ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ υπ’ αριθμ. 20 TOY ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Στην Αθήνα και στα γραφεία του σωματείου «ΓΛΑΥΚΟΣ», την Πέμπτη, 15 του μηνός Μαΐου του έτους 2008 στις 9.30 μ.μ. συγκλήθηκε νόμιμα η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 16 του καταστατικού αυτού. Σε σύνολο 7 ταμειακώς τακτοποιημένων μελών παρέστησαν αυτοπροσώπως τα παρακάτω ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη: 1. Καμπάνης Νίκος, 2. Σμυρνιώτης Δημήτρης, 3. Δεγαΐτας Ιωάννης, 4. Δημόπουλος Κώστας, 5. Δερτιλής Λάμπρος, 6. Περιστέρης Εμμανουήλ και 7. Σιδέρης Ιωάννης δηλαδή σύνολικά 7 και επομένως  υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού και η Γ.Σ. προχωρεί στην ημερησία διάταξη.

Ο ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου Νίκος Καμπάνης αναλαμβάνει χρέη προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και το μέλος Δημήτρης Σμυρνιώτης, χρέη Γραμματέα.

Θέμα πρώτο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από την ευθύνη τους και έγκριση του ισολογισμού και απολογισμού του έτους 2007.

Ο Πρόεδρος ανέφερε στη Συνέλευση ότι από 1.1.2006 έως το τέλος του έτους 2006, τα έσοδα και τα έξοδα του Σωματείου παρουσίασαν τον εξής ισολογισμό:

Έσοδα:                                   Έξοδα:

€ 10.492,62                             € 3.136,85

 

Ταμείο 31.12.2006                 Ταμείο 31.12.2007

€ -430,07                                 € 6.925,70

Σύνολο                                    Σύνολο

Ενεργητικού                           Παθητικού

€ 10.062,55                             € 10.062,55

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό του Σωματείου και τον απολογισμό για τη χρήση 2007 και απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

Θέμα δεύτερο: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2008

Ο πρόεδρος αναφέρει στη συνέλευση ότι το πρωτάθλημα έχει ζητήσει ο Ναυτικός Όμιλος Μουδανιών, αλλά η Ομοσπονδία δεν έχει ακόμη αποφασίσει που θα το δώσει. Το πρωτάθλημα αναμένεται να διεξαχθεί περί τις αρχές Σεπτεμβρίου. Θα ήταν καλό τα μέλη να κινητοποιηθούν για την εξεύρεση χορηγών, οι οποίοι θα ανακουφίσουν το οικονομικό βάρος του διοργανωτή, ο οποίος επωμίστηκε και το βάρος του αγώνα των νέων.

Θέμα τρίτο: Αποστολές Εθνικής Ομάδας σε διεθνείς αγώνες 2008.

Ο πρόεδρος πληροφόρησε αναλυτικά τα μέλη για τις συνθήκες που επικρατούν στη Βενεζουέλα, όπου θα διεξαχθεί τον προσεχή Οκτώβριο το 26ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ανέλυσε τον προϋπολογισμό και κατέληξε ότι τα χρήματα των χορηγών μπορεί να μην είναι αρκετά για την προγραμματισμένη προετοιμασία της ομάδας, που θα είναι 10ήμερη. Η Ομοσπονδία έχει από την πλευρά της ξεκαθαρίσει, ότι δεν θα βάλει δραχμή επιπλέον του ποσού των χορηγιών.

Για το λόγο αυτό, ο πρόεδρος ζήτησε από τη συνέλευση να δώσει στο Δ.Σ. την ευχέρεια να ενισχύσει την ομάδα με το ποσό των 2000 ευρώ, ποσό που άλλωστε έχει εξοικονομηθεί από την πώληση του t-shirt του συνδέσμου που έγινε για το σκοπό αυτό. Μετά από συζήτηση, η Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την πρόταση και να δώσει την έγκριση στο ΔΣ για την ενίσχυση της εθνικής με το ανωτέρω ποσό. 

Θέμα τέταρτο: Μέτρα για την  κινητοποίηση ενεργών αθλητικών σωματείων με τμήμα υ/β αλιείας και γενικά την προσέλκυση νέων αθλητών στους αγώνες υ/β/ αλιείας.

Ο πρόεδρος ανακοινώνει στα μέλη ότι το ΔΣ έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ένας σεβαστός αριθμός νέων επιθυμεί να λαμβάνει μέρος σε αγώνες υ/β αλιείας και γενικά να ακολουθεί το σπορ, αλλά έχει παντελεί άγνοια του τι σημαίνει αθλητικό σωματείο και δελτίο αθλητού. Αυτό συμβαίνει διότι δεν είναι εύκολη η πρόσβαση στους ναυτικούς ομίλους που είναι ελάχιστοι για τα δεδομένα του χόμπυ στην Ελλάδα. Η κατάληξη είναι να λαμβάνουν πάρα πολλοί νέοι μέρος σε κολυμπητούς αγώνες open όπου η μόνη προϋπόθεση είναι η ιατρική βεβαίωση και να μην δημιουργείται κανενός είδους υποδομή για την εισροή αθλητών στο επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Το αποτέλεσμα είναι το επίπεδο στο πανελλήνιο πρωτάθλημα να είναι χαμηλό και οι συμμετοχές λίγες για τα δεδομένα. Το ΔΣ προτείνει ο αγώνας νέων από του χρόνου να είναι μόνο για αθλητές με δελτία και κατ’ εξαίρεση να γίνονται δεκτοί και ενδιαφερόμενοι που θα υπογράψουν αίτηση για την έκδοση δελτίου σε κάποιο σωματείο κατά την παραμονή του αγώνα. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η απόκτηση από τους νέους αθλητές του αθλητικού δελτίου και η δυνατότητά τους να ασχοληθούν επίσημα με το σπορ. Αυτό φυσικά δεν αρκεί για να τους κάνει αθλητές. Θα πρέπει ορισμένα σωματεία να κινητοποιηθούν και δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις τριβής των νέων με το άθλημα. Αν ένα σωματείο αποκτήσει πολλούς αθλητές, θα είναι εκ των πραγμάτων αναγκασμένο να διενεργήσει αθλητικές ημερίδες και να ενεργοποιήσει το σχετικό τμήμα υ/β αλιείας. Όλοι εμείς που κατά καιρούς προσερχόμαστε σε εκδηλώσεις του σπορ, σεμινάρια, ομιλίες, εορτές θα έπρεπε να βοηθήσουμε όλα αυτά να περάσουν στα επίσημα αθλητικά σωματεία. Η Ομοσπονδία είναι αποφασισμένη να μην ανεχθεί άλλο τη συμμετοχή αθλητών με δελτίο σε εκδηλώσεις που δεν γίνονται από αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία. Στα πλαίσια αυτά κινδυνεύουν και οι δραστηριότητες του ΓΛΑΥΚΟΥ. Μετά από συζήτηση, η Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την πρόταση του ΔΣ ο αγώνας νέων του Π.Σ.Α.Υ.Κ. από του χρόνου να είναι μόνο για αθλητές με δελτία και κατ’ εξαίρεση να γίνονται δεκτοί και ενδιαφερόμενοι που θα υπογράψουν αίτηση για την έκδοση δελτίου σε κάποιο σωματείο κατά την παραμονή του αγώνα.

Μή υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, σε αυτό το σημείο ελύθη η συνεδρίαση της Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.                                     Ο Γραμματέας της Γ.Σ.
Νικόλαος Καμπάνης                                      Δημήτρης Σμυρνιώτης