ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ υπ’ αριθμ. 17 TOY ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

 

Στην Αθήνα και στα γραφεία του σωματείου «ΓΛΑΥΚΟΣ», την Πέμπτη, 1 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2007 στις 9.30 μ.μ. συγκλήθηκε νόμιμα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 16 του καταστατικού αυτού.

Σε σύνολο 9 ταμειακώς τακτοποιημένων μελών παρέστησαν αυτοπροσώπως τα παρακάτω ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη: 1. Καμπάνης Νίκος, 2. Σμυρνιώτης Δημήτρης, 3. Δούναβης Γεώργιος, 4. Δεγαΐτας Ιωάννης, 5. Χρίστης Γεώργιος, 6. Μαρίνης Σπύρος, 7. Δημόπουλος Κωνσταντίνος, ενώ με εξουσιοδότηση παρέστησαν ακόμη ο 8. Μπίμπας Βασίλειος (εκπροσωπήθηκε από το Ν. Καμπάνη) και 9. Δερτιλής Λάμπρος (εκπροσωπήθηκε από το Γ. Δεγαΐτα) δηλαδή σύνολικά 9 και επομένως  υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού και η Γ.Σ. προχωρεί στην ημερησία διάταξη.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου Νίκος Καμπάνης αναλαμβάνει χρέη προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και ο Γραμματέας του Δ.Σ. Δημήτρης Σμυρνιώτης, χρέη Γραμματέα.

Θέμα πρώτο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από την ευθύνη τους και έγκριση του ισολογισμού και απολογισμού του έτους 2005.

 

Ο Πρόεδρος ανέφερε στη Συνέλευση ότι από 1.1.2005 έως το τέλος του έτους 2005, τα έσοδα και τα έξοδα του Σωματείου παρουσίασαν τον εξής ισολογισμό:

Έσοδα:                                   Έξοδα:

€ 120,00                                  € 1.846,69

 

Ταμείο 31.12.2004                 Ταμείο 31.12.2005

€ 2.173,28                               € 446,59

Σύνολο                                    Σύνολο

Ενεργητικού                           Παθητικού

€ 2.293,28                               € 2.293,28

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό του Σωματείου και τον απολογισμό για τη χρήση 2005 και απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

Θέμα δεύτερο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.


Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως αναφέρει στη Συνέλευση ότι οι μοναδικοί υποψήφιοι για το Δ.Σ. του σωματείου είναι οι κάτωθι:
1. Νίκος Καμπάνης
2. Γιάννης Δεγαΐτας
3. Γιώργος Δούναβης
4. Σπύρος Μαρίνης
5. Κώστας Δημόπουλος
Υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή ανακηρύχθηκαν οι κάτωθι:
1. Γεώργιος Χρίστης
2. Λάμπρος Δερτιλής
3. Δημήτρης Σμυρνιώτης

Μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων εξελέγη από τη Γ.Σ. τριμελής Εφορευτική επιτροπή αποτελούμενη από τους Γεώργιο Χριστή, Σπύρο Μαρίνη και Δημήτρη Σμυρνιώτη και διενεργήθηκε μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού.
Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή ανακοίνωσε στη Γ.Σ. τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Για το Δ.Σ. οι υποψήφιοι έλαβαν:
1. Νίκος Καμπάνης ψήφους 9
2. Γιάννης Δεγαΐτας ψήφους 9
3. Σπύρος Μαρίνης ψήφους 9
4. Κώστας Δημόπουλος ψήφους 9
5. Γιώργος Δούναβης ψήφους 9

Για το Δ.Σ. συνεπώς εξελέγησαν οι Νίκος Καμπάνης, Γιάννης Δεγαΐτας, Σπύρος Μαρίνης, Κώστας Δημόπουλος και Γιώργος Δούναβης.
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή οι υποψήφιοι έλαβαν:
1. Γεώργιος Χρίστης ψήφους 9
2. Λάμπρος Δερτιλής ψήφους 9
3. Δημήτρης Σμυρνιώτης ψήφους 9

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν οι Γεώργιος Χρίστης, Λάμπρος Δερτιλής και Δημήτρης Σμυρνιώτης.

Θέμα τρίτο: Χορηγίες για την αποστολή της εθνικής ομάδας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2007 στο Cadiz της Ισπανίας.

 

Ο πρόεδρος της Συνελεύσεως ανακοινώνει στα μέλη ότι ο Γ. Δεγαΐτας έκανε προκαταρκτικές συζητήσεις με τους Παναγιώτη Βασιλειάδη (πάρκιγκ σκαφών «ΠΕΡΑΣΜΑ»), Σπύρος Καρτελιάς και Σια Ο.Ε., Δημήτρη Καρυοφίλη (σκάφη αναψυχής OLYMPIC RIBS και Άγγελο Μιχαλόπουλο για χορηγίες των αποστολών της εθνικής ομάδας για τα επόμενα δύο χρόνια. Οι ανωτέρω επιχειρηματίες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον να χρηματοδοτήσουν την εθνική, ζήτησαν όμως να έχουν ο καθένας την αποκλειστική προβολή του προϊόντων τους μέσω της εθνικής. Ο πρόεδρος πρότεινε στη Γ.Σ. να εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. να ξανασυζητήσει με τους ανωτέρω επιχειρηματίες τις προοπτικές χορηγίας των αποστολών της εθνικής ομάδας, στη βάση που ετέθη από αυτή, και εάν οι συζητήσεις αποφέρουν αποτέλεσμα να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίον μπορεί τεχνικά να υλοποιηθεί αυτή η χορηγία μέσω της Ομοσπονδίας. Η Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε να διεξάγει ο Γ. Δεγαΐτας τις διαπραγματεύσεις και να προάγει την υπογραφή συμφωνίας αποκλειστικής χορηγίας για την εθνική ομάδα.

 

Ο πρόεδρος ανακοινώνει στα μέλη ότι η εθνική ομάδα την 22α Ιουλίου 2007 θα λάβει μέρος στο 26ο Ατομικό Ευρωαφρικανικό Πρωτάθλημα Υποβρύχιας Αλιείας (Ψαροτούφεκο) που θα διεξαχθεί στο Cadiz της Ισπανίας.

1.      Θέμα τέταρτο: Μέτρα για την κινητοποίηση των ενεργών αθλητικών σωματείων με τμήμα υ/α και γενικά την προσέλκυση νέων αθλητών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

 

Ο πρόεδρος ανακοινώνει στη συνέλευση ότι ο Π.Σ.Α.Υ.Κ. σε συνεργασία με τον Α.Σ.Υ.Δ.Β. ΚΑΙ Ν. ΝΑΥΤΙΛΟ Λάρισας και με την έγκριση της Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Τ.Κ., θα προκηρύξουν τη διοργάνωση του 1ου Κυπέλλου Νέων Υποβρύχιας Αλιείας του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 2007. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στον Αγιόκαμπο Λαρίσης με κολύμβηση των αθλητών, το Σάββατο, 14 Απριλίου 2007 και θα είναι ανοιχτών συμμετοχών για ομάδες των δύο αθλητών αποτελούμενες από Έλληνες ή/και αλλοδαπούς αθλητές ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών, οι οποίοι όμως δεν έχουν αγωνισθεί σε καμία επίσημη διοργάνωση υποβρύχιας αλιείας. Επίσημες διοργανώσεις είναι τα εθνικά και διεθνή πρωταθλήματα που διοργανώνονται από τις ομοσπονδίες μέλη της CMAS. Περισσότερες λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στον κανονισμό του αγώνα που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Π.Σ.Α.Υ.Κ.

Ο Π.Σ.Α.Υ.Κ. ανέλαβε σε συνεργασία με το «ΝΑΥΤΙΛΟ» Λάρισας την ανωτέρω πρωτοβουλία με σκοπό να δώσει την ευκαιρία σε νέους αθλητές της υποβρύχιας αλιείας να γνωρίσουν το άθλημα και να τους ενημερώσει για τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα Ο Π.Σ.Α.Υ.Κ. ευελπιστεί να καθιερώσει το κύπελλο αυτό και να συμβάλει έτσι στην ανάπτυξη του αθλήματος στην Ελλάδα και στη βελτίωση του επιπέδου του επίσημου εθνικού πρωταθλήματος. Στα πλαίσια αυτά, φιλοδοξία του συλλόγου είναι να καταφέρει να διαθέσει στους νικητές του κυπέλλου νέων τη χρήση σκάφους για το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα της Ομοσπονδίας. Επίσης ο σύλλογος θα αθλοθετήσει τρόπαιο, το οποίο η νικήτρια ομάδα θα διατηρεί 1 έτος στην κατοχή της και θα το παραδίδει στη νικήτρια του θεσμού την επόμενη χρονιά.

Την επόμενη ημέρα, Κυριακή 15 Απριλίου 2007, θα διεξαχθεί σε διαφορετική τράπεζα αγώνας ανοιχτών συμμετοχών με τους ίδιους όρους, όπου όμως θα μπορούν να συμμετάσχουν όλοι χωρίς περιορισμούς.

Εκτός ημερησίας διατάξεως, ο πρόεδρος ενημέρωσε ακόμη τα μέλη εκτός ημερησίας διατάξεως για τα κάτωθι θέματα.

Ο πρόεδρος πρότεινε στη Συνέλευση να εγκρίνει τη συμμετοχή του ΠΣΑΥΚ στην έκθεση Κυνήγι και Ψάρεμα, η οποία θα λάβει χώρα στην Αθήνα 16-20 Μαρτίου 2007. Ο πρόεδρος έχει εξασφαλίσει τη δωρεάν παραχώρηση περιπτέρου από τον επιχειρηματία Δημοσθένη Βαρβέρη. Η Συνέλευση υπερψήφισε με παμψηφία την πρόταση του προέδρου.

Ο πρόεδρος αναφέρει στη Συνέλευση ότι στα πλαίσια της άνω έκθεσης, θεωρεί χρήσιμη την έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου και τη δημιουργία αναμνηστικές μπλούζες για το Ευρωαφρικανικό Πρωτάθλημα 2007 της Ισπανίας, καθώς τα προηγούμενα χρονιά ο θεσμός σημείωσε επιτυχία και απέφερε και έσοδα στο Σύνδεσμο. Η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου.

Μή υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, σε αυτό το σημείο ελύθη η συνεδρίασης της Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.                          Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

Νικόλαος Καμπάνης                           Δημήτρης Σμυρνιώτης