ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ υπ’ αριθμ. 2 TOY ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Στην Αθήνα και στα γραφεία του σωματείου «ΓΛΑΥΚΟΣ», την Τετάρτη 5 του μηνός Ιουλίου του έτους 2000 στις 6.30 μ.μ. συγκλήθηκε νόμιμα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού αυτού.

Σε σύνολο 22 ιδρυτικών μελών παρέστησαν αυτοπροσώπως τα παρακάτω ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη: 1. Βλατάκης Εμμανουήλ, 2. Ιωάννου Γιώργος, 3. Κόλλιας Δημήτρης 4. Δερτιλής Λάμπρος, δηλαδή σύνολικά 4 και επομένως δεν υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού και η Γ.Σ. αναβάλλεται για την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα.

Στο σημείο αυτό ελύθη η συνεδρίασης της Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                        Ο Γραμματέας του Δ.Σ.

Νικόλαος Καμπάνης                          Δημήτρης Σμυρνιώτης