2ος και 3ος καθήμενοι από αριστερά: Ανέστης Μπουφίδης και Χάρης Σαρκόπουλος. Πρώτος καθήμενος από δεξιά Γιώργος Σκιαδόπουλος