ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ υπ’ αριθμ. 7 TOY ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

 

Στην Αθήνα και στα γραφεία του σωματείου «ΓΛΑΥΚΟΣ», την Πέμπτη, 15 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2001 στις 9.30 μ.μ. συγκλήθηκε νόμιμα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 16 του καταστατικού αυτού.

Σε σύνολο 20 ταμειακώς τακτοποιημένων μελών παρέστησαν αυτοπροσώπως τα παρακάτω ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη: 1. Καμπάνης Νίκος, 2. Σμυρνιώτης Δημήτρης, 3. Κουτσούγερας Γεώργιος, 4. Ιωάννου Γιώργος, 5. Δερτιλής Λάμπρος, 6. Περιστέρης Εμμανουήλ, 7. Κόλλιας Δημήτριος, 8. Καράμπελας Ιωάννης, 9. Ζωνομέσης Βασίλειος, 10. Γιάνκος Εμμανουήλ, 11. Χρίστης Γεώργιος, 12. Τσέντας Δημήτριος, 13. Καρατζάς Γεώργιος, 14. Δούναβης Γεώργιος, ενώ με εξουσιοδότηση παρέστη ακόμη ο 15. Μπίμπας Βασίλειος (εκπροσωπήθηκε από τον Ν. Καμπάνη), δηλαδή σύνολικά 15 και επομένως  υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού και η Γ.Σ. προχωρεί στην ημερησία διάταξη.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου Νίκος Καμπάνης αναλαμβάνει χρέη προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και ο Γραμματέας του Δ.Σ. Δημήτρης Σμυρνιώτης, χρέη Γραμματέα.

Μετά από χαιρετισμό, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στα μέλη ότι το Δ.Σ. προσκάλεσε το μέλος του Δ.Σ. της ΕΟΥΔΑΑΤΚ κ. Αθ. Πάσχο να παρευρεθεί στη Γενική Συνέλευση και να ανακοινώσει τα αποτελέσματα των εκλογών για τις διάφορες επιτροπές και το εκτελεστικό γραφείο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας CMAS.

Στη συνέχεια ο κ. Πάσχος έλαβε το λόγο και αφηγήθηκε τα συμβάντα κατά τη Γενική Συνέλευση της παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Μεταξύ άλλων ο κ. Πάσχος ανακοίνωσε οτι ο ίδιος εξελέγη Αντιπρόεδρος της επιτροπής Υποβρυχίου Κυνηγίου στην Παγκόσμια Ομοσπονδία. Άλλοι εκπρόσωποι της ΕΟΥΔΑΑΤΚ εξελέγησαν σε άλλες θέσεις οργάνων της Ομοσπονδίας, όπως ο κος Η. Ξιάρχος (τέος πρόεδρος ΕΟΥΔΑΑΤΚ), που εξελέγη στο Εκτελεστικό Γραφείο της CMAS και ο κ. Αναγνώστου (πρόεδρος ΕΟΥΔΑΑΤΚ), που εξελέγη μέλος της επιτροπής τεχνικής κολύμβησης. Ο κ. Πάσχος μετέφερε το κλίμα θαυμασμού και έκπληξης, το οποίο υπήρχε ανάμεσα στους ανθρώπους του ψαροντούφεκου για το εφετεινό επίτευγμα της Εθνικής Ομάδας της Ελλάδας, να κατακτήσει την 4η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ο κ. Πάσχος ανήγγειλε ότι θέτει τον εαυτό του στη διάθεση των αθλητών του υποβρυχίου κυνηγίου, αφού χάρη σ’ αυτούς και τις προσπάθειές τους έφτασε να εκλεγεί στο υψηλό αυτό αξίωμα στην CMAS. Τέλος χειροκρότησε τους αθλητές για την αφοσίωση με την οποία υπηρετούν το άθλημα επί χρόνια.

Ο πρόεδρος της Συνελεύσεως ευχαρίστησε τον κ. Πάσχο και του ευχήθηκε συγχαρητήρια στα νέα του καθήκοντα. Στη συνέχεια προχώρησε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα πρώτο: Απολογισμός Πανελληνίου Πρωταθλήματος 2001.

 

Ο πρόεδρος έκανε τον απολογισμό του πανελληνίου πρωταθλήματος 2001 επισημαίνοντας ότι σε γενικές γραμμές έγινε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Επισημάνθηκαν κάποια προβλήματα, όπως το ψάρεμα μέσα στην τράπεζα του αγώνα κατά την αναγνώριση, το σήκωμα του έρματος απ’ το βαρκάρη, και η κακή οργάνωση του ζυγίσματος, τα οποία θα πρέπει να εξαλειφθούν στο μέλλον.

Το μέλος του Συνδέσμου Δημήτρης Τσέντας επεσήμανε και το γεγονός της μη πρέπουσας συμπεριφοράς των δημοσιογράφων κατά τη δειάρκεια του αγώνα και έθεσε ζήτημα τροποποίησης των σχετικών διατάξεων του κανονισμού.

Ο πρόεδρος υποσχέθηκε να συμπεριλάβει το θέμα στα θέματα κάποιας επόμενης Γενικής Συνελεύσεως.

Το μέλος Μανώλης Περιστέρης πρότεινε να δημηουργείται πριν από κάθε πανελλήνιο πρωτάθλημα επιτροπή μελών του σωματείου, η οποία να βοηθάει το διοργανωτή όμιλο σε όλα τα θέματα διοργάνωσης του αγώνα και κυρίος στο τελετουργικό.

Θέμα δεύτερο: Απολογισμός της αποστολής της εθνικής ομάδας στο 23ο Ευρωαφρικανικό Πρωτάθλημα 2001.

 

Ο πρόεδρος έκανε με ιδιαίτερη χαρά τη διαπίστωση ότι με την πολύ καλή εμφάνιση της εθνικής ομάδας στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα επαληθεύτηκαν άμεσα οι προσδοκίες όλων των μελών του σωματείου, των οποίων οι κόποι και οι προσπάθειες επιβραβεύτηκαν με τον καλύτερο τρόπο και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι με τη συμμετοχή των όλων των μελών και την εντονώτερη προσπάθειά τους στην προώθηση των θεμάτων του ψαροντούφεκου, είναι βέβαιο ότι θα έλθουν και νέες, ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες. Ο πρόεδρος έθεσε το θέμα της αντίθεσης των προσωπικών χορηγιών των αθλητών με μια ενδεχόμενη γενική χορηγία ή με την Ομοσπονδία ή το Σύνδεσμο, ανάλογα με το ποιός κατέβαλε τα έξοδα της αποστολής. Το θέμα είναι σοβαρό και ο πρόεδρος ανέλαβε να το περιλάβει στα θέματα μιάς επόμενης Γενικής Συνέλευσης.

Κατόπιν, ο πρόεδρος απηύθηνε ερώτημα στα μέλη της εθνικής ομάδας, για τυχόν παρατηρήσεις τους στα θέματα οργάνωσης των μελλοντικών αποστολών της εθνικής ομάδας.

Ο Γ. Κουτσούγερας, Δ. Τσέντας, Γ. Χρίστης και Δ. Σμυρνιώτης πρότειναν να επιλέγουν οι βασικοί αθλητές της ομάδας τους 5ο και 6ο αθλητή της αποστολής για να υφίσταται καλύτερη συνεννόηση μεταξύ των μελών της αποστολής κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Ο πρόεδρος κράτησε το ζήτημα για την επόμενη Γενική Συνέλευση.

Θέμα τρίτο: Έγκριση πρότασης μελών του Σωματείου για εισήγηση στην ΕΟΥΔΑΑΤΚ Κανονισμού Πανελληνίου Πρωταθλήματος με διεξαγωγή δύο αγώνων χωρίς σκάφη επί πλέον του καθιερωμένου αγώνα κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.

 

Ο πρόδρος ανέβαλε τη συζήτηση για το θέμα αυτό, καθώς η ώρα ήταν προχωρημένη και η Συνέλευση έπρεπε να διακοπεί. Πριν τη διακοπή, ο πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη να τοποθετηθούν θετικά ή αρνητικά στις προτάσεις για διόργάνωση χοροεσπερίδας ή και αγώνα ψαροντούφεκου υπό την αιγίδα του Συνδέσμου, ώστε να αποκτηθούν κάποια έσοδα για τις ανάγκες του. Τα μέλη ψήφισαν με παμψηφία υπέρ της διοργάνωσης αγώνα και 12 υπέρ και 3 κατά για τη διοργάνωση από το Δ.Σ. χοροεσπερίδας.

Επειδή η ώρα ήταν προχωρημένη και πολλά μέλη έπρεπε να αποχωρήσουν, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης στις 12.00 η ώρα και παρέπεμψε τη συνέχεια της συζητήσεως σε επόμενη Γενική Συνέλευση για να παρθούν οριστικές αποφάσεις στο θέμα αυτό.

Μή υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, σε αυτό το σημείο ελύθη η συνεδρίασης της Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.                           Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

Νικόλαος Καμπάνης                            Δημήτρης Σμυρνιώτης.