Έτος Τόπος Ατομικό Ομαδικό
1957 Yugoslavia 1. Catalani (Italia)
2. Armanda (Yugoslavia)
3. Balenovich (Yugoslavia)
1. Italia
2. Yugoslavia
3. Francia
1958 Portugal 1. Corman (Francia)
2. Roux (Francia)
3. Ripa (Italia)
1. Francia
2. Italia
3. Brasil
1959 Malta 1. Lentz (USA)
2. Martí (España)
3. Ripa (Italia)
1. España
2. Italia
3. USA
1960 Italia 1. Hermanny (Brasil)
2. Ripa (Italia)
3. Del Monico (USA)
1. Italia
2. España
3. USA
1961 España 1. Gomis (España)
2. Noguera (España)
3. Ripa (Italia)
1. España
2. Francia
3. USA
1963 Brasil 1. Hermanny (Brasil)
2. Feffler (USA)
3. Dessault (Francia)
1. Francia
2. Brasil
3. USA
1965 Polinesia Francesa 1. Taylor (Australia)
2. Hoata (Francia)
3. Tapu (Francia)
1. Francia
2. Australia
3. USA
1967 Cuba 1. Tapu (Francia)
2. Gomez (Cuba)
3. Reyes (Cuba)
1. Cuba
2. Francia
3. España
1969 Italia 1. Scarpati (Italia)
2. Gaspari (Italia)
3. Santoro (Italia)
1. Italia
2. Francia
3. Brasil
1971 Chile 1. Choque (Chile)
2. Ernst (USA)
3. Barchi (Perú)
1. Chile
2. USA
3. Italia
1973 España 1. Amengual (España)
2. Scarpati (Italia)
3. Noguera (España)
1. España
2. Italia
3. Francia
1975 Perú 1. Esclapez (Francia)
2. Diaz (Brasil)
3. Amengual (España)
1. Brasil
2. España
3. USA
1981 Brasil 1. Amengual (España)
2. Esclapez (Francia)
3. Molteni (Italia)
1. Italia
2. Francia
3. España
1983 Chile 1. Flores (Chile)
2. Ernst (USA)
3. Andrade (Chile)
1. Chile
2. USA
3. Francia
1985 España 1. Amengual (España)
2. Jurinchich (Italia)
3. Toschi (Italia)
1. España
2. Italia
3. Francia
1987 Turquía 1. Mazzari (Italia)
2. Esclapez (Francia)
3. Zanki (Yugoslavia)
1. Italia
2. Yugoslavia
3. Francia
1989 Italia 1. Mazzari (Italia)
2. Carrodano (Francia)
3. Salvatori (Francia)
1. Italia
2. Francia
3. España
1992 España 1. Mazzari (Italia)
2. Salvatori (Francia)
3. Amengual (España)
1. Italia
2. España
3. Francia
1994 Perú 1. Viña (España)
2. Caro (Chile)
3. Punuaaitua (Tahiti)
1. España
2. Chile
3. Italia
1996 España 1. Carbonell (España)
2. Viña (España)
3. Silva (Portugal)
1. España
2. Portugal
3. Italia
1998 Croacia 1. March (España)
2. Ramaciotti (Italia)
3. Antonini (Italia)
1. Italia
2. España
3. Croacia
2000 Tahití 1. Carbonell (España)
2. Punuaaitua (Tahiti)
3. March (España)
1. España
2. Tahiti
3. Francia
2002 Brasil 1. Carbonell (España)
2. Pacheco (Brasil)
3. Ramaciotti (Italia)
1. España
2. Italia
3. Francia
2004 Chile 1. Bellani (Italia)
2. Duarte (Chile)
3. Bósquez (Chile)
1. Chile
2. Italia
3. España
2006 Portugal 1. Saez (Chile)
2. Silva (Portugal)
3. López Cid (España)
1. Portugal
2. España
3. Chile
2008 Venezuela 1. Kerejeta (España)
2. Sideris (Grecia)
3. Carbonell (España)
1. España
2. Italia
3. Croacia
2010 Croatia 1. Gospic (Croacia)
2. Buratovic (Croacia)
3. De Silvestri (Italia)
1. Croacia
2. Italia
3. España
2012 España 1. Lot (Portugal)
2. Linares (España)
3. Gospic (Croacia)
1. España
2. Portugal
3. Croacia
2014 Peru 1. Blanco (Espana)2. Tomas (Espana)

3. Cid (Espana

1. Epana2. Portugal

3. Croatia

2016 Greece 1. Vasileiou (Cyprus)2. Sideris (Greece)

3. Kavvadias (Greece)

1. Greece2. Italy

3. Cyprus

2018 Portugal 1. Lot (Portugal)2. Domingues (Portugal)

3. Blanco Pastor (Spain)

1. Spain2. Portugal

3. Chile

2021 Italy 1. De Mola (Italy)2. Cervantes (Spain)

3. Kesic (Croatia)

1. Italy2. Spain

3. Greece

2023 Spain 1. Lopez Cid (Spain)

2. Puretti (Italy)

3. De Mola (Italy)

1. Spain

2. Italy

3. Tahiti