Από αριστερά Βουρακίδης, Κουκούλας, Κούρτογλου, Κάλιτς με τις φόρμες.