naok

 

 

 

 

 

ΛΙΜΑΝΙ ΑΛΙΠΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ, 26 και 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Η Ελληνική Ομοσπονδία Υποβρύχιας Δραστηριότητας και Αθλητικής
Αλιείας(Ε.Ο.Υ.Δ.Α.) και ο Ν.AO.K. διοργανώνουν το 44ο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Υποβρύχιας Αλιείας(με ψαροτούφεκο Π.Δ. 373-1985). Στις 26 και 27
Απριλίου (Σάββατο και Κυριακή αντίστοιχα), θα διεξαχθεί η κατηγορία του
Ατομικού, σε θαλάσσια περιοχή της Κέρκυρας.

1) Ως τράπεζες του αγώνα στην κατηγορία του Ατομικού,  ορίζονται:

Τράπεζα Νο 1:

Α: Βόρειο άκρο στην περιοχή «Νύφης Λιθάρια»  (N39°34.940′ – E19°48.490′).

Β: Νότιο άκρο στις βραχονησίδες Πεντανήσια (N39°29.430′ – E19°50.380′).
Τράπεζα Νο 2:

Α: Βόρειο άκρο στις βραχονησίδες Πεντανήσια (N39°29.430′ – E19°50.380′).

Β: Νότιο άκρο στις βραχονησίδες Λαγούδια (N39°24.900′ – E19°54.850′).
2) Ως εναλλακτικές τράπεζες ορίζονται οι περιοχές:

 

Σε περίπτωση έντονων νότιων ανέμων, η θαλάσσια περιοχή στην ευρύτερη περιοχή του υφάλου Αστρακερή  (Αρχή N39°48.340′ – E19°48.250′, Τέλος N39°48.280’’ – E19°40.370′).

 

Σε περίπτωση Βορειοδυτικών/Δυτικών ανέμων, η θαλάσσια περιοχή από Δασσιά έως Κουλούρα στα ανατολικά του νησιού (Αρχή N39°44.070′ – E19°56.160′, Τέλος N39°40.480′ – E19°51.080′)

3) ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΑ:

Πρώτη μέρα 9.00 π.μ. – 2 μ.μ.

Δεύτερη μέρα 9.00 π.μ. – 2 μ.μ.

 

Τα σημεία έναρξης του αγώνα θα ανακοινωθούν την παραμονή του αγώνα Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 στη συγκέντρωση αθλητών και διοργανωτών.

4) Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέψουν την ομαλή διεξαγωγή
του αγώνα στις ανωτέρω περιοχές, αυτός θα μετατεθεί σε άλλη ημερομηνία μετά
από απόφαση της επιτροπής αγώνα.

5) Ορίζεται παράβολο συμμετοχής €30 για κάθε αθλητή.

6) Επισυνάπτεται ο κανονισμός, βάσει του οποίου ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια
του αγώνα.

7) Δικαίωμα συμμετοχής από κάθε όμιλο έχουν έως έξι(6) αθλητές και ένας(1)
αναπληρωματικός.

8) Ο αγώνας προϋποθέτει τη χρήση σκάφους και την παρουσία δύτη ασφαλείας, ο
οποίος θα είναι και ο κριτής του αθλητή. Για την έγκυρη συμμετοχή κάθε
αθλητή του στο Πρωτάθλημα, ο κάθε ναυτικός όμιλος πρέπει να δηλώσει
αντίστοιχους δύτες ασφαλείας.

9) Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως 13 Απριλίου 2014.  Τα
πιστοποιητικά που απαιτούνται(υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένο αθλητικό δελτίο),
αναφέρονται στο άρθρο 1.3 και 3.1 του κανονισμού.  Συμμετοχές πέραν της
παραπάνω ημερομηνίας, θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συμφωνίας του
διοργανωτή.

10) Απαγορεύεται η επίσκεψη της τράπεζας του Ατομικού την Παρασκευή 25
Απριλίου 2014.

11) Ο διοργανωτής, ο Αλυτάρχης, καθώς και τα μέλη της επιτροπής, ουδεμία
ευθύνη φέρουν για τυχόν βλάβες, ζημιές και ατυχήματα, που θα μπορούσαν να
συμβούν στους διαγωνιζόμενους κατά τη διάρκεια των αγώνων, καθώς και οι
συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αναλαμβάνουν όλους τους κινδύνους που
περικλείει κάθε αθλητική εκδήλωση και ιδιαίτερα αυτές που έχουν σχέση με την
υποβρύχια δραστηριότητα.

12) Ο κανονισμός επιτρέπει τη χρήση GPS και βυθομέτρου.

13) Το ελάχιστο επιτρεπόμενο βάρος αλιεύματος, κατά παρέκκλιση του άρθρου 14
του κανονισμού, είναι τα 400 γραμμάρια. Αντίστοιχο, δηλαδή 400 πόντοι, θα
είναι και το πριμ για κάθε έγκυρο αλίευμα. Επίσης, θα επιτρέπεται να
αλιευθούν και έως τρία μουγκριά ή/και σμέρνες (μέγιστος μικτός αριθμός τα 3
ψάρια) ανά ημέρα ανά αθλητή με ελάχιστο μετρήσιμο βάρος τα 2 κιλά και ποινή
για ψάρια κάτω των 2/3 του επιτρεπόμενου βάρους τους 400 πόντους. Οι πόντοι
που θα λαμβάνουν τα ανωτέρω αλιεύματα θα είναι 800 εφόσον είναι έγκυρα,
ανεξαρτήτως βάρους και δεν θα δικαιούνται πριμ για κάθε έγκυρο αλίευμα, παρά
μόνον πριμ είδους. Εφόσον υπάρχουν και τα δύο είδη (σμέρνα – μουγκρί) και τα
δύο θα λαμβάνουν το πριμ είδους.

14) Οι χειριστές  σκαφών υποχρεούνται να έχουν όλα τα απαραίτητα και νόμιμα
έγγραφα του σκάφους(δίπλωμα, ασφάλεια κλπ.).

15) Επισημαίνεται ότι, βάσει αποφάσεως της Ε.Ο.Υ.Δ.Α., η προσεχής αποστολή
της εθνικής ομάδας στους διεθνείς αγώνες του εξωτερικού, θα προκύψει βάσει
ειδικής γνωμοδοτήσεως της τετραμελούς επιτροπής εκλεκτόρων που έχει
συγκροτήσει η Ομοσπονδία.

16) Απαγορεύεται η αλίευση του ερυθρού τόνου.

17) Συμπληρωματικά προς τον κανονισμό του Πρωταθλήματος, ισχύουν πάντα οι
διατάξεις του Π.Δ. 373/1985, όπως ισχύει για την αθλητική αλιεία. Η κύρωση
για παραβίαση των διατάξεων του Π.Δ. 373/1985, θα είναι ακύρωση του αθλητή.

18) Τα αλιεύματα του αγώνα θα παραδοθούν ως δωρεά στην ανθρωπιστική οργάνωση «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

 

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α    Α Γ Ω Ν Α

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2014

Ώρα 18:00      ΕΔΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ: Εγκαταστάσεις ΝΑΟΚ

*        Συγκέντρωση αθλητών, διοργανωτών κλπ.

*        Κατάθεση πιστοποιητικών συμμετοχής

*        Ενημέρωση των αθλητών από τους διοργανωτές

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ώρα 8:00         Απόπλους σκαφών από το λιμάνι Αλίπα Παλαιοκαστρίτσα

Ώρα 9:00         Έναρξη του αγώνα της πρώτης μέρας

Ώρα 14:00       Λήξη αγώνα

Ώρα 17:30       Ζύγισμα αλιευμάτων και υπολογισμός βαθμολογίας

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

 

Ώρα 8:00         Απόπλους σκαφών από το λιμάνι Αλίπα Παλαιοκαστρίτσα

Ώρα 9:00         Έναρξη του αγώνα της δεύτερης μέρας

Ώρα 14:00       Λήξη αγώνα

Ώρα 17:30       Ζύγισμα αλιευμάτων και υπολογισμός τελικής βαθμολογίας

Ώρα 19:00       Απονομή και βράβευση αθλητών

 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

–                  Στο e-mail του ΝΑΟΚ :   naokerkyras@gmail.com

Ή
–         Στο Fax: 26610-30470

Ή

–                  Στο Τηλ: 26610-30470

 

 

 

Μετά Τιμής

 

Για τον Ν.ΑΟ.Κ.

 

Ο Πρόεδρος                                                                         Ο Γεν. Γραμματέας

 

Γαβαλάς Τηλέμαχος                                                            Μητσιάλης Χρήστος