ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ υπ’ αριθμ. 19 TOY ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

 

Στην Αθήνα και στα γραφεία του σωματείου «ΓΛΑΥΚΟΣ», την Κυριακή, 4 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2007 στις 11.00 μ.μ. συγκλήθηκε νόμιμα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 16 του καταστατικού αυτού.

Σε σύνολο 15 ταμειακώς τακτοποιημένων μελών παρέστησαν αυτοπροσώπως τα παρακάτω ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη: 1. Καμπάνης Νίκος, 2. Σμυρνιώτης Δημήτρης, 3. Κόλλιας Δημήτρης, 4. Δερτιλής Λάμπρος, 5. Περιστέρης Εμμανουήλ, 6. Δεγαΐτας Ιωάννης, 7. Τσέντας Δημήτριος, 8. Γιάνκος Εμμανουήλ, 9. Χρίστης Γιώργος, 10. Δημόπουλος Κωνσταντίνος, 11. Σιδέρης Ιωάννης, 12. Μαρίνης Σπυρίδων, 13. Αγγελόπουλος Άγγελος, 14. Δούναβης Γεώργιος και Κίτσος Ηλίας, δηλαδή σύνολικά 15 και επομένως  υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού και η Γ.Σ. προχωρεί στην ημερησία διάταξη.

Ο ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου Νίκος Καμπάνης αναλαμβάνει χρέη προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και ο Γραμματέας του Δ.Σ. Σπύρος Μαρίνης, χρέη Γραμματέα.

Μετά από χαιρετισμό, και αφού ο πρόεδρος συνεχάρη τα μέλη για τη συνεισφορά τους στη μεγάλη επιτυχία της εθνικής ομάδας και του Γ. Δεγαΐτα στο πρόσφατο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Ισπανία, προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος της συνελεύσεως προέταξε λόγω σπουδαιότητας το δεύτερο θέμα έναντι του πρώτου.

Θέμα δεύτερο: Προτάσεις προς την Ομοσπονδία για την αλλαγή του τρόπου επιλογής της εθνικής ομάδας.

 

Οι προτάσεις που υπάρχουν είναι δύο:

Α) Θέσπιση βαθμολογίας εκ των δύο τελευταίων πρωταθλημάτων αντί του ενός τελευταίου που ισχύει σήμερα (Γιάννης Δεγαΐτας).

Β) Διορισμός ενός ή τριών εκλεκτόρων κατά τα διεθνή πρότυπα, οι οποίοι δεν θα έχουν δυνατότητα επιλογής του εαυτού τους (Μανώλης Περιστέρης).

Προ της συζητήσεως των προτάσεων, ο Γιάννης Σιδέρης διατύπωσε την πρόταση το σύστημα επιλογής της εθνικής να μείνει ως έχει. Η πρόταση αυτή τέθηκε πλέον στη συνέλευση ως Γ) πρόταση στο υπό συζήτηση θέμα.

Επίσης, ο Δημήτρης Κόλλιας έθεσε νέα πρόταση επιλογής της εθνικής ομάδας και συγκεκριμένα η επιλογή αυτή να γίνεται από 3 εκλέκτορες με τον περιορισμό της επιλογής από την κατάταξη των 10 πρώτων αθλητών βάσει της βαθμολογίας των 2 τελευταίων πανελληνίων πρωταθλημάτων πριν από το διεθνές πρωτάθλημα. Η πρόταση αυτή τέθηκε πλέον στη συνέλευση ως Δ) πρόταση στο υπό συζήτηση θέμα.

Αφού όλες οι προτάσεις επεξηγήθηκαν από τους προτείναντες αυτές, τέθηκαν σε ψηφοφορία. Ο πρόεδρος διευκρίνησε, ότι εφόσον καμία πρόταση δεν θα συγκέντρωνε το 50% + 1 ψήφους, τότε οι δύο προτάσεις με τις περισσότερες ψήφους θε ετίθεντο εκ νέου σε ψηφοφορία.

Οι προτάσεις έλαβαν τις εξής ψήφους από τη συνέλευση:

Α) 0

Β) 3

Γ) 4

Δ) 8

Μετά ταύτα, πλειοψήφισε η πρόταση του Δημήτρη Κόλλια, και ο Π.Σ.Α.Υ.Κ. θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία, ώστε η Ομοσπονδία να δεχθεί να υιοθετεί κάθε φορά την πρόταση της εκλεκτορικής επιτροπής του Π.Σ.Α.Υ.Κ.

Ως υποψήφιοι εκλέκτορες αυτοπροτάθηκαν οι Ν. Καμπάνης, Δημήτρης Κόλλιας, Γιώργος Δούναβης και Γιώργος Χρίστης. Ο Ν. Καμπάνης πρότεινε επίσης τον απόντα Γιώργο Ιωάννου ως υποψήφιο εκλέκτορα.

Μετά από μυστική ψηφοφορία από την οποία απείχαν οι υποψήφιοι, οι τελευταίοι έλαβαν τις κάτωθι ψήφους:

1. Ν. Καμπάνης 11

2. Γ. Δούναβης 7

3. Δ. Κόλλιας 6

4. Γ. Ιωάννου 3

5. Γ. Χρίστης 2

Μετά ταύτα εξελέγησαν εκλέκτορες οι Ν. Καμπάνης, Γ. Δούναβης και Δ. Κόλλιας.

Η θητεία των εκλεκτόρων αποφασίστηκε με 12 υπέρ και 3 ψήφους κατά να είναι 2ετής αντί για 3ετής.

Ο πρόεδρος της συνέλευσης Ν. Καμπάνης πρότεινε να προταθεί στην Ομοσπονδία οι αλλαγές στον τρόπο επιλογής της εθνικής ομάδας να ισχύσουν από το προσεχές παγκόσμιο πρωτάθλημα τον Οκτώβριο του 2008 στη Βενεζουέλα και αφού θα έχει μεσολαβήσει το πανελλήνιο πρωτάθλημα του 2008. Στο σημείο αυτό οι ήδη προκριθέντες βάσει του ισχύοντος συστήματος για την εθνική ομάδα του 2008 Γιάννης Σιδέρης και Μανώλης Περιστέρης έθεσαν ηθικό θέμα και είπαν ότι δεν επιτρέπεται το σύστημα να αλλάζει στη μέση μιας διαδικασίας και να θίγονται κεκτημένα δικαιώματα αθλητών βάσει ισχύοντος τρόπου επιλογής.

Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος της συνέλευσης απέσυρε την πρότασή του.

Θέμα πρώτο: Πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού Πανελληνίου Πρωταθλήματος υ/β αλιείας.

 

Η πρόταση περιλαμβάνει α) Νομιμοποίηση ηλεκτρονικών οργάνων GPS και Sonar κατά τη διάρκεια του αγώνα, εφόσον κάτι τέτοιο εγκριθεί από την CMAS για τους διεθνείς αγώνες β) Αντικατάσταση του κριτή με το δύτη ασφαλείας – όταν υπάρχει τέτοιος γ) Αντικατάσταση του bonus για τη μη σύλληψη άκυρων θηραμάτων με ποινές για θηράματα κάτω των 2/3 του επιτρεπόμενου βάρους δ) Μέγιστο μετρήσιμο βάρος του ροφού 7,5 κιλά αντί 10 που είναι σήμερα ε) θέσπιση ελάχιστων προδιαγραφών σκάφους για τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

Α) Με ψήφους 9 υπέρ και 6 κατά, τη νομιμοποίηση ηλεκτρονικών οργάνων GPS και Sonar κατά τη διάρκεια του αγώνα, εφόσον κάτι τέτοιο εγκριθεί από την CMAS για τους διεθνείς αγώνες.

Β) Με ομοφωνία υπέρ της αντικατάστασης του κριτή με το δύτη ασφαλείας – όταν υπάρχει τέτοιος.

Γ) Με ομοφωνία υπέρ της αντικατάστασης του bonus για τη μη σύλληψη άκυρων θηραμάτων με ποινές για θηράματα κάτω των 2/3 του επιτρεπόμενου βάρους. Οι πόντοι της ποινής θα είναι ίσοι με το ελάχιστο έγκυρο βάρος σε χιλιόγραμμα του είδους που ανήκει το άκυρο ψάρι.   Για κάθε ψάρι επί πλέον των 10 από το ίδιο είδος, αφαιρούνται τα δύο μεγαλύτερα ψάρια του συγκεκριμένου είδους από το αλίευμα του αθλητή. Αν το 11 ψάρι του είδους χτυπήθηκε από λάθος ταυτόχρονα και στην ίδια βολή (διπλέτα) πίσω από άλλο αλίευμα, είναι στην κρίση του κριτή  (δύτης ασφαλείας όταν προβλέπεται) να μην επιβληθεί η ανωτέρω αναφερθείσα ποινή στον αθλητή. Το 11ο ψάρι, πάντως, δεν θα μετρήσει. Η τελεσίδικη απόφαση ανήκει στον αλυτάρχη.

Δ) Με ομοφωνία υπέρ της θέσπισης ελάχιστων προδιαγραφών σκάφους 4 μέτρων μήκους και 25 ίππων δυνάμεως για τη συμμετοχή στο πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Ε) Για την περίπτωση που κάποιο ψάρι σκόπιμα θα απορριφθεί από τον αθλητή για να μην ανέβει στη βάρκα, η ποινή θα είναι 5.000 πόντοι. Εάν το απορριφθέν ψάρι είναι 2ος ροφός, η ποινή θα είναι αποκλεισμός.

Μή υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, σε αυτό το σημείο ελύθη η συνεδρίασης της Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.                          Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

Νικόλαος Καμπάνης                           Σπύρος Μαρίνης