ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ υπ’ αριθμ. 26 TOY ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Στην Αθήνα και στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υποβρύχιας Δραστηριότητας και Αθλητικής Αλιείας, την Δευτέρα 8 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2010 στις 20.00 μ.μ. συγκλήθηκε νόμιμα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 16 του καταστατικού αυτού.

Σε σύνολο 20 ταμειακώς τακτοποιημένων μελών παρέστησαν τα παρακάτω ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη: 1. Καμπάνης Νίκος, 2. Σμυρνιώτης Δημήτρης, 3. Κόλλιας Δημήτρης, 4. Δερτιλής Λάμπρος, 5. Δούναβης Γεώργιος, 6. Μακρής Κων/νος, 7. Μαρίνης Σπυρίδων, 8. Νταής Κων/νος, 9. Δεγαΐτας Ιωάννης, 10. Ρομπέρτο Κάλιτς, 11. Ανδρέας Κωστανάσιος, 12. Ιάσονας Κωστανάσιος, 13. Δημήτρης Μπαρσάκης 14. Γιάννης Σιδέρης και 15. Κων/νος Δημόπουλος δηλαδή σύνολικά 15 και επομένως  υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού και η Γ.Σ. προχωρεί στην ημερησία διάταξη.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου Νίκος Καμπάνης αναλαμβάνει χρέη προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και το μέλος Γιώργος Δούναβης, χρέη Γραμματέα.

Μετά από χαιρετισμό ο πρόεδρος προχώρησε στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα πρώτο: Απολογισμός Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2010

Ο πρόεδρος αναφέρει στη Συνέλευση, ότι ο οικονομικός απολογισμός του παγκοσμίου πρωταθλήματος έχει ως εξής:

Απολογισμός Παγκοσμίου 2010

25 Αυγούστου – 22 Σεπτεμβρίου 2010

4 αθλητές – 3 βαρκάρηδες

Κατηγορία      
       
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια για 6 άτομα € 1.238,30*    
Καύσιμα αυτοκινήτων 25/8/2010 € 403,53 Ελλάδα    
Καύσιμα αυτοκινήτων 27/8/2010 Ιταλία € 40,03    
Καύσιμα αυτοκινήτων 27/8/2010 Σλοβενία € 281,36    
Καύσιμα αυτοκινήτων 28/8-18/9/2010 Κροατία € 249,11    
Καύσιμα αυτοκινήτων 19-20/9/2010 Κροατία € 106,99    
Καύσιμα αυτοκινήτων 20/9/2010 Σλοβενία € 147    
Διόδια Ελλάδα € 7,90 διόδια Ελλάδα    
Διόδια Ιταλία € 60    
Διόδια Κροατία € 3    
Στάθμευση αυτοκινήτων € 20    
Ferry boat Brestova – Porozine μετ’ επιστροφής Ferry € 339,42    
Διατροφή ταξιδιού Πάτρα Βενετία μετ’ επιστροφής. € 601,60    
Διαμονή/πρωϊνό 18 ημέρες 27 Αυγ. – 14 Σεπτ. 7 άτομα με πρωϊνό € 2.109€ 367* προκαταβολή    
Παράβολο Αγώνα € 2.150*    
Διαμονή/διατροφή 14-19 Σεπτεμβρίου 2010 για τα επιπλέον 2 άτομα  και η βραδιά 19.9.10 για 6 άτομα € 798*    
Καύσιμα σκαφών € 1.687,50    
Διατροφή 18 ημέρες 6 άτομα € 2.120,80€ 50

φιλοδωρήματα

   
Εισιτήριο Σαραντινού € 299,08*    
Άδειες Πλόων € 270    
Μαρίνα € 311    
Διανυκτέρευση Σαραντινού 12.9.2010 Hotel Punta € 37*    
Διανυκτέρευση Σαραντινού 13.9.2010 DEA € 27,80*    
Γεύμα Σαραντινού Vabliska € 5*    
Σύνολο € 13.730,42    
Χορηγίες €   9.000,00    

* Τα ποσά με αστερίσκο συνολικού ύψους € 4.922,18 καταβλήθηκαν από το ταμείο του ΠΣΑΥΚ.

Τα υπόλοιπα έξοδα ανέρχονται σε € 8.808,24.

Ο χορηγός κατάβαλε € 9.000, τα οποία δόθηκαν απ’ ευθείας στην ομάδα. Μετά την επιστροφή της από την αποστολή, η ομάδα επέστρεψε στο ταμείο του Π.Σ.Α.Υ.Κ. € 192.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ενώ η αποστολή κόστισε αρκετά στο ταμείο του συλλόγου, τα παιδιά πληρωθήκανε μόνο ένα γεύμα την ημέρα επί 20 ημέρες και βέβαια αναγκάστηκαν να συμβάλουν στη διατροφή τους από την τσέπη τους. Επιπροσθέτως, λόγω της μη παροχής της χορηγίας της Olympic επί δύο έτη (€ 6.000), το ταμείο του συλλόγου έχει εξαντληθεί. Σε συνδυασμό με το γεγονός της καταβολής € 200 κάθε μήνα προς την Ομοσπονδία για συμμετοχή στα λειτουργικά έξοδα, το Φεβρουάριο του 2011, το αποθεματικό του συλλόγου θα έχει εξαντληθεί. Ο πρόεδρος ζήτησε από τη Γ.Σ. να εγκρίνει την καταβολή ποσού € 4.730,18 για την αποστολή της εθνικής ομάδας στο παγκόσμιο, πράγμα που συνέβη με ομόφωνη απόφαση.

Θέμα δεύτερο: Απολογισμός Πανελληνίου Πρωταθλήματος 2010

Ο πρόεδρος αναφέρει στα μέλη ότι ο Σύνδεσμος αναγκάστηκε να συνεισφέρει € 710 για τα έξοδα διεξαγωγής του πανελληνίου πρωταθλήματος. Ο διοργανωτής Γλαύκος ξόδεψε συνολικά € 2.119, € 842 εκ των οποίων ήταν τα καύσιμα των 3 σκαφών που ήλθαν από την Αθήνα για τον αγώνα. Τα έσοδα του Γλαύκου από χορηγίες και παράβολα αθλητών ήταν € 1.350, οπότε τη ζημία κάλυψε ο Π.Σ.Α.Υ.Κ., όπως άλλωστε είχε εξαρχής υποσχεθεί.

Το πρωτάθλημα, παρά τις ελλιπείς συμμετοχές ήταν σε γενικές γραμμές ικανοποιητικό, αλλά έθεσε και δύο ζητήματα, που θα πρέπει να συζητηθούν. Το πρώτο ήταν η γυναικεία συμμετοχή της Κατερίνας Τοπούζογλου, η οποία έφερε την αποχώρηση του Μ. Περιστέρη από τον αγώνα και το πρόβλημα της βαθμολογικής αντιμετώπισής της.

Μετά από διαλογική συζήτηση, τα μέλη κατέληξαν στην ομόφωνη απόφαση ότι θα είναι ιδιαίτερα θετικό να δημιουργηθεί αυτόνομο γυναικείο πρωτάθλημα με κάποιο ελάχιστο αριθμό συμμετοχών, το οποίο θα λαμβάνει χώρα σε διάφορο τόπο και χρόνο από αυτό των ανδρών. Αν, όμως κάτι τέτοιο δεν γίνει εφικτό λόγω περιορισμένων συμμετοχών ή μη εξεύρεσης διοργανωτή, οι γυναίκες που θα θελήσουν να συμμετάσχουν στο ανδρικό πρωτάθλημα θα πρέπει να γίνονται δεκτές με ξεχωριστή βαθμολογία και βραβεύσεις. Ο πρόεδρος ανέλαβε να προωθήσει την εισήγηση αυτή στην επιτροπή υ/β αλιείας της Ομοσπονδίας.

Το δεύτερο ζήτημα που ανέκυψε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ήταν η διάδοση πληροφοριών από το δύτη ασφαλείας – κριτή του Ιάσονα Κωστανάσιου, ότι ο τελευταίος ψάρεψε με φακό στο πρωτάθλημα. Για το λόγο αυτό, και επειδή η διάδοση φημών βλαπτει την εικόνα του πρωταθλήματος, ο πρόεδρος πήρε την πρωτοβουλία να καλέσει στη Γ.Σ. τους Βασίλη Παλαιοδήμο, κριτή  και Φώτη Καρακίζο βαρκάρη του Ι. Κωστανάσιου, καθώς και τον ίδιο για να πει ο καθένας ενώπιον της Συνελεύσεως αυτά που θέλει και να σχηματίσουν τα μέλη τη δική τους εντύπωση για το τι συνέβη. Από εκεί και πέρα, αν κάποιο μέλος θα θελήσει να προτείνει λήψη κάποιων αποφάσεων, ο πρόεδρος θα τις καταχωρήσει στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνελεύσεως.

Στο σημείο αυτό εισήλθαν στην αίθουσα της Γ.Σ. ο Βασίλης Παλαιοδήμος και ο Φώτης Καρακίζος, οι οποίοι ανέφεραν τα εξής: Ο Βασίλης Παλαιοδήμος ανέφερε ότι είδε τη δεύτερη ημέρα του αγώνα τον Ιάσονα Κωστανάσιο να λαμβάνει από τη βάρκα έναν κίτρινο φακό και να τον χρησιμοποιεί για τη σύλληψη μιας στήρας. Ο φακός έπεσε από τον αθλητή κατά την ανάδυσή του και ο ίδιος ο κριτής καταδύθηκε και τον ανέσυρε από το βυθό και τον παρέδωσε στη βάρκα. Ο ίδιος δεν κοινοποίησε το περιστατικό στον αλυτάρχη του αγώνα, καθώς είναι καινούριος στο πρωτάθλημα, δεν ήξερε πρόσωπα και καταστάσεις και δεν ήθελε να δημιουργήσει πρόβλημα. Ο Φώτης Καρακίζος ανέφερε ότι ο δύτης ασφαλείας δεν ήταν σε καλή κατάσταση και φαινόταν εξαντλημένος, καθώς όλη την ώρα ξάπλωνε στο μπαλόνι του φουσκωτού. Ότι ο αθλητής Κωστανάσιος δεν χρησιμοποίησε φακό, ότι ο ίδιος δεν είχε στη βάρκα του φακούς και οι φακοί του δεν είναι σε καμία περίπτωση κίτρινοι. Ότι ο δύτης ασφαλείας παρενοχλούσε τον αθλητή στα καρτέρια του, αφού βούταγε κοντά του και κάποια στιγμή ζήτησε να κάνει καρτέρι με ένα όπλο του αθλητή. Ο Ιάσονας Κωστανάσιος δήλωσε κατηγορηματικά ότι δε χρησιμοποίησε φακό σε κανένα σημείο του αγώνα, και ότι αυτά λέγονται από τον κριτή ενδεχομένως επειδή εκείνος του μίλησε έντονα όταν τον ενοχλούσε στα καρτέρια του πλησιάζοντας και βουτώντας κοντά του. Ότι μπορούσε να χτυπήσει μια πολύ μεγαλύτερη στήρα μέσα στο ίδιο θαλάμι, αν είχε το φακό και ότι αυτό το ψάρι βρισκόταν στο προθαλάμι και το τουφέκισε χωρίς φακό.

Στο σημείο αυτό αποχώρησαν οι Βασίλης Παλαιοδήμος και ο Φώτης Καρακίζος και το λόγο έλαβε ο Δημήτρης Κόλλιας, ο οποίος είπε ότι αισθάνεται πολύ απογοητευμένος που ενδεχομένως εδώ δεν τηρήθηκε μια συμφωνία κυρίων και ότι η Συνέλευση θα πρέπει να πάρει μέτρα. Ο πρόεδρος αντέτεινε ότι η Συνέλευση δεν έχει ξεκάθαρες αποδείξεις για την παράβαση, αφού δύο από τους τρεις εμπλεκόμενους επιμένουν πως ο κριτής σκοπίμως ψεύδεται. Αφού το αποτέλεσμα του πρωταθλήματος πλέον δεν αλλάζει, ο πρόεδρος δεν βλέπει το λόγο να χρειαστεί η Γ.Σ. να πάρει μια δικαστική απόφαση. Η πρόσκληση των εμπλεκομένων έγινε για να έχουν τα μέλη ξεκάθαρη άποψη και για να έχει ο κατηγορηθείς την ευκαιρία να αντιμετωπίσει την κατηγορία ενώπιος ενωπίω. Φυσικά οποιοσδήποτε έχει να υποβάλει οποιαδήποτε πρόταση λήψεως μέτρων, αυτή θα τεθεί σε ψηφοφορία. Οι Γ. Δούναβης και Λ. Δερτιλής εισηγήθηκα η ποινή για τη χρήση του φακού να είναι αποκλεισμός από τα δύο επόμενα πρωταθλήματα. Ο πρόεδρος δεσμεύτηκε να επαναφέρει το ζήτημα της ποινής σε άλλη συνέλευση για συζήτηση.

Θέμα τρίτο: Εκλογή Εκλεκτόρων Εθνικής Ομάδας

Ο πρόεδρος ενημέρωσε τη συνέλευση ότι η θητεία των εκλεκτόρων έληξε και ότι θα πρέπει να ανανεωθεί. Ζήτησε από τα μέλη αν υπάρχουν υποψηφιότητες και έλαβε τις κάτωθι: 1.Γιώργος Δούναβης, Δημήτρης Σμυρνιώτης, Νίκος Καμπάνης, Δημήτρης Κόλλιας και Ρομπέρτο Κάλιτς. Στο σημείο αυτό ο Λάμπρος Δερτιλής πρότεινε να διευρυνθεί η επιτροπή εκλεκτόρων αφού επιθυμούν να μετέχουν περισσότεροι. Ο πρόεδρος αντέτεινε ότι έτσι θα χανόταν η όποια ευελιξία του οργάνου και αντί ουσιαστικής συζήτησης και συναπόφασης θα οδηγούμασταν σε ψηφοφορίες μεταξύ των εκλεκτόρων, οι οποίες μπορεί να μην είχαν θετικό αποτέλεσμα. Εν πάση περιπτώσει, όμως, αν κάποιο μέλος ήθελε να θέσει ζήτημα διεύρυνσης του αριθμού της επιτροπής, θα μπορούσε να το κάνει ελεύθερα. Τελικά δεν κατατέθηκε πρόταση διεύρυνσης του αριθμού των εκλεκτόρων και η Γ.Σ. προχώρησε σε μυστική ψηφοφορία για την εκλογή 3.

Τα αποτελέσματα είχαν ως ακολούθως: Ν. Καμπάνης 15 ψήφους, Ρ. Κάλιτς 12 ψήφους, Γ. Δούναβης 8 ψήφους, Δ. Σμυρνιώτης 6 ψήφους, Δ. Κόλλιας 3 ψήφους. Συνεπώς νέοι εκλέκτορες εθνικής ομάδας για τα επόμενα δύο χρόνια είναι οι Ν. Καμπάνης, Ρ. Κάλιτς και Γ. Δούναβης.

Θέμα τέταρτο: Έκθεση NATEX 2011

Ο πρόεδρος αναφέρει στα μέλη ότι η έκθεση NATEX 2011 θα γίνει το Μάρτιο του 2011 και ότι αν ο Σύνδεσμος θέλει να έχει δικό του περίπτερο, θα πρέπει κάποια από τα μέλη να αναλάβουν την εκπόνηση t-shirt και την όλη επιμέλεια του περιπτέρου, καθώς και την έκδοση του ενημερωτικού εντύπου. Τα μέλη Κώστας Μακρής, Αντρέας Κωστανάσιος, Γιάννης Σιδέρης και Κώστας Δημόπουλος ανέλαβαν να διεκπεραιώσουν όλες τις εργασίες που απαιτούνται για το περίπτερο του Συνδέσμου στην ανωτέρω έκθεση. Η συνέλευση αποφάσισε επίσης, να μην εκδοθεί ενημερωτικό έντυπο, αν δεν βρεθεί χορηγός να καλύψει το σχετικό κόστος.

Θέμα πέμπτο: Αγώνας Νέων 2011

Ο πρόεδρος πληροφορεί τη συνέλευση ότι ο Π.Σ.Α.Υ.Κ. εφέτος θα διοργανώσει το 5ο κατά σειρά Κύπελλο Νέων Υποβρύχιας Αλιείας τον Απρίλιο 2011 με πιθανό τόπο διεξαγωγής τα Μέθανα. Στον αγώνα αυτόν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μόνο με αθλητικό δελτίο Ναυτικού Ομίλου ανά ομάδες των δύο αθλητών, οι οποίοι όμως δεν θα έχουν αγωνισθεί προηγουμένως σε πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Ο Ν. Καμπάνης εισηγήθηκε επίσης να αποχωριστεί το ομαδικό αγώνισμα του πανελληνίου πρωταθλήματος από το ατομικό και να διεξάγεται ξεχωριστό πρωτάθλημα ομίλων (με ζευγάρια) όπως σε όλες τις προηγμένες χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία). Το γεγονός θα αποφέρει επιπλέον έσοδα με το παράβολο συμμετοχής, ενώ θα επιτρέψει σε νέους αθλητές να πάρουν μέρος σε πανελλήνιο πρωτάθλημα χωρίς το άγχος του μοναχικού ψαρέματος και με το βάρος των εξόδων να μοιράζεται στα δύο. Οι αγώνες μπορούν να είναι κολυμπητοί ή με σκάφη, ανάλογα με τη δυνατότητα των διοργανωτών ομίλων.

Κάποια μέλη διατύπωσαν τη σκέψη ότι ίσως ο αγώνας των νέων θα έπρεπε να αντικατασταθεί με το ομαδικό αυτό πανελλήνιο πρωτάθλημα Ναυτικών Ομίλων. Ο πρόεδρος αντέτεινε ότι εκεί θα μετέχουν όμως όλοι εν δυνάμει, ενώ στον αγώνα νέων δεν υπάρχουν αδιαμφισβήτητα φαβορί και έτσι προσέρχονται άφοβα νέοι να δοκιμάσουν τους αγώνες. Άλλη διαφορά είναι το σκάφος. Η πρόθεση είναι το πανελλήνιο Ναυτικών Ομίλων να είναι με σκάφη. Φυσικά όλα είναι υπό σκέψη, αλλά δεν θα πρέπει να ξεκινάμε με πρόθεση να συμπτύξουμε, παρά να αναπτύξουμε τους αγώνες.

Η συνέλευση έδωσε ομόφωνα έγκριση στον Ν. Καμπάνη να φέρει το θέμα στην επιτροπή υ/β αλιείας της Ομοσπονδίας.

Θέμα έκτο: Χορηγίες για την αποστολή της εθνικής ομάδας στο Ευρωαφρικανικό Πρωτάθλημα του 2011 στην Αλγερία.

Ο πρόεδρος της Συνελεύσεως επαναλαμβάνει ότι το ταμείο του Συνδέσμου είναι σχεδόν άδειο και επισημαίνει ότι αν δεν βρεθεί κεντρικός χορηγός για την εθνική το 2011, ο Σύνδεσμος θα είναι ανίκανος να την ενισχύσει να πάει με αξιώσεις σε ένα πρωτάθλημα που μπορεί να κάνει πολύ μεγάλα πράγματα. Συνεπώς αν οι συζητήσεις με την εταιρία «ΑΦΟΙ ΙΩΝΑ Ο.Ε» για την ανανέωση της χορηγίας το 2011 δεν ευδοκιμήσουν, θα πρέπει πάση θυσία να βρεθούν μικρότερες χορηγίες, οι οποίες όμως θα καλύψουν ένα ελάχιστο ποσό 10-12 χιλ. ευρώ. Ο Ν. Καμπάνης ανέφερε ακόμα, ότι ίσως είναι ώρα να συγκαλέσει ο Π.Σ.Α.Υ.Κ. όλους τους επαγγελματίες του χώρου σε μια συγκέντρωση και να τους εκθέσει κάποια πράγματα που ίσως αγνοούν. Να τους επισημάνει την πρόοδο της εθνικής ομάδας μέχρι σήμερα και τις προοπτικές που ανοίγονται στο μέλλον με μια ακόμα πιο επιτυχημένη πορεία. Ενδεχομένως, έτσι να πειστούν να συμβάλλουν όλοι συλλογικά, ώστε να μην υπάρχει επιβάρυνση κάποιου από αυτούς πέραν των δυνατοτήτων του και βέβαια απογοήτευση.

Επιπλέον ο πρόεδρος προέτρεψε τα μέλη να αποταθούν σε χορηγούς μη αμιγώς καταδυτικούς, όπως ναυπηγούς και εμπόρους ηλεκτρονικού εξοπλισμού, προκειμένου να αυξηθούν οι χορηγίες. Ο Δημήτρης Σμυρνιώτης υποσχέθηκε να επικοινωνήσει με την FURUNO και ο Γ. Σιδέρης με την εταιρεία σκαφών FOST.

Ο Γ. Δεγαΐτας ανέφερε επίσης ότι βάσει συζήτησης που είχε ο ίδιος με τον ιδιοκτήτη, ενδεχομένως να μπορούσε ο Σύνδεσμος να αποσπάσει τα οφειλόμενα και από τη χορηγία της Olympic, αν έβρισκε κάποιον αγοραστή, ο οποίος θα έδινε μια προκαταβολή  € 2.000 για την αγορά φουσκωτού. Από την εξόφληση του σκάφους θα μπορούσε ο Π.Σ.Α.Υ.Κ. να κρατήσει το μισό συνολικό τίμημα έναντι των οφειλομένων.

Ο Γ. Δεγαΐτας πρότεινε να εκμεταλλευτεί ο Σύνδεσμος την ανανεωμένη του ιστοσελίδα προσφέροντας διαφήμιση στους επαγγελματίες του χώρου έναντι € 300 ετησίως. Η συνέλευση ενέκρινε την πρόταση και εξουσιοδότησε τον Γ. Δεγαΐτα να πλησιάσει τους υποψήφιους χορηγούς και να εκθέσει τις προτάσεις του για διαφήμισή τους μέσω της ιστοσελίδας του Συνδέσμου.

Μή υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, σε αυτό το σημείο ελύθη η συνεδρίασης της Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.                          Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

Νικόλαος Καμπάνης                           Γιώργος Δούναβης