ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ υπ’ αριθμ. 3 TOY ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Στην Αθήνα και στα γραφεία του σωματείου «ΓΛΑΥΚΟΣ», την Τετάρτη 12 του μηνός Ιουλίου του έτους 2000 στις 6..30 μ.μ. συγκλήθηκε νόμιμα η επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 16 του καταστατικού αυτού.

Σε σύνολο 24 μελών παρέστησαν αυτοπροσώπως τα παρακάτω ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη: 1.Καμπάνης Νίκος, 2. Βλατάκης Εμμανουήλ, 3. Σμυρνιώτης Δημήτρης, 4. Μούκας Λάζαρος, 5. Ιωάννου Γιώργος, 6. Χάλαρης Αναστάσιος, 7. Δερτιλής Λάμπρος, 8. Χρίστης Γεώργιος και 9. Περιστέρης Εμμανουήλ, δηλαδή σύνολικά 9 και επομένως  υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού και η Γ.Σ. προχωρεί στην ημερησία διάταξη.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου Νίκος Καμπάνης αναλαμβάνει χρέη προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και ο Γραμματέας του Δ.Σ. Δημήτρης Σμυρνιώτης, χρέη Γραμματέα.

Πριν εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ο πρόεδρος ανακοινώνει στα μέλη ότι έλαβε πληροφόρηση από τον έφορο Υπο/χιας Δραστηριότητας της Ομοσπονδίας κ. Α. Πάσχο, ότι στη Βουλγαρία πρόκειται να διεξαχθεί διεθνής αγώνας υ/κ με την ονομασία «Αργυρός Αμφορέας»΄, στις 7-10 Σεπτεμβρίου 2000. Κατόπιν επικοινωνίας με τη Βουλγαρική Ομοσπονδία επιβεβαιώθηκε ότι ο αγώνας είναι ανοιχτών συμμετοχών και όχι υποχρεωτικά εθνικών ομάδων. Σε επαφές που έκανε ο πρόεδρος με τα μέλη της εθνικής μας ομάδος, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για συμμετοχή τους στον αγώνα αυτόν και έτσι απευθύνθηκε στα υπόλοιπα μέλη του σωματείου για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στον ανωτέρω αγώνα. Από τα μέλη του σωματείου οι Σάκης Πίκουλας, Λάμπρος Δερτιλής και Τάσος Χάλαρης, δήλωσαν ότι ενδιαφέρονται και ο πρόεδρος ανέλαβε να δρομολογήσει διαδικασία συμμετοχή τους στον ανωτέρω αγώνα, δεδομένου ότι η προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής είχε προ πολλού λήξει (15.6.2000), αλλά από την Ομοσπονδία της Βουλγαρίας τον είχαν ειδοποιήσει ότι θα περίμεναν μέχρι την 15.7.2000 για την ελληνική συμμετοχή. Μετά από σύντομη διαλογική συζήτηση, ο πρόεδρος προχώρησε στην ανακοίνωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα πρώτο: Κανονισμός Πανελληνίου Πρωταθλήματος.

Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως αναφέρει στη Συνέλευση στα πλαίσια των αποφάσεων που είχαν ληφθεί κατά την περίοδο που το σωματείο ήταν υπό σύσταση, ανέλαβε την πρωτοβουλία της εναρμόνισης του υπάρχοντος κανονισμού του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Υ/Κ με τον διεθνή κανονισμό της CMAS (διεθνής ομοσπονδία), με την προσθήκη άρθρου για συνοδό ασφαλείας των αθλητών, ο οποίος θα είναι κατά περίπτωση διοργάνωσης δυνητικός.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ανέγνωσε μεγαλοφώνως όλα τα άρθρα του κανονισμού και διεξήχθη διαλογική συζήτηση σε επί μέρους άρθρα, όπου και διεξήχθη κατά περίπτωση ψηφοφορία για τη διατύπωση του τελικού κειμένου.

Στο άρθρο 4 του κανονισμού περί του ατομικού χαρακτήρα του αγώνα, διεξήχθη ανταλλαγή απόψεων και έγινε ομόφωνα δεκτό ότι ο κανονισμός έπρεπε να προσαρμοσθεί στα διεθνή πρότυπα και να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των δύο αγώνων που υπήρχαν παλαιά. Συνεπώς έγινε ομόφωνα δεκτό, ότι ο αγώνας θα είναι ένας με ατομικό χαρακτήρα, αλλά δύο βαθμολογίες, ατομική και ομαδική.

Στο άρθρο 7 του κανονισμού περί της διάρκειας του αγώνα, το μέλος του σωματείου Μανώλης Περιστέρης, πρότεινε να γίνει αλλαγή της διάρκειας από 2 σε 3 ημέρες. Η άποψη του Μ. Περιστέρη βρήκε συμπαράσταση απ’ όλους τους παρευρισκομένους πλην του προέδρου Ν. Καμπάνη, ο οποίος επεσήμανε πως οργανωτικά θα δημιουργούντο πολλά προβλήματα λόγω του εργασίμου της τρίτης ημέρας, ότι η αύξηση της διάρκειας του αγώνα θα περιόριζε τις συμμετοχές, ενώ και αγωνιστικά το τριήμερο, που μέχρι σήμερα μόνο στη γειτονική Ιταλία είχε εφαρμοσθεί πρόσφατα, δεν φαίνεται να ικανοποίησε τους διαγωνιζομένους. Η πρόταση υπέρ των τριών ημερών αγώνα τέθηκε σε ψηφοφορία και έγινε δεκτή με ψήφους 7 προς 2.

Στο άρθρο 9 περί της ελάχιστης αποστάσεως μεταξύ δύο διαγωνιζομένων αθλητών διξήχθη ζωηρή διαλογική συζήτηση για το εάν αυτή έπρεπε κατά τα διεθνή πρότυπα να καταργηθεί, ή να διατηρηθεί χάριν της αποφυγής επεισοδίων κατά τον αγώνα. Ο πρόεδρος Ν. Καμπάνης πρότεινε να καταργηθεί η απόσταση, αφού η διατήρησή της θα δημιουργούσε τελείως διαφορετικές συνθήκες ανταγωνισμού από αυτές που η εθνική ομάδα θα αντιμετωπίσει σε οποιονδήποτε διεθνή αγώνα αγωνισθεί. Το μέλος Γ. Χρίστης διαφώνησε επισημαίνοντας ότι είναι παράλογο να αναγνωρίζει κανείς τις τράπεζες του αγώνα για να μπορεί να έλθει κάποιος να εκμεταλλευθεί την αναγνώριση αυτή ψαρεύοντας δίπλα σ’ αυτόν που με κόπο βρήκε το μέρος. Το μέλος Μ. Περιστέρης διατύπωσε τη γνώμη ότι είναι θέμα τακτικής να προσπαθήσει κανείς να έχει τέτοια συμπεριφορά στον αγώνα, ώστε να μην υποστεί τέτοιες συνέπειες. Το μέλος Λ. Μούκας διατύπωσε επίσης σοβαρές επιφυλάξεις για την κατάργηση της απόστασης μεταξύ των αθλητών και επεσήμανε ότι θα διμηουργήσει προστριβές. Το μέλος Γ. Ιωάννου δήλωσε ότι πρέπει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα να δημιουργηθούν ίδιες συνθήκες με αυτές που θα αντιμετωπίσει η εθνική ομάδα στους διεθνείς αγώνες και άρα η απόσταση πρέπει να καταργηθεί. Το μέλος Δ. Σμυρνιώτης ανέφερε ότι η κατάργηση της ελάχιστης απόστασης θα συντελέσει στη μείωση του πλεονεκτήματος όσων διαθέτουν γρήγορα σκάφη και παραβιάζουν το όριο των 20 ΝΜ ταχύτητα, καθώς πλέον δεν θα κατοχυρώνεται υπέρ τους όλο το σημείο διεκδίκησης και αυτός που έφθασε δεύτερος επίσης θα επιτρέπεται να ψαρέψει τον ίδιο τόπο. Η πρόταση υπέρ της κατάργησης της απόστασης έγινε δεκτή με ψήφους 6 έναντι 3.

Στο άρθρο 15 διεξήχθη συζήτηση για το ελάχιστο βάρος του ροφού και κατόπιν σχετικής προτάσεως του μέλους Μ. Περιστέρη, αποφασίστηκε με ψήφους 5 έναντι τεσσάρων, να αυξηθεί το ελάχιστο βάρος του ροφού από τρία σε τέσσερα κιλά. Επίσης με ψήφους 5 έναντι 4 απερρίφθη πρόταση του μέλους Μ. Περιστέρη για εισαγωγή ποινών για αλιεύματα κάτω ενός συγκεκριμένου βάρους.

Στο άρθρο 23 διεξήχθη συζήτηση περί των διεθνών αγώνων που θα συμμετέχει η εθνική ομάδα που θα προκύπτει από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. O πρόεδρος Ν. Καμπάνης πρότεινε η εθνική ομάδα να μετέχει σε όλους τους αγώνες του επομένου του Πρωταθλήματος ημερολογιακού έτους. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται «παρεμβάσεις» στην ημερομηνία διεξαγωγής του Πρωταθλήματος (πριν ή μετά από κάποιο διεθνή αγώνα) και δίνεται ο χρόνος στα μέλη της να οργανώσουν άρτια την αποστολή, αφού θα γνωρίζουν από πολύ καιρό ότι θα συμμετάσχουν στο διεθνή αγώνα. Το μέλος  Μ. Περιστέρης διατύπωσε την κάθετη αντίθεσή του με την ανωτέρω πρόταση, αφού όπως επεσήμανε, δεν εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της χώρας μας στο διεθνή αγώνα. Ο Μ. Περιστέρης υποστήριξε ότι είναι αδιανόητο να έχει γίνει νέο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και στον επόμενο διεθνή αγώνα να αγωνισθεί η προηγούμενη Εθνική Ομάδα. Το θέμα έγινε αντικείμενο έντονης συζήτησης μεταξύ των μελών και τελικώς η Συνέλευση έκανε δεκτή την πρόταση του προέδρου με ψήφους 5 έναντι 3 (στο μεταξύ είχε αποχωρήσει το μέλος Τ. Χάλαρης).

Μετά τα ανωτέρω, το κείμενο του κανονισμού στο οποίο κατέληξε η Γ.Σ. και το οποίο θα προταθεί στην Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Α.Τ.Κ. είναι το εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1

Ορισμός

Το πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υποβρυχίου Αλιείας, είναι ο ετήσιος αγώνας στον οποίον Ελληνες αθλητές, από όλους τους ναυτικούς ομίλους, συναγωνίζονται στην υποβρύχια αλιεία σε ορισμένο τόπο και χρόνο. Υποβρύχια αλιεία σημαίνει την έρευνα και σύλληψη ζώντων ειδών ψαριών. Η υποβρύχια αλιεία γίνεται με ελεύθερη κατάδυση βσιζόμενη αποκλειστικά στις φυσικές δυνατότητες και δυνάμεις του αθλητή και με την χρήση ειδικού εξοπλισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 2

Προκύρυξη Αγώνων

Ο αγώνας γίνεται μία φορά σε κάθε ημερολογιακό έτος.

Η ημερομηνίες διεξαγωγής του αγώνα ανακοινώνωνται από την Ομοσπονδία τουλάχιστον έξι μήνες πριν τη διεξαγωγή του ανεξαρτήτως διοργανωτή ομίλου και τόπου διεξαγωγής. Η προκήρυξη του αγώνα πρέπει να είναι:

Α. Ολοκληρωμένος φάκελλος με τον κανονισμό και τον τόπο διεξαγωγής του αγώνα (τράπεζες του αγώνα).

Β. Να έχει φτάσει στους ομίλους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής, για να θεωρηθεί έγκυρος ο αγώνας ως Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Γ. Ο διοργανωτής είναι υποχρεωμένος να έχει λάβει την τελική άδεια από τους αρμόδιους φορείς για τον αγώνα (Νομαρχία, Λιμεναρχείο κ.λπ.).

Δ. Ορίζονται τέσσερις τουλάχιστον αυστηρά συγκεκριμένες σε όρια, τράπεζες αγώνα, που θα χρησιμεύουν η μία την πρώτη ημέρα, η δεύτερη την δεύτερη ημέρα, η τρίτη την τρίτη ημέρα και οι άλλες ως αναπληρωματικές σε περίπτωση κακοκαιρίας. Οι τράπεζες με τoν χαρακτηρισμό τους ως βασικών και αναπληρωματικών, ανακοινώνονται στην προκήρυξη του αγώνα (30 ημέρες τουλάχιστον πριν από τον αγώνα) και με απόλυτα σαφή σημείωση σε ναυτικό χάρτη.

Ε. Περίοδος μέσα στην οποία μπορεί να γίνει ο αγώνας ορίζεται αυστηρά το διάστημα πέντε μηνών από 1η Ιουνίου έως και 30 Οκτωβρίου κάθε έτους.

ΣΤ. Το Πρωτάθλημα ορίζεται με βάση το πρόγραμμα της CMAS, ώστε να μην συμπέσει με διεθνείς αγώνες.

ΑΡΘΡΟ 3

Δηλώσεις Συμμετοχής και επίσκεψη τραπεζών αγώνα

Α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι όμιλοι, Σύλλογοι, Ενώσεις, κ.λπ. που είναι γραμμένοι στη δύναμη της ΕΟΥΔΑΑΤΚ και οι αθλητές τους έχουν αθλητικό δελτίο της ΕΟΥΔΑΑΤΚ. Η δήλωση συμμετοχής τους σε ένα τέτοιο Πρωτάθλημα πρέπει να στέλνεται και να φθάνει στον διοργανωτή Σύλλογο 15 ημέρες τουλάχιστον πριν την έναρξη των Αγώνων. Συμμετέχουν όλοι οι Ναυτικοί Ομιλοι – μέλη της Ομοσπονδίας με μία ομάδα ο κάθε ένας. Κάθε ομάδα έχει αρχηγό και αποτελείται από τρείς βασικούς αθλητές και έναν αναπληρωματικό.

Β. Οι συμμετέχουσες ομάδες θα μπορούν επίσημα να επισκέπτονται τις τράπεζες του αγώνα από την αρχή της 6ης ημέρας έως το τέλος της δεύτερης ημέρας πριν τον αγώνα. Κατά την περίοδο αυτή, η οποία θα είναι η επίσημη περίοδος αναγνώρισης των τραπεζών, ο διοργανωτής όμιλος θα πρέπει να έχει οριοθετήσει τις τράπεζες του αγώνα με τοποθέτηση πλωτήρων στα όριά τους, ώστε αυτές να είναι απολύτως διακριτές για τους επισκεπτόμενους αυτές. Για κανένα λόγο δεν θα μπορούν τα όρια των τραπεζών να τροποποιηθούν μετα την επίσημη σήμανσή τους για την επίσημη περίοδο αναγνώρισης. Η αναγνώριση των τραπεζών απαγορεύεται στους διαγωνιζομένους κατά την παραμονή διεξαγωγής του αγώνα. Από την ημέρα προκήρυξης του αγώνα, οι αθλητές απαγορεύεται να ψαρεύουν μέσα στην τράπεζα, ή να φέρουν ψαροντούφεκα μέσα στο νερό ή να χρησιμοποιούν κάθε τύπου αναπνευστικές συσκευές. Οι παραβαίνοντες τις απαγορεύσεις αυτές δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα. Η αναγνώριση των τραπεζών είναι σε κάθε περίπτωση ελεύθερη και πριν από την έναρξη της επίσημης περιόδου αναγνώρισης.

 

ΑΡΘΡΟ 4

Όροι Συμμετοχής

Α. Ο Πανελλήνιος αγώνας είναι ατομικός. Συμμετέχουν αθλητές ναυτικών ομίλων, με αθλητικό δελτίο της ΕΟΥΔΑΑΤΚ, θεωρημένο πρόσφατα (έως ένα εξάμηνο) από γιατρό. Οι αθλητές είναι άνω των 18 ετών με ελληνική ιθαγένεια.

Β. Κατά τη διεξαγωγή του αγώνα, οι συμμετέχοντες αθλητές θα είναι έως τρείς για κάθε ομάδα. Δεν μπορεί να γίνει αντικατάσταση αθλητή κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μετά το πέρας της πρώτης ή της δεύτερης ημέρας διεξαγωγής, ο αρχηγός κάθε ομάδας μπορεί να αποφασίσει να αντικαταστήσει τον έναν από τους τρείς συμμετέχοντες την πρώτη ημέρα με τον αναπληρωματικό, ο οποίος θα αγωνισθεί τη δεύτερη και τρίτη ή μόνον την τρίτη ημέρα ως μέλος της ομάδας. Σε αυτήν την περίπτωση, και οι τέσσερις αθλητές θα μνημονευθούν στην ατομική βαθμολογία και η  βαθμολογία της ομάδας θα προκύψει από το σύνολο των βαθμών και των τεσσάρων αθλητών. Η ανωτέρω αντικατάσταση θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στον αλυτάρχη των αγώνων μία τουλάχιστον ώρα πριν την έναρξη διεξαγωγής του αγώνα τη δεύτερη ή την τρίτη ημέρα.

Γ. Κάθε αθλητής θα έχει δικό του σκάφος και χειριστή. Κριτές ορίζονται μέλη του διοργανωτή ομίλου και συνοδοί των ομάδων μετά από κλήρωση την κάθε μέρα διεξαγωγής του αγώνα. Σε κάθε σκάφος υπάρχουν έως τρία άτομα μόνο, όχι περισσότερα. Ο κριτής, ο χειριστής και ο αγωνιζόμενος. Χειριστής μπορεί να αναλάβει ο κριτής, αν το ζητήσει ο αρχηγός της ομάδας και συμφωνήσει και ο κριτής.

ΑΡΘΡΟ 5

Εξοπλισμός

Οι αγωνιζόμενοι επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τον κάτωθι εξοπλισμό:

Α. Ένα ή περισσότερα ψαροντούφεκα τα οποία όμως πρέπει να οπλίζουν μόνο με την μυική δύναμη, αυτά μπορούν να είναι αεροβόλα, ελατηρίου ή με λάστιχα. Επίσης εναλλακτικές βέργες, δελφινιέρες, τρίαινες, λάστιχα κ.λπ., πέδιλα μάσκα, ανεπνευστήρα, ζώνη βαρών, βάρη, φακός (για λόγους ασφαλείας) μαχαίρι, προστατευτική στολή υγρού τύπου,. Η χρήση ψαροκρεμάστρας στη ζώνη από τους αθλητές απαγορεύεται, σαν μέτρο ασφαλείας για μπλέξιμο στον βυθό κ.λπ. Επίσης απαγορεύεται η τοποθέτηση του οπλισμένου όπλου στον πλωτήρα και μέσα στο σκάφος.

Β. Είναι υποχρεωτικός ο πλωτήρας για κάθε αθλητή που πρέπει να έχει όγκο – χωρητικότητα τουλάχιστον 5-6 λίτρα και έντονο χρώμα ώστε να είναι ευδιάκριτος. Η σύνδεση του πλωτήρα γίνεται όπου κρίνει ο κάθε αθλητής κάθε στιγμή (στη ζώνη, σε ποντιζόμενο βάρος, στο όπλο κ.λπ.).

Γ. Οι αθλητές είναι υπεύθυνοι για την τήρηση μέτρων ασφαλείας ανάλογων με την προσπάθεια τους στο νερό.

ΑΡΘΡΟ 6

Συγκέντρωση αρχηγών – αθλητών – χειριστών

Την παραμονή των Αγώνων (βάσει της προκήρυξης των αγώνων) πραγματοποιούνται χωριστά ή ταυτόχρονα τα εξής:

Α. Συγκέντρωση αρχηγών ομάδων, όπου κατατίθενται στον Αλυτάρχη οι εξουσιοδοτήσεις, τα αθλητικά δελτία (με πρόσφατη εντός εξαμήνου ιατρική βεβαίωση).

Β. Συγκέντρωση χειριστών σκαφών, κριτών-αρχηγών ομάδων και αυτοδυτών, όπου δίνονται επεξηγήσεις και αναλύονται τα καθήκοντα ενός εκάστου.

Γ. Συγκέντρωση αθλητών όπου αναλύεται ο κανονισμός των αγώνων και δίδονται διευκρινήσεις. Η συγκέντρωση των αθλητών γίνεται πρώτη και λήγει το νωρίτερο δυνατό ώστε να αποχωρήσουν για ξεκούραση.

Δ. Γίνεται ένα, εικοσάλεπτης το πολύ διάρκειας, ενημερωτικό σεμινάριο διάσωσης θύματος υποξίας από συναθλητή και χειρισμών μεταφοράς σε βάρκα και πρώτων βοηθειών, από ειδικευμένα άτομα για όλους τους αθλητές του αγώνα.

ΑΡΘΡ

Διάρκεια του αγώνα

Α. Οι Πανελλήνιοι Αγώνες υποβρυχίου κυνηγιού διαρκούν τρείς (3) ημέρες, με διάρκεια πέντε (5) ώρες ημερησίως.

Β. Ο αγώνας μπορεί να διακοπεί για λόγους ανωτέρας βίας ή ασφαλείας από τον Αλυτάρχη και μόνο. Είναι έγκυρος εφόσον έχουν συνολικά συμπληρωθεί τρεισήμισι (3,5) συνεχόμενες ώρες αγώνα για τουλάχιστον δύο ημέρες. Κατά τη διάρκεια του αγώνα οι αθλητές έχουν το δικαίωμα να αναπαύονται κατά βούληση.

Γ. Αρμόδιος για την τήρηση της ώρας ενάρξεως και λήξεως των αγώνων είναι ο Αλυτάρχης ο οποίος την αναγγέλει με δυνατά ηχητικά σήματα ή αν το κρίνει απαραίτητο και με φωτεινά σήματα.

Δ. Πριν την έναρξη του αγώνα πρέπει όλοι να συγχρονίσουν τα ρολόγια τους. Μετά τη λήξη του αγώνα οι αθλητές απαγορεύεται να καταδυθούν, παρά μόνο για να πάρουν το ψαροντούφεκό τους από το βυθό.

Ε. Κατά τη διάρκεια του αγώνα απαγορεύεται να εισέρχονται στην τράπεζα των αγώνων άτομα που δεν έχουν σχέση με τον αγώνα ή να εξέρχονται από αυτήν οι αθλητές. Αθλητής που θα ψαρέψει εκτός της τράπεζας των αγώνων, μηδενίζεται.

Στ. Με τη λήξη του χρόνου διάρκειας του αγώνα, σε όποιο σημείο της τράπεζας κι αν ευρίσκονται τα σκάφη των αθλητών, οι κριτές σφραγίζουν τους σάκκους αλιευμάτων και αναλαμβάνουν με ευθύνη τους την παράδοση αυτών στην επιτροπή του αγώνα για το ζύγισμα.

ΑΡΘΡΟ 8

Μέτρα Ασφαλείας

Α. Οι αθλητές πρέπει να έχουν αθλητικό δελτίο πρόσφατα θεωρημένο από ιατρό (εντός εξαμήνου), για να γίνουν δεκτοί στον αγώνα. Οι όμιλοι που εκδίδουν το δελτίο, είναι αρμόδιοι για τον πλήρη ιατρικό έλεγχο των αθλητών τους, που στέλνουν στον αγώνα.

Β. Αυτοδύτες ασφαλείας υπάρχουν τουλάχιστον δύο, στο σκάφος του αλυτάρχη ή σε άλλο σκάφος ασφαλείας, με πλήρη εξοπλισμό και με ειδικότητα για βαθειές καταδύσεις.  Αυτοί οφείλουν να είναι έτοιμοι για κατάδυση το γρηγορότερο δυνατόν, αν τους ζητηθεί στην διάρκεια του αγώνα.

Γ. Πρέπει επίσης από πλευράς διοργανωτών, προκειμένου να διεξαχθούν Πανελλήνιοι ή Διεθνείς αγώνες να έχουν ληφθεί τα εξής μέτρα:

 • Να παρευρίσκονται δύο ιατροί.
 • Να ειδοποιείται το πλησιέστερο νοσοκομείο προκειμένου να αντιμετωπισθεί αμέσως οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί.
 • Στην πλησιέστερη παραλία απ’ όπου θα γίνει η αναχώρηση και η συγκέντρωση των αθλητών, θα περιμένει κατά τη διάρκεια των αγώνων νοσοκομειακό αυτοκίνητο, το οποίο σε όλη τη διάρκεια των αγώνων θα είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον Αλυτάρχη.
 • Οι γιατροί του αγώνα βρίσκονται στον αγώνα απαραίτητα στο σκάφος του Αλυτάρχη και έχουν ειδικό εξοπλισμό για πρώτες βοήθειες σε θύμα υποξίας ή επικείμενου πνιγμού, όπως:

Συσκευή παροχής ιατρικού οξυγόνου.

Μάσκες τεχνητής αναπνοής (ABU).

Συσκευή καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης κ.α.

Δ. Ο κριτής και χειριστής του σκάφους ομάδας με τραυματισμένο αθλητή ή θύμα υποξίας, επικειμένου πνιγμού κ.α., οφείλουν να μεταφέρουν αμέσως τον αθλητή στο σκάφος του Αλυτάρχη ή να καλέσουν τάχιστα τον Αλυτάρχη στον τόπο του ατυχήματος, είτε για την διάσωση αθλητή, είτε για την περίθαλψή του από γιατρούς του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 9

Διεξαγωγή

Κατά τη διάρκεια του αγώνα οι αθλητές επιτρέπεται να ποντίζουν τον πλωτήρα τους, εφόσον δεν κινούνται σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 μέτρων από αυτόν.

Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να απέχουν από οποιαδήποτε παρενόχληση, με οποιοδήποτε τρόπο, άλλου αθλητή. Σε περίπτωση ορατότητας κατώτερης των 4 μέτρων, απαγορεύεται στους διαγωνιζόμενους να πλησιάζουν μεταξύ τους σε απόσταση μικρότερη των 10 μ.

Απαγορεύεται η ανταλλαγή αλιευμάτων καθώς και οποιαδήποτε συνεργασία μεταξύ των αθλητών.

Απαγορεύεται με ποινή αποκλεισμού, η παράδοση στον κριτή αλιευμάτων που δεν ήταν  κατά τη σύλληψη ελεύθερα ή ήταν νεκρά ή αλιευμάτων που συνελήφθησαν με μη εγκεκριμένο εξοπλισμό.

 

ΑΡΘΡΟ 10

Σκάφη Αθλητών

Α. Οι αθλητές των ομάδων μετέχουν με δικά τους σκάφη και δικούς τους χειριστές

Ο διοργανωτής, αν το κρίνει δυνατόν, μπορεί να διαθέσει σκάφος σε αθλητή που θα μείνει από μηχανή ή άλλη βλάβη χωρίς σκάφος στον αγώνα. Ο διοργανωτής δηλώνει την προηγούμενη μέρα πόσα σκάφη μπορεί να διαθέσει σε αθλητές που θα μείνουν εκτάκτως από σκάφη.

Β. Επιτρέπεται εξαιρετικά στην περίπτωση μηχανικής ή άλλης βλάβης σκάφους, η ρυμούλκισή του από σκάφος άλλου αθλητή, της ίδιας όμως ομάδος. Η ρυμούλκιση σκάφους άλλης ομάδος απαγορεύεται.

Γ. Σε κάθε σκάφος αθλητή πρέπει να υπάρχουν φωτοβολίδες, καπνογόνα, σημαιάκι κόκκινο (κινδύνου) και κόρνα (σπρεϊ απλή).

Δ. Επιβαίνοντες εκτός από τον αθλητή θα είναι ο κριτής και ο χειριστής του σκάφους (μπορεί να είναι το ίδιο άτομο). Ο κριτής είναι υπεύθυνος να επιβλέπει ώστε ο αθλητής να αγωνίζεται στα πλαίσια του κανονισμού και να παραλαμβάνει τα ψάρια που θα του δίνει ο αθλητής. Κάθε σκάφος αθλητή πριν την έναρξη του αγώνα πρέπει να ελεγχθεί από τον κριτή, ως προς την παρουσία συσκευών αέρα, βαθύμετρου, GPS, SCOOTER, αλιευμάτων κ.λπ. με την ποινή ακύρωσης του αθλητή αν βρεθούν ανάλογα ευρήματα.

Ε. Τα σκάφη απαγορεύεται με ποινή ακύρωσης του αθλητή τον οποίον μεταφέρουν να παρεμποδίζουν την προσπάθεια των άλλων αθλητών.

ΣΤ. Ο κριτής παραλαμβάνει τα ψάρια αμέσως από τον αθλητή. Ο κριτής συμπληρώνει στο μπλοκάκι του τον αριθμό κομματιών, την ώρα σύλληψης-παραλαβής τους, το είδος των ψαριών και χοντρικά το βάρος τους (κατά οπτική προσέγγιση). Τοποθετεί πάντα τα ψάρια στον ειδικό σάκκο που χειρίζεται μόνο ο ίδιος, πάνω στο σκάφος. Στο τέλος του αγώνα παραδίδει το μπλοκ σημειώσεων και τον σάκκο των ψαριών με τον αριθμό του αθλητή, στον Αλυτάρχη.

Ζ. Κάθε σκάφος αθλητή πλην του αριθμού που φέρει και των σωστικών που διαθέτει, πρέπει να εφοδιάζεται προαιρετικά από τον διοργανωτή σύλλογο με καύσιμα και φαγώσιμα για τους αθλητές και προσωπικό ασφαλείας του σκάφους (εμφιαλωμένο νερό, χυμούς, φρυγανιές, μπισκότα, ζαχαρούχο γάλα, καφέ, κύβους ζάχαρης).

Η. Ασχέτως ιπποδυνάμεως απαγορεύεται σε οποιοδήποτε σκάφος να αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 20 Ν.Μ./ΩΡΑ μέσα στην τράπεζα δια λόγους ασφαλείας και ομαλής διεξαγωγής του αγώνα (με εξαίρεση τα έκτακτα περιστατικά).

 

ΑΡΘΡΟ 11

Σκάφη Ασφαλείας

Α. Τα σκάφη ασφαλείας του αγώνα είναι τουλάχιστον τέσσερα συν το σκάφος του Αλυτάρχη.

Β. Ολα τα σκάφη Ασφαλείας πρέπει υποχρεωτικά να είναι εφοδιασμένα με ασύρματο V.H.F. (φορητό ή σταθερής βάσης) ή/και κινητά τηλέφωνα για να επικοινωνούν συνεχώς με το σκάφος του Αλυτάρχη.

Γ. Τα σκάφη του Αλυτάρχη και των Ιατρών του αγώνα πρέπει επίσης να είναι εφοδιασμένα V.H.F. ή/και κινητά τηλέφωνα και όλοι πρέπει να είναι συντονισμένοι σε κανάλι που θα ορίσει το τοπικό Λιμεναρχείο.

Δ. Σε κάθε σκάφος ασφαλείας επιβαίνουν, ο χειριστής του σκάφους, ένας κριτής-παρατηρητής και ένας αυτοδύτης ασφαλείας με γνώσεις των τεχνικών διάσωσης και πρώτων βοηθειών. Μπορεί επίσης να επιβαίνει από ένας γιατρός.  Στο σκάφος του Αλυτάρχη, επιβαίνουν υποχρεωτικά ο γιατρός του αγώνα και οι δύτες διάσωσης.

ΑΡΘΡΟ 12

Σκάφος Ιατρών και Ιατρική Περίθαλψη Στεριάς

Α. Ο επικεφαλής ιατρός βρίσκεται στο σκάφος του Αλυτάρχη. Αυτό το σκάφος περιπολεί συνεχώς την τράπεζα ή βρίσκεται στο κέντρο της. Είναι εφοδιασμένο με όλο το απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό που ενδείκνυται σε τέτοιου είδους αγώνες για πρώτες βοήθειες (φροντίδα των ιατρών και του διοργανωτή του αγώνα).

Β. Κατά τη διάρκεια των αγώνων, πρέπει το πλησιέστερο νοσοκομείο να ειδοποιείται για να αντιμετωπισθεί αμέσως οτιδήποτε ήθελε συμβεί.

Γ. Σε συγκεκριμένο σημείο της στεριάς πρέπει να παραμένει σε ετοιμότητα νοσοκομειακό αυτοκίνητο το οποίο να βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Αλυτάρχη.

ΑΡΘΡΟ 13

Αλυτάρχης και Επιτροπή

Ο Αλυτάρχης και τα άτομα της επιτροπής, είναι οι υπεύθυνοι για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και της τήρησης των κανονισμών. Είναι οι πρώτοι αρμόδιοι για οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να παρθεί σε όλη την διαδικασία των αγώνων και οι αποφάσεις τους είναι ισχυρές και δεν επιδέχονται μετατροπής ή ενστάσεως. Σε αυτούς και μόνον, δίνουν αναφορά τα σκάφη εποπτείας και ασφαλείας και με αυτούς και μόνο έρχεται σε συνεννόηση το σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

ΑΡΘΡΟ 14

Φωτογράφοι – Δημοσιογράφοι

Α. Φωτογράφοι, κινηματογραφιστές και δημοσιογράφοι μπορούν να καλύψουν τον αγώνα εφ’ όσον έχουν πάρει προηγουμένως γραπτή άδεια από τον αλυτάρχη, στη βάρκα τους δε απογορεύεται να έχουν ψαροντούφεκο ή αναπνευστική συσκευή.

Β. Η βάρκα των δημοσιογράφων κ.λπ. πρέπει να φέρνει διακριτική κίτρινη σημαία.

Γ. Οι φωτογράφοι και οι δημοσιογράφοι δεν επιτρέπεται να παρενοχλούν τους αθλητές είτε με τον θόρυβο που προκαλεί η εξωλέμβια μηχανή είτε φωτογραφίζοντάς τους την ώρα του αγώνα. Οι δημοσιογράφοι πλησιάζουν αργά μόνο με τα κουπιά τους πρώτα το σκάφος της ομάδας, όπου ο χειριστής αφού ρωτήσει του αθλητές, μπορεί να δώσει άδεια προσέγγισης στους δημοσιογράφους για φωτογράφηση των αθλητών κ.λ.π.

Δ. Οι υποβρύχιες λήψεις θα γίνονται μόνο με την συναίνεση των αθλητών.

Ε. Οι εκπρόσωποι του τύπου απαγορεύεται να έχουν στα σκάφη τους ψαροντούφεκα ή αναπνευστική συσκευή.

ΣΤ. Οσοι από τους εκπροσώπους του τύπου παρεμποδίζουν τους αθλητές ή την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων αποβάλλονται με εντολή του Αλυτάρχη από την Λιμενική Αστυνομία.

ΑΡΘΡΟ 15

Ζύγισμα και Βαθμολογία Αλιευμάτων – Αλιεύματα

Α. Η σειρά με την οποία γίνεται το ζύγισμα των ομάδων κληρώνεται. Αυτή η σειρά αναστρέφεται τη δεύτερη ημέρα. Οι κριτές των σκαφών πρέπει να είναι παρόντες κατά το ζύγισμα.

Β. Οι βαθμοί δίνονται κατά τον εξής τρόπο:

 • Ενας (1) βαθμός για κάθε γραμμάριο έγκυρου αλιεύματος.
 • Το ελάχιστο βάρος αλιεύματος είναι τα 500 γραμμάρια.
 • Ο κριτής κάθε σκάφους, σημειώνει στο μπλοκ του ώρα αλίευσης, είδος και βάρος κατά προσέγγιση κάθε ψαριού και δίνει τη λίστα στον Αλυτάρχη με την λήξη του αγώνα.  Επίσης σφραγίζει τον σάκο και τον παραδίδει στο σκάφος του Αλυτάρχη ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή μεταφορά όλων των σάκων στον τόπο ζύγισης.
 • Το μέγιστο βάρος αλιεύματος που βαθμολογείται είναι τα 10 κιλά.
 • Ελάχιστο βάρος ροφού τα 4 κιλά και της σφυρίδας, πίγγας, στήρας, σφυριδόβλαχου τα 2 κιλά.
 • Δεν υπολογίζονται άλλα είδη εκτός από ψάρια. Δεν επιτρέπεται με ποινή ακύρωσης της ομάδας, να χτυπηθούν σμέρνες, μουγγριά, πεσκανδρίτσες, δράκαινες, σελάχια και καρχαριοειδή. Είναι δυνατόν η Ομοσπονδία σε συνεργασία με τον διοργανωτή Όμιλο να προσθέσει και άλλα είδη σε αυτά που απαγορεύεται να αλιευθούν στον αγώνα ανάλογα με την περίοδο και τον τόπο διεξαγωγής του. Μια τέτοια προσθήκη θα πρέπει να περιλαμβάνεται οπωσδήποτε στο φάκελλο προκήρυξης του αγώνα, άλλως είναι ανίσχυρη.
 • Το πριμ κάθε κομματιού είναι 500 βαθμοί.

Γ. Κατά το ζύγισμα τουλάχιστον δύο μέλη της Επιτροπής Αγώνα καταγράφουν τα αποτελέσματα σε διπλότυπα μπλοκ και στο τέλος του ζυγίσματος κάθε ομάδας (τριών ή τεσσάρων αθλητών της ίδιας ομάδας), παραδίδουν στον αρχηγό της αντίγραφο του αποτελέσματος. Ο αρχηγός της ομάδας υπογράφει το αποτέλεσμα του ζυγίσματος της ομάδας του κατά την παραλαβή του αντιγράφου.

Δ. Ένας αθλητής ακυρώνεται αμέσως (αποκλείεται) από τον αγώνα, εφ’ όσον ψάρι ή ψάρια τους:

 • Κριθούν από την πλειοψηφία της επιτροπής αγώνα ως αλλοιωμένα, δηλαδή με σαφέστατες ενδείξεις αλλοίωσης όπως: άσπρα ή λίγο ροζ βράγχια, έντονη μυρωδιά αποσύνθεσης, απουσία ορατής αιμάτωσης στο κρέας κ.λπ.
 • Κριθεί ότι δόλια τους προστέθηκε βάρος όπως με μολύβια, πέτρες κ.λπ.

Δ. Οι αθλητές των ομάδων είναι υπεύθυνοι για την καλή συντήρηση των ψαριών τους ώστε να αποκλείεται πιθανή αλλοίωση τους, πριν την λήξη του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 16

Ατομική Βαθμολογία

Το σύνολο των βαθμών και των τριών ημερών δίνει την τελική βαθμολογία του κάθε αθλητή. Νικητής είναι αυτός που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο αθλητών, νικητής στην σειρά αναδεικνύεται ο αθλητής που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό αλιευμάτων. Εάν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, νικητής είναι αυτός που συνέλαβε το μεγαλύτερο ψάρι.

ΑΡΘΡΟ 17

Ομαδική Βαθμολογία

Το σύνολο των βαθμών και των δύο ημερών δίνει την τελική βαθμολογία του κάθε Ομίλου. Βαθμολογούνται Όμιλοι που αγωνίστηκαν ακόμη και με λιγότερους από τρείς αθλητές (ακόμη και με έναν). Νικητής είναι ο Όμιλος που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο αθλητών, νικητής στην σειρά αναδεικνύεται ο Όμιλος που οι αθλητές του συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό αλιευμάτων. Εάν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, νικητής είναι ο Όμιλος, που αθλητής του συνέλαβε το μεγαλύτερο ψάρι.

ΑΡΘΡΟ 18

Επιτροπή Αγώνα και Ενστάσεων

Η επιτροπή αυτή σαν σκοπό έχει να κατατάξει τις ομάδες σύμφωνα με την βαθμολογία τους (είναι παρούσα κατά την διάρκεια της ζύγισης και υπεύθυνη) και να κρίνει και να αποφασίσει για τυχόν ενστάσεις.

Την επιτροπή αποτελούν ο Αλυτάρχης ως πρόεδρος και 4 μέλη τα οποία επιλέγονται δια κληρώσεως από τους (γραπτά εξουσιοδοτημένους) συνοδούς των ομάδων.

ΑΡΘΡΟ 19

Ενστάσεις

Οι ενστάσεις καταθέτονται ΓΡΑΠΤΩΣ στον αλυτάρχη πρίν από την έναρξη του ζυγίσματος των αλιευμάτων και όταν αφορούν το ζύγισμα, μέχρι και μισή ώρα μετά την λήξη του την κάθε ημέρα και συνοδεύονται με χρηματικό παράβολο 10.000 δρχ. που επιστρέφεται στον ενιστάμενο Σύλλογο σε περίπτωση δικαίωσης, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της ΕΟΥΔΑΑΤΚ.

ΑΡΘΡΟ 20

 Γενικοί Κανονισμοί

Α. Οποιαδήποτε πράξη αντιαθλητική ή αντίθετη με τους κανονισμούς επιφέρει την ακύρωση του αθλητή.

Β. Απαγορεύεται η χρήση χημικών ουσιών ή χόρτων (φλόμος) κατά τη διάρκεια των αγώνων με ποινή αποκλεισμού.

Γ. Απαγορεύεται στους αθλητές να κάνουν χρήση οινοπνευματωδών ποτών, ντόπινγκ ή διεγερτικών φαρμάκων την προηγούμενη ημέρα των αγώνων καθώς και τις δύο ημέρες που διαρκούν οι αγώνες, με ποινή αποκλεισμού.

Δ. Τα ψαροντούφεκα απαγορεύεται να είναι οπλισμένα μέσα στην βάρκα ή να οπλίζονται έξω από τη θάλασσα.

Ε. Τα αλιεύματα της πρώτης ημέρας απαγορεύεται να επιστραφούν στους αθλητές παρά μόνο με τη λήξη και της δεύτερης ημέρας του αγώνα. Τα αλιεύματα φυλάσσονται με ευθύνη του διοργανωτή.

ΣΤ. Για τη διάθεση των αλιευμάτων αποφασίζει η οργανωτική επιτροπή μετά τη συγκέντρωση των αθλητών και των εκπροσώπων την προηγούμενη ημέρα αγώνων.

Ζ. Η απόφαση της επιτροπής αγώνων επί των αποτελεσμάτων είναι τελεσίδικη και καμμία άλλη προσφυγή δεν μπορεί να γίνει.

Η. Απαγορεύεται στη διάρκεια του αγώνα ένας αθλητής, μέσα στο νερό, να κρατηθεί απ’ ευθείας ή με σχοινί από σκάφος που κινείται.

Θ. Απαγορεύεται η χρήση βαθύμετρου στη διάρκεια του αγώνα, επίσης η χρήση GPS, SCOOTER κ.λπ. Επιτρέπεται το βαθύμετρο χειρός των αθλητών μέσα στο νερό, οι πυξίδες και τα κυάλια.

ΑΡΘΡΟ 21

Ευθύνες

Η ΕΟΥΔΑΑΤΚ, ο διοργανωτής όμιλος, ο Αλυτάρχης καθώς και τα μέλη της επιτροπής ουδεμία ευθύνη έχουν για φθορές που τυχόν επέλθουν στο υλικό των διαγωνιζομένων ή οιασδήποτε φύσεως ατύχημα ήθελε συμβεί στους αθλητές ή τους συμμετέχοντες στους αγώνες για το λόγο ότι οι δηλώσαντες συμμετοχή στους αγώνες αναγνωρίζουν και αναλαμβάνουν όλους τους κινδύνους που περικλείει κάθε αθλητική εκδήλωση και ιδιαίτερα αυτές που έχουν σχέση με την υποβρύχια δραστηριότητα.

ΑΡΘΡΟ 22

Δύτης Ασφαλείας

Στην προκήρυξη του αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος είναι δυνατόν να περιλαμβάνεται διάταξη που να προβλέπει την υποχρεωτική συμμετοχή δυτών ασφαλείας για τους διαγωνιζομένους. Την απόφαση για τη συμμετοχή των δυτών ασφαλείας λαμβάνει η ΕΟΥΔΑΑΤΚ μετά από συμβουλευτική γνωμοδότηση του διοργανωτή Ομίλου. Εφ’ όσον προβλεφθεί υποχρεωτική συμμετοχή δυτών ασφαλείας ισχύουν τα κάτωθι:

Α. Κάθε Όμιλος οφείλει να παρουσιάσει κατά τη συγκέντρωση των αρχηγών των ομάδων την παραμονή του αγώνα τόσους δύτες ασφαλείας, όσοι και οι αθλητές του που θα συμμετάσχουν στον αγώνα.

Β. Οι δύτες ασφαλείας πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και να γνωρίζουν άριστα την τεχνική της ελέυθερης κατάδυσης.

Γ. Με ορισμό από την Επιτροπή του Αγώνα, κάθε δύτης ασφαλείας θα αντιστοιχεί σε κάποιον αθλητή διαφορετικού Ομίλου από αυτόν που τον δήλωσε.

Δ. Κατά τη διάρκεια του αγώνα κάθε αθλητής συνοδεύεται μέσα στο νερό, από το δύτη ασφαλείας που του όρισαν, ο οποίος βρίσκεται συνεχώς μαζί του στην επιφάνεια και απαγορεύεται να καταδύεται, εκτός εάν υφίσταται περίπτωση κινδύνου του αθλητή.

Ε. Ο δύτης ασφαλείας φέρει σήμα στην πλάτη πάνω από την στολή του και δεν έχει δικαίωμα να βοηθάει τον αθλητή με οποιονδήποτε τρόπο, με ποινή ακύρωσης εκείνη την ημέρα.

ΑΡΘΡΟ 23

Ανάδειξη Πρωταθλητών και Συγκρότηση Εθνικής Ομάδας

Α. Οι πρώτοι έξι αθλητές της ατομικής βαθμολογίας του αγώνα, αποτελούν την εθνική ομάδα (3 αθλητές και 3 αναπληρωματικοί τους). Η εθνική ομάδα που θα προκύπτει από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θα αποστέλλεται στους διεθνείς αγώνες που θα επιλέξει η Ομοσπονδία, από την 1 Ιανουαρίου έως την 31 Δεκεμβρίου του επομένου της διεξαγωγής του Πρωταθλήματος ημερολογιακού έτους. Κατά τις αποστολές της εθνικής ομάδας στο εξωτερικό, αν η Ομοσπονδία δεν ορίσει αρχηγό αποστολής, ο οποίος να είναι γνώστης τεχνικών θεμάτων υποβρυχίου κυνηγίου, οι αθλητές που μετέχουν της αποστολής εκλέγουν μεταξύ τους κάποιον ως αρχηγό. Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας είναι αρμόδιος ενώπιον της οργανωτικής επιτροπής του διεθνή αγώνα που αυτή μετέχει, για όλες τις αποφάσεις που αφορούν τεχνικά θέματα, αντικατάσταση αθλητή στον αγώνα, υποβολή ενστάσεων και υπογραφή των αποτελεσμάτων του αγώνα. Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας θα είναι επίσης υπεύθυνος για την οργάνωση της προετοιμασίας της ομάδας για τον αγώνα, την κατανομή των διαθεσίμων σκαφών αναγνώρισης τραπεζών καθώς και τυχόν χειριστών ανάμεσα στους αθλητές της ομάδας.

Θέμα δεύτερο: Χορηγοί Εθνικής Ομάδας και Πανελληνίου Πρωταθλήματος.

Ο πρόεδρος της Συνελεύσεως ανακοινώνει στα μέλη ότι έκανε προκαταρκτικές συζητήσεις με τις εταιρίες APNEA, Θ. Ιωνάς Ο.Ε. (mares) και DEMKA για χορηγίες των αποστολών της εθνικής ομάδας και ιδιαίτερα για τη φετεινή αποστολή αυτής στην Ταϊτή. Επίσης έγινε μία συνάντηση με την εταιρία προώθησης προϊόντων F-NET για να διερευνηθεί η δυνατότητα του αθλήματος να προσελκύσει εύρωστους οικονομικά χορηγούς έξω από το στενό χώρο του καταδυτικού εξοπλισμού.

 Οι πρώτες δύο εταιρίες δεν έδειξαν ζωηρό ενδιαφέρον, αφού επεσήμαναν ότι το κόστος επένδυσης είναι τεράστιο σχετικά με την προβολή που θα μπορούσε να τους προσφέρει η διαφήμιση μέσω της εθνικής ομάδος. Η εταιρία DEMKA αντιθέτως, έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον να χρηματοδοτήσει την αποστολή, ζήτησε όμως να έχει την αποκλειστική προβολή του εξοπλισμού της μέσω της εθνικής.

Η επικοινωνιακή εταιρία F-NET επεσήμανε ότι για να εξευρεθούν χορηγοί που θα επενδύσουν στο αθλητικό υποβρύχιο κυνήγι είναι απαραίτητο να γίνει μια προεργασία που αφορά εκπόνηση φακέλλου με την ταυτότητα του σπορ και τις δυνατότητες που παρέχει και παράλληλη προσπάθεια δημοσιοποιήσεώς του σε μέσα που ενδιαφέρουν χορηγούς, όπως η TV, περιοδικά ποικίλης ύλης με ευρεία κυκλοφορία κ.τ.λ. Η εταιρία αυτή υποσχέθηκε να επανέλθει με συγκεκριμένη πρόταση, την οποία θα εξετάσει το Δ.Σ. του Π.Σ.Α.Υ.Κ.

Ο πρόεδρος πρότεινε στη Γ.Σ. να εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. να ξανασυζητήσει με την εταιρία DEMKA την προοπτική χορηγίας της αποστολής της εθνικής ομάδας στην Ταϊτή, στη βάση που ετέθη από αυτή, και εάν οι συζητήσεις αποφέρουν αποτέλεσμα να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίον μπορεί τεχνικά να υλοποιηθεί αυτή η χορηγία (μέσω ΠΣΑΥΚ ή της Ομοσπονδίας).

Μετά από διαλογική συζήτηση η Γ.Σ. ομόφωνα ενέκρινε την πρόταση του προέδρου.

Θέμα τρίτο: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υ/Κ 2000.

Ο πρόεδρος της Συνέλευσης ενημέρωσε τα μέλη ότι από ασαφείς πληροφορίες που διαδίδονται, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υ/Κ 2000, θα διξαχεί περί το τέλος Σεπτεμβρίου 2000 στην Αττική με συνδιοργανωτές ομίλους το Λαύριο και τον Κέκρωπα.

Το μέλος Λ. Δερτιλής, του Ν.Ο. Λαυρίου, ανακοίνωσε ότι ο ομιλός του είχε ζητήσει να αναλάβει τη διοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, αλλά στη συνέχεια εμφανίσθηκε ο Κέκρωπας (διοργανωτής του Πανελληνίου Πρωταθλήματος 1998), ο οποίος ζήτησε να συνδιοργανώσει με το Ν.Ο. Λαυρίου τον αγώνα. Ο Ν.Ο. Λαυρίου φαίνεται να μην έχει κάνει δεκτή αυτή την πρόταση και η διοργάνωση φαίνεται να βαδίζει και πάλι προς τον Κέκρωπα. Ωστόσο κανείς από τα μέλη δεν είχε υπ’ όψιν του αν υπάρχει συγκεκριμένη απόφαση της Ομοσπονδίας που να αναθέτει τη διοργάνωση του Παν. Πρωταθλήματος σε κάποιο Ν. Ο..

Μετά από πρόταση του προέδρου, η Γ.Σ. εξουσιοδότησε ομόφωνα το Δ.Σ. να επικοινωνήσει με την αρμόδια επιτροπή της ομοσπονδίας για να της μεταφέρει τις προτάσεις του Π.Σ.Α.Υ.Κ. για το νέο κανονισμό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και να πληροφορηθεί την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής του Πανελληνίου Πρωταθλήματος 2000.

Μή υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, σε αυτό το σημείο ελύθη η συνεδρίασης της Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.                           Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

Νικόλαος Καμπάνης                            Δημήτρης Σμυρνιώτης.