ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ υπ’ αριθμ. 22 TOY ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

 

Στην Αθήνα και στα γραφεία του σωματείου «ΓΛΑΥΚΟΣ», την Κυριακή 15 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2009 στις 10.00 π.μ. συγκλήθηκε νόμιμα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 16 του καταστατικού αυτού.

Σε σύνολο 8 ταμειακώς τακτοποιημένων μελών παρέστησαν αυτοπροσώπως τα παρακάτω ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη: 1. Καμπάνης Νίκος, 2. Σμυρνιώτης Δημήτρης, 3. Κόλλιας Δημήτρης, 4. Δερτιλής Λάμπρος, 5. Δεγαΐτας Ιωάννης, 6. Περιστέρης Εμμανουήλ, 7. Δούναβης Γεώργιος, 8. Δημόπουλος Κωνσταντίνος, 9. Σαραντινός Νικόλαος, 10. Παπακωνσταντής Κωνσταντίνος, 11. Τσέντας Δημήτριος και 12. Σιδέρης Ιωάννης δηλαδή σύνολικά 12 και επομένως  υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού και η Γ.Σ. προχωρεί στην ημερησία διάταξη.

Ο ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου Νίκος Καμπάνης αναλαμβάνει χρέη προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και το μέλος Γιώργος Δούναβης, χρέη Γραμματέα.

Μετά από χαιρετισμό ο πρόεδρος προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα πρώτο: Πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού Πανελληνίου Πρωταθλήματος υ/β αλιείας ως προς τα επιτρεπόμενα αλιεύματα και το ελάχιστό τους βάρος.

 

Ο πρόεδρος ανέφερε ότι αν και μετά από πολλές προσπάθειες του Π.Σ.Α.Υ.Κ. ο κανονισμός είναι σήμερα σε ένα επίπεδο που να είναι τόσο αξιοκρατικός για τα νερά μας, όσο και ήπιος προς το περιβάλλον σε σχέση με την απλή ερασιτεχνική αλιεία, το πρωτάθλημα δέχτηκε ανεξέλεγκτα πυρά τόσο από αυτοδύτες, όσο και από τον συντάκτη του άρθρου του περιοδικού ΒΥΘΟΣ και είναι πλέον βέβαιο ότι, ότι προσπάθεια και να καταβληθεί από πλευράς των αθλητών, οι εχθροί του θεσμού όλο και θα υψώνουν φωνές αντίδρασης. Πολλά μέλη θεωρούν ότι ήρθε η ώρα να δοθεί ηχηρή απάντηση στο ζήτημα των εντυπώσεων και να αποκαλυφθεί ότι οι ψαροτουφεκάδες αυτοί που φωνάζουν κατά του πρωταθλήματος δεν υποστηρίζουν κάποια λογική, αλλά είναι τυφλά αντίθετοι στο θεσμό για δικούς τους λόγους και υπηρετώντας δικούς τους σκοπούς. Για να στερήσουν κάθε σοβαρότητα από τους επικριτές του θεσμού και γνωρίζοντας τον κίνδυνο που ένα τέτοιο μέτρο μπορεί να εγκυμονεί για την ερασιτεχνική αλιεία στην Ελλάδα γενικότερα, ορισμένα μέλη πρότειναν να καταργηθεί ο ροφός από τα μετρήσιμα αλιεύματα του πανελληνίου πρωταθλήματος. Το μέλος Δημήτρης Κόλλιας προχώρησε την πρόταση αυτή συντάσσοντας επιπροσθέτως λεπτομερή κατάλογο με όλα τα ψάρια που υπάρχουν στις θάλασσές μας με ξεχωριστό ελάχιστο βάρος για το κάθε ένα και ξεχωριστό μέγιστο αριθμό ατόμων για το κάθε ένα ως εξής:

  Είδος ψαριού Ελάχιστο βάρος Τεμάχια ανά ημέρα
1 ΡΟΦΟΣ (epinephelus marginatus) NON VALID NON VALID
2 ΣΤΗΡΑ (epinephelus alexandrinus) 2kg 3*
3 ΠΙΓΓΑ (mycteroperca rubra) 2kg 3*
4 ΣΦΥΡΙΔΑ (epinephelus aeneus) 2kg 3*
5 ΒΛΑΧΟΣ (polyprion americanum) 5kg 1*
6 ΒΛΑΧΟΣΦΥΡΙΔΑ (epinephelus caninus) 2kg 3*
7 ΣΑΡΓΟΣ (diplodus sargus) 500g 10
8 ΟΥΓΑΙΝΑ (puntazzo puntazzo) 500g 10
9 ΚΑΚΑΡΕΛΟΣ (diplodus vulgaris) 500g 10
10 ΦΑΡΑΩ (diplodus cervinus) 800g 5
11 ΣΚΑΘΑΡΙ (spondyliosoma cantharus) 500g 5
12 ΤΣΙΠΟΥΡΑ (sparus auratus) 500g 10
13  ΜΕΛΑΝΟΥΡΙ (oblada melanura) 500g 10
14 ΣΗΚΙΟΣ  (sciaena umbra) 500g 5
15  ΜΗΛΟΚΟΠΙ (umbrina cirossa) 800g 5
16 ΓΚΡΑΝΙΟΣ (argyrosomus regius) 2kg 2
17 ΚΕΦΑΛΟΣ (mugil cephalus) 800g 10
18 ΛΑΒΡΑΚΙ (dicentrarchus lavrax) 800g 10
19 ΓΟΦΑΡΙ (potatomus saltatrix) 800g 10
20 ΚΑΡΑΓΚΙΔΑ (pseudocaranx dentex) 800g 5
21 ΜΑΓΙΑΤΙΚΟ (seriola dumerili) 2kg 5
22 ΛΙΤΣΑ (lichia amia) 2kg 5
23 ΨΑΛΙΔΑ (trachynotus glaucus) 500g 10
24 ΣΟΥΡΟΣ (caranx chrysos) 500g 10
25 ΛΟΥΤΣΟΣ (sphyraena sphyraena) 800g 10
26 ΖΑΡΓΑΝΑ (belone belone) 500g 10
27 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΡΓΑΝΑ (tetrapturus belone) 5kg 2
28 ΚΥΝΗΓΟΣ (coryphaena hippurus) 800g 10
29 ΤΟΝΑΚΙ (euthynnus alleteratus) 800g 10
30 ΑΛΜΠΑΚΟΡΕ (thynnus alalunga) 2kg 5
31 ΓΑΛΑΖΟΦΤΕΡΟΣ ( tunnus thynnus) 30kg** 1
32 ΜΑΚΕΡΕΛ (scomberomorus commerson) 2kg 5
33 ΠΑΛΑΜΙΔΑ (sarda sarda) 800g 10
34 ΣΥΝΑΓΡΙΔΑ (dentex dentex) 800g 5
35 ΦΑΓΚΡΙ (pagrus pagrus) 800g 5
36 ΛΥΘΡΙΝΙ (pagellus erythrinus) 500g 10
37 ΤΣΑΟΥΣΙ (dentex gibbosus) 800g 5
38 ΧΕΙΛΟΥ (labrus merula-bergylta) 800g 10
39 ΣΚΑΡΟΣ (sparisoma cretans) 500g 10
40 ΣΑΛΠΑ (boops salpa) 500g 10
41 ΓΕΡΜΑΝΟΣ (siganus luridus) 500g 10
42 ΞΙΦΙΑΣ (xiphias gladius) 15kg** 1
43 ΣΑΛΟΥΒΑΡΔΟΣ (gadus oniscus) NON VALID  
44 ΓΟΥΡΟΥΝΟΨΑΡΟ (balistes capriscus) NON VALID  
45 ΠΕΣΚΑΝΤΡΙΤΣΑ (lophias pescatorius) NON VALID  
       
  *Μέγιστη ποσότητα ροφοειδών/ημέρα: 5    
  **Ανάλογα με την κοιν. Οδηγία    
  Μέγιστο μετρήσιμο βάρος 10κ.    

Τα μέλη συζήτησαν έντονα μεταξύ τους για τη σκοπιμότητα υλοποίησης αλλαγών και τη δυνατότητα των αλλαγών αυτών να επηρεάσουν ουδέτερα πρόσωπα του χώρου μας που δέχονται την αρνητική προπαγάνδα ορισμένων κέντρων αποφάσεων. Οι γνώμη που κυριάρχησε ήταν ότι, ότι αλλαγές και να γίνουν, η κακόπιστη κριτική δε θα σταματήσει να γίνεται και το μόνο που μπορεί κανείς να κάνει είναι να εξηγεί σε αυτούς που ενδιαφέρονται το πόσο δύσκολα είναι τα κατώτατα όρια των ψαριών σε σχέση με τα επιτρεπόμενα στην ερασιτεχνική αλιεία. Από εκεί και μετά η κατάργηση του ροφού θα ήταν ενδεχόμενο πάτημα στο νομοθέτη για την κατάργησή του και στο απλό ερασιτεχνικό ψαροτούφεκο και το βήμα αυτό και η σχετική ευθύνη είναι πολύ μεγάλα για να αναληφθούν από τον Π.Σ.Α.Υ.Κ.. 

Ο Δημήτρης Τσέντας πρότεινε να γίνει αυστηρή εφαρμογή της απαγόρευσης του φακού στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, ώστε να κερδηθούν μια και καλή οι εντυπώσεις, αλλά αντιμετώπισε το επιχείρημα των μελών ότι στους διεθνείς αγώνες επιτρέπεται ο φακός και ότι με την απαγόρευση θα αλλοιωθούν στο πρωτάθλημά μας τα στοιχεία εκείνα, τα οποία θα μας επιτρέψουν να έχουμε ισχυρή παρουσία στο εξωτερικό μέσω της εθνικής.

Ο Δημήτρης Κόλλιας ανέφερε ότι πρέπει να καταδειχθεί ανάγλυφα προς τα έξω η επιλεκτικότητα του ψαροτούφεκου σαν αλιευτικού εργαλείου και αυτό γίνεται μόνο με κατάλογο των αλιευμάτων, όπου θα υπάρχουν μέτρα και σταθμά για καθένα από αυτά.

Όλα τα μέλη συμφώνησαν ότι ο συνολικός αριθμός μαύρων ψαριών ανά αθλητή ανά ημέρα πρέπει να μειωθεί για να μην βρίσκουν ορισμένοι υπόβαθρο για τη δημιουργία εντυπώσεων.

Μετά από έντονη διαλογική συζήτηση η συνέλευση αποφάσισε τα κατωτέρω:

Με ψήφους 8 υπέρ και 4 κατά, να μην καταργηθεί ο ροφός από τα αλιεύματα.

Με ψήφους 9 υπέρ και 3 κατά, οι στήρες – πίγγες – σφυρίδες περιορίστηκαν από 10 το κάθε ένα, σε συνολίκά 4 (όλες μαζί).

Με ψήφους 7 υπέρ και 5 κατά τα μαγιάτικα περιορίστηκαν από 10 κομμάτια σε 5 και το ελάχιστο βάρος τους από 500 γρ. ανήλθε στα 2 κιλά.

Με ψήφους 9 υπέρ και 3 κατά, ο τόνος περιορίστηκε σε 1 άτομο και άνω των 30 κιλών, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία περί ερασιτεχνικής αλιείας.

Στη συνέχεια, μετά από πρόταση του Λάμπρου Δερτιλή, με ψήφους 10 υπέρ και 2 κατά, αποφασίστηκε να εισαχθεί ένα μπόνους 500 πόντων ανά είδος ψαριού.

Τέλος, αποφασίσθηκε παμψηφεί να απαγορευθεί να εγκαταλείπεται χωρίς πρόθεση ανέλκυσης μεταλλικό έρμα στο βυθό (μολύβι) για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.

Θέμα δεύτερο: Άρση του περιορισμού των 2 αθλητών από κάθε ναυτικό όμιλο και θέσπισης υποχρέωσης δήλωσης έως 2 αθλητών οι οποίοι θα μετρήσουν για την ομαδική κατάσταση των ομίλων.

 

Ο πρόεδρος ανέφερε στη Συνέλευση, ότι επιτέλους η Ομοσπονδία δέχθηκε να επιτρέψει σε περισσότερους από 2 αθλητές από κάθε ναυτικό όμιλο να μετάσχουν στο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Ο λόγος έγκειται στην τροποποίηση του καταστατικού της Ομοσπονδίας, το οποίο πλέον προβλέπει δικαίωμα ψήφου, μόνο για τα διατηρούντα τμήμα τεχνικής κολύμβησης σωματεία. Συνεπώς, η Ομοσπονδία θα δεχθεί ακόμη και απεριόριστο αριθμό αθλητών στο πανελλήνιο πρωτάθλημα υποβρύχιας αλιείας. Ο πρόεδρος τόνισε ότι είναι ώρα να τονώσουμε με νέους αθλητές το πανελλήνιο πρωτάθλημα και πρότεινε οι όμιλοι να μπορούν να κατεβάζουν όσους αθλητές το επιθυμούν και να υποδεικνύουν δύο από αυτούς για το ομαδικό. Μετά από έντονη διαλογική συζήτηση, η πρόταση του προέδρου αποσύρθηκε, καθώς τα μέλη ήταν της γνώμης ότι δεν επιτρέπεται να αφεθεί ανεξέλεγκτος ο αριθμός των συμμετοχών, αφού θα παρατηρείται το φαινόμενο πληθώρας ντόπιων αθλητών σε κάθε αγώνα, οι οποίοι δεν θα επανέρχονται, με αποτέλεσμα την αλλοίωση του χαρακτήρα του θεσμού. Με ψήφους 7 υπέρ και 5 κατά αποφασίστηκε οι αθλητές από κάθε όμιλο, να μπορούν να είναι έως 4 και ως βαθμολογία του ομίλου να μετράει των καλύτερων από αυτούς.

 

Θέμα τρίτο: Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του πανελληνίου πρωταθλήματος Υ/Α 2009.

 

Ο πρόεδρος ενημερώνει τη Συνέλευση ότι ο μόνος όμιλος που τελικώς εξέφρασε έμπρακτο ενδιαφέρον για τη διοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος 2009 είναι ο ΝΑΣΚ Αίολος Καλαμάτας. Ο όμιλος αυτός προτίθεται να διοργανώσει το πρωτάθλημα είτε μετά τα μέσα Ιουνίου, είτε το μήνα Σεπτέμβριο. Τα μέλη παμψηφεί τάχθηκαν υπέρ του α’ δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου 2009, ώστε να υπάρχει και το χρονικό περιθώριο προετοιμασίας για την εθνική ομάδα, η οποία θα αγωνισθεί στην Αλγερία στις 14-18 Οκτωβρίου 2009 στο Ευρωαφρικανικό Πρωτάθλημα.

Εκτός ημερησίας διατάξεως, ο πρόεδρος πληροφορεί τη συνέλευση ότι η διοργάνωση του 3ου κατά σειρά Κυπέλλου Νέων Υποβρύχιας Αλιείας στις 4 Απριλίου 2009, στη Σύρο προχωρεί κανονικά, αφού ελήφθη η άδεια του αγώνα από τη Νομαρχία. Στον αγώνα αυτόν για πρώτη φορά εφέτος θα είναι δυνατή η συμμετοχή μόνο με αθλητικό δελτίο Ναυτικού Oμίλου. Ο πρόεδρος αναφέρει στα μέλη ότι στην έκθεση NATEX 2009 θα προβληθούν οι επιτυχίες της εθνικής ομάδας και θα διατεθεί στο κοινό ενημερωτικό έντυπο. Επίσης, σχεδιάζεται πάλι αναμνηστικό t-shirt υποστήριξης της ομάδας για το Ευρωαφρικανικό Πρωτάθλημα του 2009 στην Αλγερία. Για να καταμεριστεί η εργασία που επάγονται τόσο ο αγώνας των νέων, όσο και η έκθεση, θα πρέπει όλοι όσοι μπορούν να δραστηριοποιηθούν και να βοηθήσουν.

Μή υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, σε αυτό το σημείο ελύθη η συνεδρίασης της Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.                          Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

Νικόλαος Καμπάνης                           Γιώργος Δούναβης