Εθνικές Ομάδες

Παγκόσμια Πρωταθλήματα

Ευρωαφρικανικά Πρωταθλήματα

Πανελλήνια Πρωταθλήματα

Masters de Pesca Submarina