δραστηριοποιηθούν προς κάθε κατεύθυνση προκειμένου νε επιτευχθεί η εύρεση ενός ποσού της τάξεως των δύο εκατομμυρίων, προκειμένου η Εθνική Ομάδα να πάει για πρώτη φορά οργανωμένη σε έναν διεθνή αγώνα.

Θέμα τρίτο:Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από την ευθύνη τους και έγκριση του ισολογισμού και απολογισμού του έτους 2000.

 

Ο Πρόεδρος ανέφερε στη Συνέλευση ότι από τη σύσταση του σωματείου έως το τέλος του έτους 2000, τα έσοδα και τα έξοδα του Σωματείου παρουσίασαν τον εξής ισολογισμό:

Έσοδα:                           Έξοδα:

155.000                           77.378

 

                                      Ταμείο

                                      77.622

Σύνολο                           Σύνολο

Ενεργητικού                   Παθητικού 

155.000                           155.000

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό του Σωματείου και τον απολογισμό για τη χρήση 2000 και απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

Θέμα τέταρτο: Έγκριση πρότασης μελών του Σωματείου για εισήγηση στην ΕΟΥΔΑΑΤΚ Κανονισμού Πανελληνίου Πρωταθλήματος με διεξαγωγή δύο αγώνων χωρίς σκάφη επί πλέον του καθιερωμένου αγώνα κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.

 

Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως αναφέρει στη Συνέλευση ότι στα πλαίσια απόφασης που είχε ληφθεί κατά την τελευταία Γενική Συνέλευση, επιτροπή μελών του Σωματείου θα έκανε εισήγηση για έγκριση πρότασης διεξαγωγής του Πανελληνίου Πρωταθλήματος με δύο ή τρείς μονοήμερους αγώνες δίχως σκάφη, επί πλέον του καθιερωμένου, μέσα στο ημερολογιακό έτος. Ο λόγος εδόθη στο Μανώλη Περιστέρη για να αναπτύξει την εισήγηση.

Ο Μ. Περιστέρης εισηγήθηκε οι επί πλέον του καθιερωμένου αγώνες να είναι τρείς, ένας χειμώνα, ένας άνοιξη, και ένας καλοκαίρι, διήμεροι και χωρίς σκάφη. Το σύστημα βαθμολόγησης πρότεινε να είναι ανεξάρτητο για κάθε αγώνα και η τελική βαθμολογία του κάθε αθλητή να προκύπτει από το σύνολο των βαθμών που επέτυχε στον συγκεκριμένο αγώνα. Το σύστημα βαθμολόγησης του κάθε αγώνα πρότεινε να έχει ως εξής: 10 βαθμούς για τον πρώτο, 6 βαθμούς για το δεύτερο, 5 βαθμούς για τον τρίτο 4 βαθμούς για τον τέταρτο, 3 βαθμούς για τον πέμπτο, 2 βαθμούς για τον έκτο και 1 βαθμό για τον έβδομο.

Μετά από έντονη διαλογική συζήτηση η Γ.Σ., κατά τη διάρκεια της οποίας απεχώρησαν οι Β. Ζωνομέσης και Δ. Κόλλιας χωρίς να απωλεσθεί η απαρτία, αποφάσισε τα εξής:

Με ψήφους 2 υπέρ 7 κατά και 3 αποχές καταψηφίστηκε η πρόταση διεξαγωγής 3 επί πλέον του καθιερωμένου αγώνων.

Με ψήφους 3 υπέρ 9 κατά καταψηφίστηκε η πρόταση του Λ. Δερτιλή για διεξαγωγή 3 επί πλέον του καθιερωμένου αγώνων με δικαίωμα των αθλητών να επιλέγουν τις 3 καλύτερες βαθμολογίες τους από το σύνολο των 4 αγώνων.

Με ψήφους 7 υπέρ και 5 κατά υπερψηφίστηκε πρόταση του Προέδρου Ν. Καμπάνη για διεξαγωγή 2 επί πλέον του καθιερωμένου αγώνων δίχως σκάφη.

Με ψήφους 7 υπέρ και 5 κατά υπερψηφίστηκε πρόταση του Προέδρου Ν. Καμπάνη για μονοήμερη διάρκεια των δύο επί πλέον αγώνων.

Όσον αφορά το σύστημα βαθμολογίας πλήν της ανωτέρω πρότασης του Μ. Περιστέρη, τέθηκαν από τα μέλη άλλες δύο προτάσεις, ήτοι α) συνολική πρόσθεση των βαθμών όλων των αγώνων και β) αναλογοποίησης της βαθμολογίας των αθλητών σε κάθε αγώνα με βάση την επίδοση του πρώτου αθλητή και τελική πρόσθεση όλων των βαθμών του συνόλου των αγώνων.  

Επειδή η ώρα ήταν προχωρημένη και πολλά μέλη έπρεπε να αποχωρήσουν, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης στις 12.00 η ώρα και παρέπεμψε τη συνέχεια της συζητήσεως σε επόμενη Γενική Συνέλευση για να παρθούν οριστικές αποφάσεις στο θέμα αυτό.

Μή υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, σε αυτό το σημείο ελύθη η συνεδρίασης της Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.                           Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

Νικόλαος Καμπάνης                            Δημήτρης Σμυρνιώτης.