ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ υπ’ αριθμ. 23 TOY ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

 

Στην Αθήνα και στα γραφεία του σωματείου «ΓΛΑΥΚΟΣ», την Πέμπτη, 26 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2009 στις 9.30 μ.μ. συγκλήθηκε νόμιμα η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 16 του καταστατικού αυτού. Σε σύνολο 7 ταμειακώς τακτοποιημένων μελών παρέστησαν αυτοπροσώπως τα παρακάτω ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη: 1. Καμπάνης Νίκος, 2. Δερτιλής Λάμπρος, 3. Σιδέρης Ιωάννης, 4. Γιάνκος Εμμανουήλ, 5. Δούναβης Γεώργιος, 6. Κόλλιας Δημήτριος, 7. Μακρής Κωνσταντίνος, ενώ με εξουσιοδότηση παρέστησαν ακόμη οι 8. Περιστέρης Εμμανουήλ (εκπροσωπήθηκε από τον Ι. Σιδέρη), 9. Δεγαϊτας Ιωάννης (εκπροσωπήθηκε από τον Ν. Καμπάνη) και 10. Τσέντας Δημήτριος (εκπροσωπήθηκε από τον Εμμανουήλ Γιάνκο) δηλαδή σύνολικά 10 και επομένως  υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού και η Γ.Σ. προχωρεί στην ημερησία διάταξη.

Ο ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου Νίκος Καμπάνης αναλαμβάνει χρέη προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και το μέλος Γιώργος Δούναβης, χρέη Γραμματέα.

Θέμα πρώτο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από την ευθύνη τους και έγκριση του ισολογισμού και απολογισμού του έτους 2008.

Ο Πρόεδρος ανέφερε στη Συνέλευση ότι λόγω ματαίωσης της Γενικής Συνέλευσης της 19ης Μαΐου 2009, ο ισολογισμός και απολογισμός του έτους 2008 πρέπει να εγκριθεί σε αυτή τη συνέλευση. Από 1.1.2008 έως το τέλος του έτους 2008, τα έσοδα και τα έξοδα του Σωματείου παρουσίασαν τον εξής ισολογισμό:

 

Έσοδα:                                   Έξοδα:

 

€ 7.276,04                               € 5.061,27

 

Ταμείο 31.12.2007                 Ταμείο 31.12.2008

 

€ 6.925,70                               € 9.140,47

 

Σύνολο                                    Σύνολο

Ενεργητικού                           Παθητικού

 

€ 14.201,74                             € 14.201,74

 

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό του Σωματείου και τον απολογισμό για τη χρήση 2008 και απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

Θέμα δεύτερο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.


Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως αναφέρει στη Συνέλευση ότι η θητεία του Δ.Σ. έληγε κανονικά το Φεβρουάριο του 2010, αλλά ότι τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν να παραιτηθούν από τα αξιώματά τους προκειμένου να εκλεγεί νωρίτερα το νέο Δ.Σ. και να έχει χρονικό ορίζοντα στη χάραξη της πολιτικής στα βασικά θέματα που απασχολούν το σωματείο, όπως η σύναψη συμβάσεων για χορηγίες εθνικής ομάδας, προετοιμασία αγώνα νέων, έκθεσης NATEX κλπ.. Προ της παραιτήσεως των μελών του το Δ.Σ. προκήρυξε έκτακτη Γ.Σ. με πρώτο ζήτημα ημερησίας διατάξεως το παρόν περί διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.. Στο σημείο αυτό τα μέλη του Δ.Σ. κατέθεσαν στον πρόεδρο της Συνελεύσεως τις επιστολές παραίτησης τους. Τα μέλη του Δ.Σ. Μαρίνης και Δημόπουλος είχαν ήδη αποστείλει τις επιστολές παραίτησης τους προ της διεξαγωγής της συνελεύσεως στον Πρόεδρο του Δ.Σ.. Οι μοναδικοί υποψήφιοι για το νέο Δ.Σ. του σωματείου είναι οι κάτωθι:
1. Νίκος Καμπάνης

2. Γιάννης Δεγαΐτας

3. Γιώργος Δούναβης

4. Λάμπρος Δερτιλής

5. Μανώλης Γιάνκος
Υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή ανακηρύχθηκαν οι κάτωθι:
1. Κώστας Μακρής

2. Γιάννης Σιδέρης

3. Δημήτρης Κόλλιας

Μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων εξελέγη από τη Γ.Σ. τριμελής Εφορευτική επιτροπή αποτελούμενη από τους Κώστα Μακρή, Γιάννη Σιδέρη και
Δημήτρη Κόλλια και διενεργήθηκε μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού.
Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή ανακοίνωσε στη Γ.Σ. τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Για το Δ.Σ. οι υποψήφιοι έλαβαν:
1. Νίκος Καμπάνης ψήφους 10

2. Γιάννης Δεγαΐτας ψήφους 10

3. Λάμπρος Δερτιλής ψήφους 10

4. Μανώλης Γιάνκος ψήφους 10

5. Γιώργος Δούναβης ψήφους 10

Για το Δ.Σ. συνεπώς εξελέγησαν οι Νίκος Καμπάνης, Γιάννης Δεγαΐτας, Λάμπρος Δερτιλής, Μανώλης Γιάνκος και Γιώργος Δούναβης.
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή οι υποψήφιοι έλαβαν:
1. Κώστας Μακρής ψήφους 10

2. Γιάννης Σιδέρης ψήφους 10

3. Δημήτρης Κόλλιας ψήφους 10

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν οι Κώστας Μακρής, Γιάννης Σιδέρης και
Δημήτρης Κόλλιας.

Θέμα τρίτο: Απολογισμός Πανελληνίου Πρωταθλήματος 2009

 

Ο πρόεδρος ανέφερε ότι το πρωτάθλημα του 2009 υπήρξε από τα συναρπαστικότερα των τελευταίων χρόνων, με μεγάλη συμμετοχή ικανών αθλητών και πολύ ωραία ψάρια. Μοναδικό δυσάρεστο σημείο υπήρξε η διένεξη μεταξύ Κίτσου και Τσέντα, αλλά το επεισόδιο ήταν μεμονωμένο και θεωρείται λήξαν.

Θέμα τέταρτο: Απολογισμός Ευρωαφρικανικού Πρωταθλήματος 2008

Ο πρόεδρος ανέφερε στη Συνέλευση ότι απαιτήθηκε να ξοδευτούν € 1.300 από το ταμείο του συλλόγου για την αποστολή του ευρωαφρικανικού. Τα χρήματα αυτά διατέθηκαν για το υπέρβαρο των αποσκευών της ομάδας. Βέβαια, τα χρήματα των χορηγών της Ομοσπονδίας δεν μπορούσαν να καλύψουν 5ο ή 6ο άτομο κι έτσι δεν μοιράστηκε το βάρος του εξοπλισμού σε περισσότερους. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι ο έφορος υποβρύχιας δραστηριότητας της Ομοσπονδίας κ. Δήμος Μπουφίδης συνέβαλε οικονομικά στην αποστολή με το ποσόν των € 500 από την τσέπη του. Είναι η πρώτη φορά που παράγοντας της Ομοσπονδίας ανοίγει το προσωπικό του πορτοφόλι για το ψαροτούφεκο και ο Π.Σ.Α.Υ.Κ. τον ευχαρίστησε θερμά. Η αποστολή υπήρξε υποδειγματική δίχως παρατράγουδα και είχε θετική κατάληξη με την αξιοπρεπή εμφάνιση και θέση που κατέλαβαν οι αθλητές μας. Οι λόγοι της μη επίτευξης καλύτερης θέσεως ατομικά και ομαδικά οφείλονται αποκλειστικά στις πολύ κακές συνθήκες ορατότητας και ρευμάτων που επικράτησαν τις ημέρες του αγώνα και στις οποίες οι αθλητές μας δεν μπόρεσαν να αντεπεξέλθουν.

Θέμα πέμπτο: Χορηγίες για την αποστολή της εθνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2009 στο Mali Losinj της Κροατίας.

Ο πρόεδρος της Συνελεύσεως ανακοινώνει στα μέλη ότι έκανε προκαταρκτικές συζητήσεις με την εταιρία «ΑΦΟΙ ΙΩΝΑ Ο.Ε» για την ανανέωση της χορηγίας. Από τις συζητήσεις προέκυψε διάθεση του χορηγού να ανανεώσει, αλλά με μειωμένο ύψος χρηματικού ποσού. Στο σημείο αυτό, ο Δημήτρης Κόλλιας πρότεινε να προστεθεί στις παροχές η προβολή του χορηγού μέσω DVD στο DEEP. Ο πρόεδρος αντέτεινε ότι κάτι τέτοιο έχει οργανωτικές δυσχέρειες και ότι αν δεν πραγματοποιηθεί, ο Σύνδεσμος θα εκτεθεί απέναντι στο χορηγό. Η Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε ότι ο Σύνδεσμος πρέπει να δεσμευτεί για την επί πλέον παροχή προς το χορηγό και ότι τα μέλη είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις υποσχέσεις.

Θέμα έκτο: Αγώνας Νέων 2010

Ο πρόεδρος πληροφορεί τη συνέλευση ότι ο Π.Σ.Α.Υ.Κ. εφέτος θα διοργανώσει το 4ο κατά σειρά Κύπελλο Νέων Υποβρύχιας Αλιείας στις 18 Απριλίου 2010 με πιθανό τόπο διεξαγωγής το Πόρτο Χέλι. Στον αγώνα αυτόν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μόνο με αθλητικό δελτίο Ναυτικού Ομίλου ανά ομάδες των δύο αθλητών, οι οποίοι όμως δεν θα έχουν αγωνισθεί προηγουμένως σε πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Θέμα έβδομο: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2010

Ο πρόεδρος ενημερώνει τη Συνέλευση ότι ο Γλαύκος βρίσκεται προ των πυλών της Ομοσπονδίας και είναι ο μόνος όμιλος που μπορεί να διοργανώσει άρτια το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2010. Ο Γλαύκος δεν θα διοργανώσει φέτος θερινό κύπελλο, και έχει κάθε δυνατότητα να κυνηγήσει χορηγία και να επιτύχει έκδοση αδείας οπουδήποτε στην Ελλάδα. Οι πιθανοί μήνες διεξαγωγής είναι Ιούνιος και Οκτώβριος, καθώς το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2010 θα διεξαχθεί στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου του 2010.

Θέμα όγδοο: Έκθεση NATEX 2010

Ο πρόεδρος αναφέρει στα μέλη ότι η έκθεση NATEX 2010 θα γίνει το Μάρτιο του 2010 και ότι αν ο Σύνδεσμος θέλει να έχει δικό του περίπτερο, θα πρέπει κάποια από τα μέλη να αναλάβουν την εκπόνηση t-shirt και την όλη επιμέλεια του περιπτέρου, καθώς και την έκδοση του ενημερωτικού εντύπου. Τα μέλη Γιώργος Δούναβης και Κώστας Μακρής ανέλαβαν να διεκπεραιώσουν όλες τις εργασίες που απαιτούνται για το περίπτερο του Συνδέσμου στην ανωτέρω έκθεση. Η συνέλευση αποφάσισε επίσης, να μην εκδοθεί ενημερωτικό έντυπο, αν δεν βρεθεί χορηγός να καλύψει το σχετικό κόστος.

Εκτός ημερησίας διατάξεως, ο πρόεδρος ανέφερε στα μέλη ότι η Ομοσπονδία επί της ουσίας αρνείται να συμπράξει στο να περιληφθεί ο Γιάννης Σιδέρης όπως προβλέπει ο νόμος στον ειδικό πίνακα που τηρείται στη ΓΓΑ για τους αθλητές που πέτυχαν εξαιρετικές διακρίσεις. Συγκεκριμένα η Ομοσπονδία αρνείται να εκδόσει τη σχετική βεβαίωση για τη διάκριση του Σιδέρη στο Παγκόσμιο της Βενεζουέλας, καθώς απ’ ότι ανεπισήμως διαρέει, κάτι τέτοιο θα την έφερνε σε δυσμένεια στη ΓΓΑ, η οποία δεν επιθυμεί να χρηματοδοτεί αθλήματα όπως το δικό μας. Η άποψη της Ομοσπονδίας επιβεβαιώνεται από αλληλογραφια του σωματείου του αθλητή με τη ΓΓΑ, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ, παρανόμως αρνείται ότι ο αθλητής δικαιούται να εγγραφεί στον ειδικό πίνακα και να λάβει χρηματική επιβράβευση. Ο αθλητής θα καταφύγει σε όλα τα νόμιμα μέσα για να δικαιωθεί, αλλά το ζήτημα είναι γενικότερου ενδιαφέροντος, αφού για πρώτη φορά μετά από χρόνια μας φέρνει έμμεσα σε σύγκρουση με την Ομοσπονδία και μπορεί να έχει δυσμενείς συνέπειες για όλους μας. Η συνέλευση ομόφωνα δήλωσε πως στηρίζει τις νόμιμες ενέργειες του Γιάννη Σιδέρη και ότι είναι διατεθειμένη να δεχθεί τις συνέπειες που αυτές μπορεί να έχουν στις σχέσεις του Συνδέσμου με την Ομοσπονδία. 

Μή υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, σε αυτό το σημείο ελύθη η συνεδρίαση της Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.                                     Ο Γραμματέας της Γ.Σ.
Νικόλαος Καμπάνης                                      Γιώργος Δούναβης